Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Chrome, millora el present?

La primera versió en proves del navegador de Google incorpora algunes novetats interessants, però és substancialment millor que els seus competidors?
Per Benyi Arregocés Carrere 10 de setembre de 2008
Img chrome portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Google,que va llançar el seu navegador Chrome el passat 3 de setembre, haadquirit l’entitat suficient com perquè qualsevol novetat quel’afecti mogui tots els ressorts d’Internet. Per això la sortida de Chromeva rebre l’atenció de tots els mitjans de comunicació i com a conseqüència més directa va aconseguiruna quotade l’1% en el mercat dels navegadors en només un dia.Realment aquesta irrupció té tanta transcendència? De cara al futur és probable que sí, però avui dia, i encara que Chrome és un navegador prometedor, la veritat és que es troba enfase beta, presenta algun problema de seguretat i certesfallades de programació. Així i tot, el renou muntat per la seva aparicióparla molt bé de la seva estratègia de màrqueting.

Aspectes tècnics

Googlenomés ha llançat la versió de Chrome per a Windows. La sevaestètica s’inspira clarament en la que Microsoft haimposat a tots els seus llançaments des de l’aparició de WindowsVista, amb la supressió de la barra superior que contél’accés a tots els menús de l’aplicació. A més,les pestanyes passen a ocupar la part superior de la pàgina.

Peròel disseny no és l’únic aspecte que s’ha de tenir en compte. En el món delsnavegadors també són importants factors com la rapidesa de càrregade les pàgines, el respecte als estàndards web,l’optimització del consum de memòria RAM, les possibilitatsde personalització o la facilitat de maneig.

Es tractad’un mercatmolt madur, amb desenes de navegadors diferents encara que els mésconeguts siguin Internet Explorer (clar dominador en Windows i, per tant, en Internet), Firefox (líder en GNU/Linux i amb bonesquotes en Windows i Mac Us X), Opera (un navegador aclamat pelsexperts que compta amb versions per a tots els sistemes operatius)i Safari, que s’inclou per defecte en els Mac Us X.

El resultat és un navegador veloç que s’enfronta a rivals que milloren dia a dia el seu rendiment i li igualen o superen en diversos factors

Justament,Chrome utilitza el mateix motor intern (el mecanisme que gestiona lacàrrega de les pàgines) que Safari (encara que en una versió més antiga), denominat WebKit,i aporta un sistema propi, batejat com V8, per a gestionar elsJavascript, un dels codis més habituals enInternet, que s’utilitza en moltes de les aplicacionsweb que usen Ajaxi que Google empra per a mostrar la seva publicitat contextual. Elresultat és un navegador veloç a l’hora de fer tasques “online”, però que s’enfronta a rivals quemilloren dia a dia el seu rendiment i li igualen o superenen alguns aspectes.

Lesprincipals novetats tècniques

La novetat tècnica més important radica en el fet que en cas que una pàgina es bloquegi, el navegador no es tanca, com succeeix amb els seus rivals

Lanovetat tècnica més important del programa de Googleradica en una nova idea: vincular cada pestanya del navegadora un únic procésdel sistema operatiu. D’aquesta manera, en cas que una pàginaes bloquegi, el navegador no es tanca, com succeeix amb els rivals,encara que si la fallada resulta ser del propi programa el “pengi”és similar al programari convencional.

Per a gestionaraquesta característica, el navegador utilitza el seu propiadministrador de tasques, molt semblant al qual empra Windows, quepermet tancar aquella pestanya que causi problemes. A més,incorpora una funció similar a l’aplicació de Firefox i Opera SpeedDial, un programa que cada vegada que s’obre una pestanyanova mostra les pàgines més visitades, els últimsfavorits guardats i els cercadors més utilitzats. Un altreaspecte ben treballat ha estat la importació de marcadors icontrasenyes de Firefox i Internet Explorer, la qual cosa permet unatransició més còmoda entre aquests programes.

Característiques que no són noves

D’altra banda, la major part de les característiques de Chromeja s’han vist en altres navegadors, encara que no en Internet Explorer,el més popular. Per exemple, la manera “incògnita”que presenta Safari; l’estrellaper a afegir favorits, que ofereix Firefox 3, o labarra de direccions polivalent, que es troba també enFirefox 3 i que permet introduir peticions directament en elcercador seleccionat de manera que, mentre es tecleja, proporcionaalternatives obtingudes entre les direccions favorites o lesvisitades amb anterioritat.

Chrome no compta de moment amb la possibilitat d’instal·lar extensions, ni maneja els RSS ni és tan còmoda la configuració de “guardar sessions” com en Firefox

D’altra banda, s’ha d’assenyalar que Chrome presenta manques respecte a lacompetència, la qual cosa es pot atribuir en part al seu estatincipient, encara que també presumeixen de presentar un “navegadorminimalista”. Així, el navegador de Google no compta ambla possibilitat d’instal·lar extensions (encara que el tenen planejat),ni maneja els RSS, ni és tan còmoda la configuració de “guardar sessions” com en Firefox.

El seu granrival quant a prestacions és Mozilla Firefox, gràcies al nombrósgrup de complements que la seva comunitat d’usuaris ha realitzat i queaugmenten la versatilitat i personalització d’aquest navegador.

El rendiment de Chrome

A Chrome ja se li ha sotmès a diverses comparacions amb altres navegadors, amb resultats bastant dispars

A Chromeja se li ha sotmès a diverses comparacions amb altresnavegadors, amb resultats bastant dispars. Per exemple, en ellloc web Exo.blog van fer una provaa les versions 7 i 8 (en fase beta igual que Chrome) d’Internet Explorer, al Firefox 3.01 i a Chrome,basada a obrir els mateixos 10 llocs web en diferentspestanyes. Chrome va ser el navegador que més memòriaconsumia, Firefox, el que menys. Segons els autors de l’estudi,aquesta dada es pot deure a la pròpia estructura de Chrome,que crea un nou procés en el sistema operatiu per cada pestanyaoberta en el navegador.

Altresproves s’han centrat en estudiar el rendimentdel motor de Javascript. Els resultats reflecteixen que Chrome ésmés ràpid que els altres navegadors en diversostest, encara que varia molt la seva resposta, des d’un gran avantatgefins a marges molt més ajustats. El nou motor de Javascriptque tindrà Firefox en la versió 3.1, de nomTraceMonkey, és més ràpid que el V8 de Chrome,segonsMozilla.

Unade les provesmés interessants l’han realitzat els promotors de l’aplicacióweb Zimbra. Han estudiat les últimes betesde Chrome, Safari, Internet Explorer i Firefox i han trobat quela més ràpida quan es tracta de gestionar la sevaaplicació és Safari, seguida de Chrome.

La seguretat

Chrome s’ha realitzat amb un llicència oberta, la qual cosa permet comprovar l’ús del codi que realitza Google i, en aquest sentit, resulta més transparent que Internet Explorer, Opera o Safari

Eldia previ a la sortida del navegador, Google va assegurarque el seu programa posava l’accent en la seguretat. No obstant això, el mateix dia del llançament, els hackers aficionatsa detectar forats en el programari van trobar diverses fallades, algunspel fet que usa una versió antiquada del WebKit, i centenarsde bugs.

Chrome s’harealitzat amb un llicència oberta, la qual cosa permet comprovar l’ús delcodi que realitza Google i, en aquest sentit, resulta méstransparent que Internet Explorer, Opera o Safari. En elsegment dels navegadors, ja hi ha diversos que es basen en programarilliure, com Firefox, Konqueror o Flock. Chrome se suma a aquestpanorama i ara està en mans dels usuaris apostar per und’ells.

Amb ladimensió que ha pres Google, principal cercador en moltspaïsos, principal agència de publicitat “online” i gestor de llocsde continguts tan potents com YouTube o Bloguer, això impedeixen gran manera usos il·lícits del navegador, perquè seriendetectats amb facilitat per qualsevol expert informàtic.