Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Buscar persones en Internet

Existeixen a la Xarxa directoris que s'han especialitzat a reunir i catalogar la informació oposada online entorn dels individus
Per José Antonio Gelado 2 de octubre de 2007

Donaramb els amics de la infància, saber en quina ciutat resideixaquell primer nuvi o núvia, recuperar el contacte amb els companysd’institut, amb els quals s’intercanviaven vells vinils de soul, ofins i tot situar l’empresa on treballen les amistats de la carreraera fins a fa pocs anys alguna cosa que se situava en un terrenyimprecís entre la casualitat de trobar-los-hi al carrer il’esforç titànic d’investigar activament. Avui ambles noves tecnologies, les probabilitats per trobar personesamb les quals es va tenir contacte es multipliquen alhora que l’esforçdisminueix exponencialment, i tot això gràcies a cercadors, blogs,xarxes socials i molts altres serveis.

Des dels seus orígens, a la Xarxa han existit nombrosos llocs en els quals es podien localitzar a usuaris d’un grup o empresa

Cercadors de persones

Laidea d’un cercador de dades personals en Internet no ésprecisament nova. Des dels seus orígens, a la Xarxa han existitnombrosos llocs en els quals es podien localitzar a usuaris deun grup o empresa, d’una intranet o d’Internet.

Elsserveis LDAP sónpioners en aquest camp i fan les funcions d’una agenda deadreces electrònica, que és possible consultar mitjançantdiferents programes i serveis web.

Spockés una dels més recents apostes en aquest camp, i aportala filosofia ‘wiki’, que es caracteritza per la col·laboracióper part dels usuaris a l’hora d’ampliar els perfils obtingutsautomàticament.

Encara que Spock promet oferir les dades de més de sis milions de perfils, sembla estar més orientat a la cerca d’informació sobre personatges famosos

Lesaportacions dels usuaris es realitzen mitjançant una organitzaciójeràrquica, en funció dels continguts generats iamb l’objectiu de verificar la versemblança, evitar el vandalisme ipremiar, d’aquesta forma, als més compromesos. Segonsels seus creadors, les persones que vegin dades incorrectes podensol·licitar que siguin retirats del cercador.

Àdhucaixí, encara que Spock promet oferir les dades de més desis milions de perfils, sembla estar més orientat a lacerca d’informació sobre personatges famosos, ambel que no és clar que arribi a ser indizador eficient deinformació sobre qualsevol internauta.

Alternatives per trobar gent corrent

Paralocalitzar a persones anònimes, tal vegada sigui millor usar els serveisde Wink, que obté les seves dades dexarxes socials i cercadors i els presenta de forma agrupada per lafont. Per la seva banda Whowhere?,integrat dins de Lycos, és un pioner en el servei online queassegura oferir una detallada cerca d’adreces decorreu electrònic i dades personals. ZoomInfoofereix la possibilitat de discriminar les cerques perlocalització geogràfica o nivell d’ingressos, ja queestà més orientat a cerques professionals id’empreses.

És important que els usuaris siguin conscients de la informació personal que publiquen en Internet mitjançant els formularis de registre dels serveis online

Gairebétots els cercadors obtenen les dades d’altres cercadors i xarxessocials, és a dir, d’informació que ja estàdisponible en diferents llocs. Per aquest motiu, i per evitar laexposició de dades no desitjades, és important que elsusuaris siguin conscients de controlar la informació quepubliquen en Internet mitjançant els formularis de registre delsserveis online, així com la revisió i lectura de lapolítica de privadesa i protecció de dades queofereixen aquests llocs.

Altres formes de buscar persones

 • Missatgeria Instantània: Elsgrans proveïdors de serveis online i les seves xarxes de missatgeriainstantània com MSNSpaces, Yahoo! oICQ AOL disposen dels seuspropis cercadors d’usuaris.

  Els grans proveïdors de serveis online i les seves xarxes de missatgeria instantània disposen dels seus propis cercadors d’usuaris
  A través d’ells es potaccedir a un perfil de cada membre, que habitualment estàformat per la imatge de l’usuari, la seva identificació en laXarxa, la seva adreça de correu electrònic i, enocasions, el seu lloc de residència. Les dades que apareixen en aquestsdirectoris són els que els propis usuaris emplenen en completarla seva fitxa, per la qual cosa són fàcilment actualitzables.

 • Xarxes socials: Elauge dels blogs i les xarxes socials ha facilitat enormement lalocalització de persones. Facebook o Myspace són alguns deles destinacions més populars de nombroses consultes sobre dadespersonals.

  Les xarxes professionals estan especialment indicades per localitzar a persones relacionades amb àmbits laborals
  Les xarxes professionals com LinkedIn, Neurona oeConozco, entre unes altres, estan especialment indicades paralocalitzar a persones relacionades amb àmbits laborals. Uncas aparti és la Wikipedia, especialment útil per obtenirdades mitjançant biografies i articles sobre persones.

 • Guies telefòniques:Una de la formes més habituals,fins a l’arribada d’Internet, de localitzar a una persona era buscarel seu nom en la guia de telèfons. Les guies depersones particulars es denominen PàginesBlanques i les d’empreses i comerços són les PàginesGrogues.

  Qui sàpigues on i Cercapersones són dos exemples de com els propis usuaris s’organitzen per aportar pistes sobre desapareguts

  Infobelpermet, a més de les funcions de les pàginesblanques tradicionals, la localització d’una personamitjançant el seu número de telèfon. Per als usuaris deEspanya està opció està deshabilitada,després de la polèmica sorgida en alguns fòrums i l’aprovaciód’un decret.

 • Persones desaparegudes:La Xarxa també serveix per ajudar alocalitzar a persones desaparegudes i a més servir de punt detrobada de familiars a la recerca d’ajuda i suport. Quisap on i Cercapersonessón dos exemples de com els propis usuaris s’organitzen paraaportar pistes i canalitzar l’ajuda per a la localització dedesapareguts.

 • Antics alumnes i companys de treball:A més de les xarxes professionalsja comentades, existeixen altres especialitzades a oferir elretrobament dels usuaris amb els seus antics companys deestudis.

  Longtimelost ofereix a Estats Units retrobaments gràcies a la informació que obté de Google
  Longtimelostofereix a Estats Units retrobaments gràcies a la informacióque obté de Google i altres cercadors.

  El meupassat, no obstant això, requereix que la persona que s’estàbuscant s’hagi donat d’alta en el servei i hagi aportat els seusdades. De forma similar funciona Anticsalumnes.