Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Buzz: Google vol ser més social

Aquest nou servei integrat en Gmail permet als contactes de l'usuari deixar comentaris i recomanar enllaços
Per Antonio Delgado 19 de abril de 2010
Img buzz portada
Imagen: Xioubin Low

Cada vegada es passa més temps en Twitter i Facebook i menys en les portades dels grans mitjans. També quan es busca informació, Google perd manxa en favor d’aquestes xarxes socials. L’última aposta del cercador per recuperar el terrenyperdut és Google Buzz, un servei pensat per actualitzar l’estatde l’usuari i compartir enllaços i continguts amb els seus contactes.A més, es poden importar continguts des d’altresplataformes com Twitter, Youtube o Flickr.

Elpassat mes de febrer, Google va presentar un dels seus últimsserveis. GoogleBuzzés una nova funcionalitat de Gmail, el servei decorreu electrònic de Google, que dona als usuaris l’opció decompartir enllaços i continguts entre els seus contactes de forma públicao privada.Segonsels seus promotors, laidea de Google Buzz és ajudar a trobar iseleccionar el contingut útil de totes les activitats delscontactes.

Google Buzz representa l’intent de Google per aconseguir que els usuaris passin més temps en els seus serveis i menys en llocs socials com Facebook i Twitter

Google Buzzrepresenta elintent de Google per aconseguir que els usuaris passin més temps enels seus serveis i menys en llocs socials com Facebook i Twitter,on realitzen activitats similars. L’arribada de les xarxessocials ha mogut el centre de gravetat de la Xarxa, ja que des de la sevaauge els usuaris passen moltes hores en aquestes plataformes, ambactivitats que el cercador ni pot indizar ni estan sota el seucontrol, amb el que perd nombroses oportunitats d’inserirpublicitat contextual, que és el seu principal negoci.

Segons laempresa de mesuramentde tràfic d’Internet Experian Hitwise, a principis de març,Facebookva superar per primera vegada a Google en el nombre de visites en EstatsUnits. Aquesta xarxa va acaparar el 7,07% de les visites enfront del 7,03%de Google. A més, ha crescut un 185% en l’últim anya Estats Units, enfront d’una pujada del 9% per part de la companyia del cercador.

Malgratque Google Buzzdisposa de funcionalitats molt semblades a GoogleWave, aquest nou servei està més orientat a particularsquevulguin intercanviar missatges en temps real, mentre que GoogleWave és una eina pensada per al treball en grup.

Funcionament

Elfuncionament de Buzz éssenzill. Una vegada activat en Gmail, el sistema suggereix establir com a “persones a seguir”als contactes més actius -amb els qui s’ha tingut una majorrelació- de l’agenda. Al principi, Buzz seleccionava de formaautomàtica els contactes que afegia, però desprésde les protestes dels usuaris, que van considerar el mètodeunainvasió de la seva privadesa, el sistema s’ha modificat paramostrar només recomanacions.

Els missatges que es poden enviar des de Buzz van des de textos a enllaços, vídeos o fotografies

Quan es vol enviar un missatgea Buzz, es pot fer-ho públic o enviar-ho com a privat. En el cas que sigui públic, aquest espublica de forma automàtica a la pàgina de l’usuari en Google. Elsmissatges que es poden enviar des de Buzz van des de textos a enllaços,vídeos o fotografies. Una vegada publicats, els seguidors poden afegir comentaris.

Els usuarispodensincronitzar i importar a Buzz l’activitat que realitzen en unes altresxarxes socials com Twitter o en plataformes de publicació decontinguts com YouTube. D’aquesta forma, cada vegada que es publiqui uncontingut en una d’aquestes plataformes, aquest apareixerà de maneraautomàtica en el compte de l’usuari en Buzz.

No obstant això,no és possibleimportar els continguts publicats en Buzz en aquestes mateixes xarxes. Ésdir, un missatge enviat en Twitter pot aparèixer en Google Buzz sil’usuari ho desitja, però no és possible publicar un missatge de Buzz en Twitter de forma automatitzada.

Desactivar Google Buzz

Malgrat estar en versió beta (proves) i sense moltes funcionalitats, Google Buzz genera una quantitat tangran d’informació, que acaba per ser molest. És el que es denomina “inforruido”, alguna cosa quetrastorna a l’usuari i li genera ansietat. Per a les converses que no siguin de l’interès de l’usuari, es pot seleccionar l’opció “silenciar la conversa”. A més, és possible desactivar o eliminar Buzz de Gmail.

Google Buzz és un producte que genera una quantitat tan gran d’informació, que acaba per ser molest

Per els qui vulguin seguir amb el seu ús, però no els agrada la forma en què Buzztracta les converses que segueixen, amb missatges enviats a lasafata d’entrada, una opció és crear un filtre decorreu perquè tots els missatges procedents de Google Buzz esometin d’aquesta destinació, encara que és més efectiu deseleccionarlos des del menú de configuració de Gmail. En lapestanya “Buzz”. Des d’allí, els usuaris poden modificaruna sèrie de paràmetres bàsics sobre l’ús i privadesa deBuzz. Una altra opció és desactivar l’etiqueta “Buzz”des del menú de configuració de Gmail. D’aquesta manera, la icona no es veu, però segueix en funcionament sense que es perdin elsmissatges rebuts.

Finalment, l’opció “desactivar Buzz”, destacada en la partinferior de la pàgina del gestor de correu, desactivael servei però no esborra els missatges anteriors ni el perfil creatper l’usuari amb els seus missatges públics.

L’opció “desconnectar Google Buzz”, disponible en el menú de configuració de Gmail, sobre la pestanya “Buzz”, permet deshabilitar-ho i esborrar tots els missatges enviats, el perfil d’usuari en Google, els llocs importats, així com tots els contactes en Google Buzz.