Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Botigues web per a revelar fotos

Imprimir imatges digitals en establiments de la Xarxa pot estalviar costos, sobretot, si s'aprofiten les promocions de descompte
Per Benyi Arregocés Carrere 22 de agost de 2007

L’increment de la fotografia digital no ha trobat especial paral·lelisme en les maneres d’exposar els resultats en el món físic, ja que ha comportat la desaparició de la majoria de botigues de revelat. Romanen alguns negocis que s’encarreguen d’imprimir les fotografies si s’emporten gravades en un suport òptic, però no sempre estan prop de casa. Tal vegada per això no sigui una mala idea provar amb els serveis web que es dediquen a la mateixa activitat. Desenes d’empreses en línia s’encarreguen de la impressió fotogràfica, en bastantes ocasions, amb preus més barats que els establiments físics i amb freqüents ofertes promocionals.

Impressió digital de fotografies

Impressió digital de fotografies

Des de fa uns anys, la Xarxa ha obert passo a un nou segment de comerç electrònic, el de les empreses que es dediquen a imprimir i enviar les fotografies als seus clients. Aquest no necessita més que una bona amplada de banda de connexió a Internet per a enviar les imatges, que després se li retornaran per correu ordinari impreses en paper, previ pagament de la quantitat estipulada.

En l’actualitat, els consumidors compten amb diverses alternativesper a revelar en Internet les seves fotografies, una decisióamb la qual es poden abaratir costos en relació a altrespossibilitats, com imprimirles imatges amb la impressora domèsticao acudir a una botiga física després de gravar lesfotos en un CD o amb la pròpia targetade memòria flaix.

Les botigues de revelat on line competeixen pels clients gràcies als seus baixos preus, encara que compten amb l’obstacle de cobrar despeses d’enviament

Emprarla impressora de casa ofereix com a avantatge la rapidesa amb la qual s’obtéla còpia i les àmplies possibilitats de personalitzaciódel suport, però al contrari, necessita una inversió enequipament si es desitja igualar la qualitat del servei delscomerços i, amb el pas del temps, resulta més car queacudir a les botigues a causa de la despesade consumibles.

L’altra opció consisteix a revelar les fotos a lesbotigues tradicionals, que s’han reciclat a marxes forçades per a prestartambé el servei d’impressió de fotografiesdigitals i que fins a la irrupció d’aquestes constituïen l’única possibilitat per a obtenirles còpies. Les seves grans bases són la proximitat a l’usuari i lamajor rapidesa de lliurament respecte a les empreses que treballen enInternet.

Ofertes competitives

Les botigues de revelat on line competeixen pels clients gràcies als seus baixos preus, encara que compten amb l’obstacle de les despesesd’enviament, que poden augmentar el cost final fins a convertir-loen més car que els serveis físics.

Per a minimitzar aquesta despesa extra, les botigues llancen amb freqüència ofereixes que rebaixen el preu per còpia o regalen les despeses d’enviament

Per a minimitzaraquesta despesa extra, les botigues llancen amb freqüència ofereixes que rebaixen el preu per còpia o regalen les despeses d’enviament.Per aquesta raó, és convenient estar atent a aquestespromocions per a economitzar en el revelat.

En botigues com Mypix.com, Reveladodigital.com,Bonusprint,Snapfish, Revelaonline, Leather Photo o Photobox, entre altres, es poden obtenir preus per còpia des d’1cèntim d’euro, sempre que s’encarregui el revelat d’ungran nombre de fotografies i l’usuari es beneficiï d’una d’aquestesofertes.

Consells útils

Impressió digital de fotografies

S’hade parar esment a la diferència de format de la fotografia digital respecte a l’analògica en plasmar-la sobre el paper. La grandària estàndardde còpia en paper d’una fotografia tradicional de 35mil·límetres es configura a partir de multiplicacions de lagrandària del negatiu (és el cas d’una còpia de 10x15centímetres).

Enla tecnologia digital, en canvi, la foto és diferent perquèel sensor de la major part de les càmeres es basa en l’esquema3x4 (amb còpies de 10×13,5 o de 11x15centímetres, entre altres). Per aquesta raó, convé revelar lesfotografies en els formats digitals, ja que són habituals elsproblemes quan es busca encaixar una imatge digital en elsformats estàndard analògics.

Davantaquesta situació, si per qualsevolmotiu no desitja revelar la foto en el format digitalapropiat, el consumidor té dues opcions: inserir dues bandes blanques en els laterals (o enles posicions superior i inferior de la imatge) per a emplenar l’espaibuit o, per contra, realitzar el que es coneixen anglès com “cropping”.

Convé revelar les fotografies en els formats digitals, ja que no és fàcil encaixar una imatge digital en els formats estàndard analògics

Aquest és una retallada i ampliació de la imatge original, queplena tot el paper sense deixar cap vora, però el gran inconvenient de la qual és que canvia l’enquadrament original delfotògraf.

Si l’enquadrament en una fotografia havia resultat moltjust i el cap del retratat estava massa prop de lapart superior, amb aquesta tècnica de revelates corre el risc que, a causa de l’ampliació, no s’apreciï el cap sencer, sinó des d’una zona inferior, com les celles.

D’altra banda , també s’ha de parar esment al fet que, de moment , si es revelen les fotos en les grandàries digitals, és més complicat trobar àlbums i marcs onguardar les còpies, encara que aquest problema se solucionarà quans’estengui el revelat en format digital, perquè ja es venenàlbums adaptats als nous formats. Molts dels serveis citats ofereixen l’elaboració d’àlbums i altres suports per a les imatges de l’usuari.