Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cinc eines per editar llibres electrònics

Diferents alternatives per editar un llibre electrònic per compte propi
Per Antonio Delgado 3 de juliol de 2012
Img editar ebooks portada
Imagen: Ed Yourdon

A Espanya la venda de llibres ensuport de paper ha caigut en picat en pocs anys. Els exemplars de butxaca, els méseconòmics, han disminuït un 22% enels últims quatre anys, segons reconeix el sector llibreter.Mentrestant, el nombre de lectors d’obres escrites en format digitalva aconseguir en 2011 solament un 6,8% entre els majors de 14 anys, si béva superar el 8% entre els menors d’edat de 10 a 13 anys. Aquestatendència sembla indicar que elfutur de la indústria editorial pansa per força pel suportdigital. En aquest procés de canvi en el formatde lectura i difusió d’escrits, una de les alternativesés l’autopublicació de llibres. En aquest sentit, existeixen plataformes on line que permeten a qualsevol autor editar la sevaobra escrita de forma independent i vendre una versió impresa sotademanda. Fins i tot hi ha diferents opcions per poder editarun llibre electrònic associat a alguna de les grans tendesde llibres en Internet.

Bubok

A Espanya, la plataforma Bubokd’autoedició, permet a qualsevol autor posar a la venda el seu exemplartant en format físic com a digital. Els llibres físics, que espubliquen sota demanda, tenen un preu mínim de sortida en funciódel tipus d’impressió i maquinació seleccionada, mentre que elselectrònics no tenen un preu mínim al no tenirassociats aquest tipus de costos.

Img editar ebooks
Imatge: Bubok

Aquesta plataforma disposa de diferentsserveis editorials per donar un acabat professional a la publicació. Entriells compta amb sistemes per afegir-li un codi de barres oadquirir un ISBN d’autoedició. També ofereix un servei demaquetació de literatura electrònica en format ePub, demaquetació professional per a la versió impresa o decorrecció, entre uns altres.

iBooks Author

Apple va anunciar a principis de 2012iBooksAuthor, una nova eina gratuïta per a la creació de“i-book”. Aquesta aplicació gratuïta, disponible per elsistema operatiu Mac US X, està orientada tant a editorials coma autors o dissenyadors que vulguin concebre llibres electrònics paral’iPad i iPhone.

Apple va anunciar a principis de 2012 iBooks Author, una nova eina gratuïta per a la creació de llibres electrònics

iBooks Author permet crear literaturaelectrònica interactiva de forma senzilla. Presenta un entorngràfic molt visual i fàcil d’utilitzar, basat a arrossegar ideixar anar. Compta amb diferents opcions, com utilitzar imatgesinteractives, vídeos, objectes en 3D o inserir ginysd’Apple. Aquesta eina també ofereix laopció d’exportar a altres formats, com a text pla i PDF parapujar a altres pàgines o plataformes. Entre les limitacions d’aquesta aplicació es troba quel’exemplar electrònic creat solament es pot posar a la venda en eliBookstore (la tenda de llibres digitals d’Apple), o en iTunes O, orientat a l’ensenyament.

A l’hora de posar a la vendal’exemplar en l’iBookstore, és necessari crear unacompte d’autor en iTunesConnect. També cal comptar amb la versió 2 osuperior d’iBook ,l’aplicació per comprar i llegir publicacions d’Apple, per així poderaccedir a la vista prèvia de l’exemplar.

Kindle Direct Publishing

Amazon compta amb unaplataforma denominada KindleDirect Publishing perquè els editors i autors puguin publicarles seves obres escrites en la sevatenda de llibres electrònics. Després allí poden comprar elsusuaris del lector d’i-book “” Kindle les publicacions autoeditadas, amb un benefici del 70% sobre les vendes futures per elautor. Així mateix, Amazon posa a la disposició dels autors i editorsdiferents eines per a l’edició de llibres.

Img editar ebooks
Imatge: Amazon

Des de Kindle Direct Publishing espoden transformar els arxius de text (tipus .DOC) en formats dellibre electrònic de Kindle. KindleGen,d’altra banda, és una eina multiplataforma per crear obresescrites digitals en format Kindle des d’un arxiu original en un altreformat estàndard com HTML, XHTML, XML o ePub.

D’igual forma, Amazon també té un complement per a Tova InDesign que permet convertir alformat Kindle els llibres creats amb aquesta aplicació de Tova.A més, Amazon disposa de KindlePreviewer, un visor d’exemplars electrònics en format Kindleper facilitar la presentació prèvia del disseny del llibre, abansde la seva publicació definitiva en la tenda. Per editar amb KindleDirect Publishing cal estar registrat en Amazon.

Aplicacions independents

Sigilés una aplicació multiplataforma (amb versions per Linux, Mac USX i Windows) de programari lliure orientada a la creació de llibreselectrònics en format ePub. Aquesta eina funciona a manera deeditor WYSIWYG depublicacions electròniques, la qual cosa permet una edició més còmoda detots els elements que componen el llibre. Per a usuaris avançats,compta amb edició en codi HTML i suporta fulles d’estil itipografies. Sigil inclou FlightCrew,un comprovador d’ePub que permet assegurar-se que el format del“i-book” desenvolupat és vàlid.

Img editar ebooks
Imatge: Scrivener

Scrivenerés una aplicació de pagament per Windows i MAC US X orientada aescriptors. Aquesta eina permet concentrar-se en la composiciói estructura de qualsevol projecte literari o científic gràcies adiferents funcions i característiques. Entre elles, permetemmagatzemar textos de documentació i crear versions i esborranys deltext.

Aquesta completa eina, pensada paraprofessionals i amateurs, disposa d’una funció per exportar eldocument final en diferents formats com Word, RTF, PDF, HTML, aixícom a formats de literatura digital com ePub o Kindle. En el casdel format propietari d’Amazon, és necessari utilitzar KindleGen,l’eina per generar llibres electrònics d’Amazon. El costde Scrivener és de 45 dòlars.