Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Buscar melodies en Internet cantant

Diversosllocs web permeten trobar títols de temes musicalsmitjançant el reconeixement de melodies
Per Benyi Arregocés Carrere 15 de abril de 2008
Img midomi listado

Quino ha taral·larejat alguna vegada una cançó sense aconseguir recordarel seu títol? La música inunda tant els espais públics(cafeteries, discoteques, botigues…) com elsprivats (a través de la ràdio o la televisió), iresulta habitual que les cançons es peguin sense si més no saber quiles toca o com es diu el tema. Llocs web com Midomio Humming Search tracten de localitzarel títol de la cançó a través delreconeixement de la veu, mentre que Musipediaes basa en la comparació de les notes musicals introduïdesper l’usuari.

Cercadors com Google, Yahoo! o Windows Live Search només poden identificar els continguts musicals a través de les descripcions que efectuen les persones que els pengen en els llocs web

La músicaés un dels grans temes d’Internet, com ho testifiquen elsinnombrables fòrums musicals i les autèntiques discoteques quehan conformat les xarxes d’intercanvi P2P. No obstant això, granscercadors com Google, Yahoo! o Windows Live només podenidentificar aquests continguts a través de les descripcions queefectuen les persones que els pengen en els llocs web.

És a dir,els cercadors no poden arribar a la informació que contécadascun dels arxius no textuals de la Web (àudio i vídeoprincipalment) i s’han de conformar amb el text que elsdescriu. Aquest text pot ser correcte, només aproximat odirectament erroni. Per aquesta raó, resulta freqüenttopar-se amb resultats equivocats, perquè la descripció dela cançó no concorda amb el que realment es busca.

Per a realitzar les cerques per veu, l’usuari sempre haurà de comptar amb un micròfon

La millormanera de resoldre aquest problema consisteix a aconseguir identificar lescaracterístiques de cada cançó, de manera que elsarxius que la contenen siguin tan transparents que els puguirastrejar un cercador, com ara fan amb els PDF o els documentsofimàtics. Els serveis Midomi, Humming Search i Musipediatracten d’aconseguir aquest punt des de diversos enfocaments. Per a realitzarles cerques per veu, l’usuari sempre haurà de comptaramb un micròfon perquè el que canti o toc pugui entrar alordinador i des d’allí passar als llocs web, que elidentificaran.

Midomi

Midomi,que es troba en Internet des de gener de 2007 i estàtraduït a l’espanyol, pot reconèixer els títols deles cançons per l’entonació d’algunes estrofes del temaque canti l’usuari. Aquest petit ‘miracle’ es produeix perquèMidomi compara el cantat amb els enregistraments realitzats prèviamentper altres usuaris. Aquests enregistraments són registrades gràcies a unprograma incorporat al lloc, que utilitza la tecnologia Java.

ImgImatge: CONSUMER EROSKI

Una vegadareconegut el tema que canta l’usuari, el servei proporciona elfragment concret que altres usuaris han gravat amb antelació,així com alguna de les versions que cantants o grupsprofessionals hagin editat en disc, perquè també hanconstruït una botiga de descàrregues que disposa d’un catàlegde més de dos milions de cançons. No obstant això, noofereix un únic resultat possible sinó varis, per la qual cosa avegades pot ser embullada la identificació de la cançó.

Midomi pot reconèixer els títols de les cançons per l’entonació d’algunes estrofes que canti l’usuari

El directorgeneral i fundador d’aquest lloc, KeyvanMohajer, és expert en reconeixement del so i ha creat unalgorisme denominat ‘Multimodal Adaptive Recognition System’. Aquestconsidera factors com el ritme d’entonació, la velocitatdel frasejo, les pauses i el contingut del cantat.

Un de elspunts forts de Midomi es troba en què la seva base de dades decançons es pot ampliar tant com els propis usuaris del llocvulguin. Per a propiciar aquestes aportacions, els responsables han creatuna xarxa social, on cada usuari compta amb la seva pàginapersonal i pot afegir amics.

Per un altrecostat, han incorporat un element dels llocs web que es dediquen alkaraoke, com Redkaroke.es:els propis usuaris puntuen les interpretacions de elsuns altres, la qual cosa serveix d’al·licient per als quals estiguin millordotats en aquestes lides. Midomi compte, a més, amb informaciód’una basede dades musicals, All Music.

Musipediai Humming Search

L’enfocamentde Musipedia és similar al deels cercadors de text, però amb les notes musicals, per la qual cosa, enprincipi, és un servei indicat per a aquelles persones dutxes ennotació musical. A través d’un teclat, l’usuari deaquest lloc introdueix les notes de la melodia i té l’opcióde buscar la partitura sencera dins de la seva base de dades, aixícom reproduir la melodia que s’obté a partir d’elles.Si Musipedia troba alguna coincidència, mostra les partitures il’arxiu de so corresponent com a resultat.

ImgImatge: CONSUMER EROSKI

HummingSearch obliga a instal·lar un control ActiveX perquè es puguinbuscar les cançons, la qual cosa provoca que només funcioni enInternetExplorer. D’altra banda, no resulta tan eficaç en elreconeixement de la veu com Midomi i tampoc té un caràctercol·laboratiu que pugui expandir la seva base de dades a altres idiomes, perel que la major part dels resultats corresponen a cançons enanglès.

Rastrejar el contingut de les imatges

A mésdel reconeixement de l’àudio, també es poden buscarimatges en la Xarxa. PolarRose i altres iniciatives treballen a identificar. els continguts de les imatges per a ser capaces detrobar la fotografia desitjada per l’usuari entre elsmilions d’instantànies que inunden la Xarxa.

ImgImatge: CONSUMER EROSKI

Riyaés el nom d’un programa amb el mateix objectiu, però amb unenfocament molt més comercial. Riya es fixa en lespeculiaritats de cada rostre i també en com vesteixcada persona. Per aquesta raó, han llançat Like,un programari que troba roba i complements similars als d’unafoto, amb enllaços per a comprar-los a l’instant.