Infografia

Cables submarins per a Internet

Cables submarinos

Connecten diversos continents a través de milers de quilòmetres.