Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Catorze trucs per a manejar Twitter

Abans de començar a utilitzar aquesta xarxa social de missatges curts, és necessari conèixer una sèrie de consells sobre el seu funcionament
Per jordi 7 de novembre de 2012
Img guia practica twitter portada
Imagen: Andy Melton

La xarxa social Twitter supera des de gener els cinc milions d’usuaris enEspanya, segons dades de l’agència de mesurament i anàlisi ComScore.El creixement en 2012 va ser superior al 160% i en 2013 continuael seu ascens en popularitat. Iniciar-se en el seu maneig és senzill, peròés necessari conèixer abans les seves característiques i normes per ainteractuar entre els usuaris, ja que el seu funcionament és diferent respecte a unes altresxarxes socials. En aquest article es dóna resposta a les preguntesmés habituals a l’hora de començar a utilitzar Twitter.

1. Quin és el propòsit de Twitter?

Molts usuaris empren Twitter per a expressar els seus pensaments personals o com una manera de conèixer gent nova

Twitter és una xarxa social que pot utilitzar-se per a múltiplespropòsits. Amb ella s’està al corrent de l’actualitat, mitjançant elseguiment de periodistes, mitjans de comunicació i usuaris quefiltren continguts d’interès o de famosos de totes lesfacetes artístiques. També té molt èxit usar Twitterper a comentar en temps real i des d’Internet programes detelevisió.

Però molts altres usuaris empren aquesta xarxa social per a expressar les sevespensaments personals i desenvolupar una carrera professional enun sector determinat, o com una manera de conèixer gentnova i ampliar els seus contactes personals i professionals.

2. És privat el que publico en Twitter?

Twitter pot utilitzar-se de manera pública, és a dir, on totsels missatges publicats poden ser llegits per qualsevol persona deforma oberta en Internet. L’altra opció és tenir un comptetancada, els missatges de la qual només poden ser llegits per lespersones acceptades amb anterioritat com a seguidores per l’usuari.

3. Com em dono d’alta?

Crear un compte en Twitter és tan senzill com accedir al seupàgina d’inici i emplenar unformulari amb el nom de l’usuari, la seva adreça de correuelectrònic i una contrasenya. En un segon pas, és necessariseleccionar el nom d’usuari que es vol tenir en aquestaplataforma. Cada nom es reconeix en Twitter en teniruna “@” davant. Per exemple, el compte d’EROSKI CONSUMER en Twitter és “@eroskiconsumer“.

4. I si el nom que vull ja està agafat?

Pel fet que hi ha milions d’usuaris registrats, moltes de lescombinacions més comunes, com a noms propis de persones, estanja ocupats. Per a facilitar la tasca de seleccionar un queestigui lliure, Twitter indica algunes possibles composicions.En aquest sentit, és preferible utilitzar un nom d’usuari ambguions “_” o “-“, en lloc de mescles delletres i números.

És convenient canviar la icona d’usuari perdefecte per una imatge personalitzada. El millor és utilitzar unafotografia que descrigui a l’usuari. D’aquesta forma, altres persones podenreconèixer a qui està darrere d’un compte.

5. A qui segueixo en Twitter?

Una vegada completat el perfil, Twitter mostra unasèrie d’usuaris recomanats per a començar a seguir. Aquests usuarissón seleccionats per Twitter entre esportistes, actors o personesamb un alt interès social. També és aconsellable preguntar aconeguts i amics pels seus noms d’usuaris en aquesta plataformaper a localitzar-los mitjançant el cercador i començar a seguir-los.

6. Haig de seguir a tothom?

És recomanable seguir només als usuaris que siguin del nostre interès. Conforme el número de“seguits” augmenta, es complica la gestió del ritme deactualització dels missatges. En aquest sentit, és tan senzilldeixar de seguir a un usuari com començar el seu seguiment. Tan sols hi haque prémer el botó corresponent que apareix al costat de cada perfil.

7. I quin és el meu paper una vegada dins de Twitter?

Una vegada registrat i seguint a unes poques persones, és elmoment d’escriure el primer missatge en la xarxa social. La forma defer-ho des de la pàgina web és prémer sobre una icona blava situada enla part superior dreta, que representa un requadre amb una plomadins. El nombre màxim de caràcters és de 140. Pot afegir-sede manera opcional una fotografia, un enllaç o la localització delusuari. A aquest missatge publicat se’l coneix com a tuit. “”o “tuit”.

8. Com interactuo amb altres usuaris?

Encara que Twitter no està dissenyat per a ser usat a manera de xat,sí que poden realitzar-se converses curtes entre diferentsusuaris i participants. Per a això, a l’hora de confeccionar un missatge, és necessari nomenar en primerlloc a l’usuari al quales respon. També cada missatge publicat en Twitter compta ambuna opció “respondre” per a enviar una resposta públicaal nostre contacte.

9. Què és “retuitar”?

Una altra acció disponible en cada missatge és la de retuitar “”.Amb aquesta acció el que s’aconsegueix és republicar un missatge de la persona a la qual se segueix en el perfil de l’usuari. D’aquesta forma, els seguidors de l’usuaripoden llegir-ho. Aquest tipus d’acció es realitza quan un missatge ésd’interès de l’usuari i pensa que també pot ser-ho per als seusseguidors.

10. Què són els favorits?

Els tuits publicats també compten amb l’opció de marcarcom a favorits “”. Així, aquests missatges poden serrecuperats més endavant. Els usos de favorits “” no sónexactes i molts usuaris ho empren per a guardar enllaços que es llegiran mésavanci o com una manera de dir “m’agrada”, alestil de xarxes socials com Facebook o Tuenti.

11. Com envio un missatge directe privat a un altre usuari?

Els usuaris poden enviar-se missatges directes des de la pàgina deTwitter mitjançant l’accés a l’opció corresponent, situada en“ajustos” o “preferències” del compte, i queapareix representada com una icona amb forma de roda dentada.

L’única condició per a poder enviar missatges directes de manera privada a un altre usuari és que aquesta persona ha de seguir-nos abans

L’única condició per a poder intercanviar missatges directes de formaprivada amb un altre usuari és que aquest ha de seguir-nos. L’habitual és que dues persones se segueixin entre elles, ja qued’aquesta manera poden comunicar-se de manera directa. Aquest tipus demissatges es coneixen per la seva abreviatura en anglès “DM” o enespanyol “MD”.

12. Què són les paraules que inclouen un coixinet “#”?

Les paraules amb coixinet davant, és a dir, com a #cinema. “”o “#social”, són paraules clau que els usuaris afegeixencom una manera d’agrupar missatges sota una mateixa temàtica. D’aquesta manera,altres persones poden localitzar-los més ràpid a través delcercador. Aquestes paraules es diuen “etiquetes”i també s’empren per a escriure sobre esdeveniments i esdeveniments,seguir programes de televisió o per a reivindicacions socials iactivisme.

13. Puc utilitzar Twitter des d’altres aplicacions?

Una dels avantatges de Twitter és que s’ha pogut crear unecosistema d’aplicacions de tercers que permeten accedir a aquestaplataforma des de dispositius com a ordinadors, tauletes i telèfonsmòbils. Aquests programes tenen la virtut de poder accedir a lacompte de Twitter sense necessitat de tenir una pestanya oberta en elnavegador. D’aquesta forma, el seu contingut sempre està visible. Algunesaplicacions disponibles són Tweetbotper a Mac US X i iOS, TweetDeckper a Mac US X i Windows, o MetroTwit,orientat a usuaris que utilitzin el sistema operatiu Windows.

14. Com ús Twitter des del mòbil?

Twitter compta amb aplicacions oficials per als principalssistemes operatius, iOS, Android, BlackBerry i Windows Phone 8. A més, també estroba integrat en la pròxima versió de iOS, la 7.0.