Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Archive.org, la història viva d’Internet

Aquestainiciativa guarda la major part dels llocs web d'Internet ialberga obres culturals de domini públic o amb llicènciesobertes
Per Benyi Arregocés Carrere 2 de agost de 2007

Archive.orgés el lloc ideal per realitzar recerques històriquessobre Internet. Aquest projecte filantrópico, que es dedicades de 1996 a recollir sistemàticament còpies dels llocs webde tot el món, permet estudiar la seva evolució i curiosearsobre com eren fa 11 anys, si és que existien,quan començava la popularització internacional de la Xarxa. Almateix temps, Archive.org es caracteritza per albergar música,pel·lícules, llibres i programes que han passat al dominipúblic, perquè ja ha transcorregut el període de vigència delsdrets després de la mort de l’autor, o que tenen una llicènciaflexible que permet la seva distribució sense ànim delucre, com és el cas de les Creative Commons.

Enl’actualitat disposen de 85.000 milions de pàgines web, elque constitueix tot un indicador de la magnitud de la sevatreball

Laarqueologia i l’antropologia, quan tracta deinvestigar sobre el passat, es nodreixen de les restes que es trobenper extreure conclusions de les maneres de vida, de lescaracterístiques de la societat i dels objectes queutilitzaven.

Senseembargament, com s’estudiarà la nostra civilitzaciódins de milers d’anys, si es caracteritza per ser unasocietat en xarxa, amb abundant informació digital i on lesnoves tecnologies mitjancen en molts aspectes de la vida,tant personal com a professional?

Img

Archive.orgés una organització sense ànim de lucre fundada en 1996per Brewster Kahle que es dedica a recopilar tots els llocs web aels que es pot accedir, en una tasca colossal que documenta en viula història de la Xarxa.

Comsi d’un cercador es tractés, dia després de dia els seus robotsrastregen la Web i emmagatzemen els continguts dels llocs. Es tracta deuna labor ingent, realitzada en col·laboració amb la companyiaAlexa, empresa fundada pel propi Kahle, que a mésrequereix d’una gran capacitat d’emmagatzematge. Per exemple, en laactualitat disposen de 85.000 milions de pàgines web, la qual cosaconstitueix tot un indicador de la magnitud del seu treball.

La màquina del temps

Els usuaris poden consultar les pàginesemmagatzemades en Archive.org a través d’un cercador que handenominat WayBack Machine. D’aquesta manera, és possible veure comera el portal Yahoo! En 1996, o com era l’aspecte de laempresa que va revolucionar el panorama musical en 1999 amb el seuprograma de P2P, Napster; o com han anat canviant elslogotips de les pàgines preferides de cada lector en eltranscurs dels anys.

Quanl’usuari introdueixi una adreça, li sortirà unataula amb els anys i les dates en què es van prendre còpies de laweb i l’usuari podrà navegar pel lloc tal com elhagués fet per aquell temps.

Archive.orggrava totes les pàgines i els seus corresponents enllaços, paramantenir l’experiència de navegació de l’usuari

Aixòes pot realitzar perquè Archive.org grava totes les pàgines iels seus corresponents enllaços, per mantenir l’experiència denavegació de l’usuari. Quan al costat d’una data, apareguiun asterisc, voldrà dir que hi ha hagut canvis substancialsa la pàgina.

A mésd’una velocitat de navegació més lenta que lahabitual, l’única diferència aparent respecte a lanavegació pels llocs actuals, radica que l’adreçaweb no és la del lloc original, sinó que pertany a Arxivi, peròaixò també permet que les pàgines antigues es puguincitar i enllaçar, sense por de que ningú les esborri.

Biblioteca de continguts de domini públic

A més deguardar els llocs web, Archive.org realitza una altra important laborde difusió cultural. Aquesta organització alberga en els seusservidors milers d’arxius (programes, pel·lícules, llibres,música) que han passat al domini públic, és a dir,que pertanyen a la societat i es poden usar, distribuir i comunicarpúblicament de forma gratuïta.

Img

Normalment,els drets d’autor de les obres tenen un període de vigència d’entre50 i 100 anys després de la mort de l’autor, segons elpaís, durant els quals qualsevol persona o empresa quevulgui usar aquestes obres ha de retribuir al propietari dels dretsd’autor que, ineludiblement, sol ser una indústria cultural.

Malgrat elfort lobby de les indústries culturals per allargar perllei aquest període el màxim possible, en un intent d’optimitzaral màxim els seus ingressos, cada vegada més continguts passena formar part del domini públic i més gent es potbeneficiar del seu ús.

Img

D’altra banda,moviments com CreativeCommons,que ofereix llicències que permeten a l’autor prefixar més usosque les tradicionals (per exemple, permetre la distribuciógratuïta en cas que no hi hagi fi comercial), ajuden a incrementarels fons amb obres contemporànies.

D’aquesta manera,Archive.org realitza una labor de difusió essencial, perquèdistribueix obres de valor cultural, que no suposen capal·licient per a la indústria, que les deixa de costat a la recerca d’altresinversions més rendibles.