Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Bitllets aeris online: el ‘preu del clic’ pels núvols

Volar pel preu de dues entrades de cinema és el que anuncien moltes agències i aerolínies, encara que cobrin per la gestió més del que costa el viatge
Per Darío Pescador Albiach 14 de novembre de 2006

El comerç electrònic va mourea Espanya 400 milions d’euros durant 2005. La venda debitllets d’avió és responsable d’un euro de cada cinc, ambel 21% del total. El públic identifica la compra de vols a travésd’Internet amb grans estalvis, i les companyiesaèries i agències de viatge de la Xarxa s’aprofiten d’aquestaimatge.

Així, ‘Europa anada i volta per10 euros’ és un anunci d’acord amb aquest frenesí volador. Peròla denúncia de la Federació de Consumidors en Acció(FACUA) per publicitat enganyosa a diverses companyiesaèries crida l’atenció sobre el fet que aquestspreus no són certs.

En la lletra petita delsanuncis d’agències i aerolínies indica que les taxes,impostos i càrrecs d’emissió no estan inclosos. Elvol pot arribar a costar 10 vegades més del que indica elanunci, i en general, el comprador no s’adona fins quearriba el moment de pagar amb la seva targeta de crèdit, icomprova el total.

El ‘càrrec per emissió’ procedeixdel cost d’emissió del bitllet físic, però també s’aplica als bitllets electrònics

Jahi ha reaccions per part d’algunes companyies, que handecidit publicitar els preus totals de les seves ofertes. No obstant això,sembla alguns anuncis esoblidend’aquests bons propòsits.

Taxes inevitables, càrrecs dispars

Les taxes són inevitables, ja que noles imposen les aerolínies, sinó els aeroports. No obstant això,una bona part del sobreprecio es deu als ‘càrrecs per emissió’,que ara també es denominen ‘càrrecs per gestió’ o‘per servei’. Aquest càrrec procedeix del cost d’emissió delbitllet físic, imprès en paper, però que també esaplica als bitllets electrònics, on no hi ha paper algunpel mig ni despesa en tintes.

Una altra de les denúncies presentades perFACUA es deu a aquest suplement. Aquest any la Federacióva demandar a les tres principals companyies aèriesespanyoles per cobrar per l’emissió de bitllets,entenent que el bitllet és un dret del consumidor, i és eldocument del contracte amb la companyia aèria. Sino hi ha tal bitllet, encara menys hauria de cobrar-se.

El bitllet és un dret delconsumidor, i és el document del contracte amb la companyiaaèria

Les companyies aèriesresponen que aquest càrrec no es deu a la impressió del bitllet(impressió per la qual algunes d’elles cobren un suplementque se sumeixi al càrrec d’emissió) sinó als costos de latramitació, tals com el personal d’assistència al client,el manteniment dels sistemes informàtics, etcètera.

Malgrat tractar-se de quantitatspetites, la diferència és important quan el preu delbitllet és similar. Per establir una comparació s’harealitzat en les agències més conegudes una reserva del mateixviatge d’anada i volta de Madrid a València, un trajecte que ofereix entots els casos Iberia pel mateix preu de 20 euros.

Les taxes d’aeroport tambésón en tots els casos de 31,80 euros.Totes les companyiesaèries i agències d’Internet cobren per gestionar el bitllet,però cadascuna cobra el que vulgues. La més barata té uncàrrec per bitllet de 5 euros, mentre la més cara cobra perla mateixa gestió 17 euros. Més del triple. La següentmés cara cobra 16 euros, mentre que diverses agències cobrenens 12 euros i 9 euros.

Compararabans de fer la reserva pot estalviar diners, tant com per pagarel taxi a l’aeroport

Elresultat és que en l’agència més barata el preu total delbitllet és de 56,80 euros, mentre que la més cara cobra68,80, dotze euros més. Els ‘càrrecs per gestió’ escobren en la majoria dels casos per bitllet, encara que algunesagències cobren per trajecte. Només una d’elles cobra perreserva, sense que importi el nombre de bitllets que essol·licitin.Comparar abans de fer la reserva pot estalviardiners, tant com per pagar el taxi a l’aeroport.