Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Clubs de música online

Existeixen en la Xarxa clubs de melòmans que punxen la seva música preferida a audiències reduïdes i sense possibilitat que els usuaris les gravin
Per Benyi Arregocés Carrere 1 de agost de 2007

La música constitueix un dels continguts més buscatsInternet, tant per a aconseguir les cançons preferides com per a trobarinformació sobre els més diversosartistes i grups. Una de les últimes tendències consisteix enllocs web que formen comunitats d’oïdors melòmans, que es converteixenen els protagonistes en radiar per mitjà de streaming les sevescançons preferides i compartir els seus gustos musicals amb petitsnínxols d’audiència (els seus contactes), com si es tractés d’una ràdiomolt especialitzada.

Llistes de reproducció

Aquests llocs faciliten totes les tasques gràcies a la realització de llistes de reproducció, que organitzen l’ordre en què sonaran els temes

Llocs web com Musicmakesfriends.com,Mercorao abans WebJay (comprat per Yahoo! al gener de 2006 i tancat des delpassat 30 de juny), ofereixen als usuaris d’Internet lapossibilitat de convertir-se en discjòqueis aficionats i seleccionarles cançons que sonaran en la seva pròpia emissora, que radia a través del propi lloc en qüestió.

Ambels tocs propis del que s’ha denominat Web 2.0, es tracta d’unamanera de compartir gustos musicals i d’expressar-se mitjançant laselecció dels temes preferits, i una bona manera d’adquirircultura musical, si s’escolten les recomanacions i lescançons seleccionades per altres usuaris.

/imgs/2007/08/musiclub1.gif

Gràcies a l’extensió de la banda ampla, éspossible escoltar música en streaming amb qualitat de CD (128Kbps en format MP3), i a més s’ha avançat molt en laintegració de diferents aplicacions en els propis llocs web, de manera que els usuaris puguin interactuar amb elles.

Així, aquests llocs faciliten totes les tasquesgràcies a la realització de llistes de reproducció, queorganitzen l’ordre en què sonaran els temes, i a reproductorsmultimèdia amb tecnologia Flaix, molt senzills d’utilitzar, la qual cosa provoca que l’usuari tingui ràpidament la seva selecciómusical radiant-se per a tot el planeta des dels servidorsd’aquestes empreses.

Aquest tipus de llocs se centren en el gust personal de cada discjòquei, que amb el seu criteri tracta de convèncer a altres afeccionats

A diferènciade les ràdiosintel·ligents,com Pandora o Last.fm, que afinen la selecció musicalmitjançant l’anàlisi de gustos similars amb l’objectiu d’acontentarcada melòman, aquest tipus de clubs d’oïdors se centrenen el gust personal de cada discjòquei, que amb el seucriteri tracta de convèncer a altres afeccionats. Realment, consisteixa traslladar l’esperit del discjòquei als llocs web i a permetreque cada usuari se senti com un d’aquestes noves iconesde la música popular contemporània, que seleccionen lescançons que després es posen de moda.

Comunitats de melòmans

La música és un dels continguts més demandats en la Xarxa, però també un dels quals més conflictes legals provoca

L’objectiu d’aquestsllocs web consisteix a crear una comunitat forta al voltant delprojecte i que els propis usuaris generin els continguts, tal com fan YouTube, Flickr, Del.icio.us i uns altres. Però, en aquest cas,amb la música. Aquest contingut és un d’allò mésdemandats en la Xarxa, però també un dels quals mésconflictes provoca pel tema dels drets d’autor i per lespèrdues en vendes que, segons acusa la indústria, causa l’intercanvi..

Laindústria discogràfica ha intentat torpedinar l’intercanvide cançons entre particulars en aquells països en els qualsla legislació presentava escletxes que permetienacusar els usuaris d’infringir els drets d’autor, malgratl’evident falta d’ànim de lucre de les persones quecomparteixen a través del P2P.

/imgs/2007/08/musiclub2.gif

El precedent de Rhapsody

Aquestsclubs de discjòqueis s’enquadren dins de les iniciatives quetracten d’adaptar el negoci musical al nou entorn d’Internet iles noves tecnologies, d’una manera similar, en part, a alternativescom Rhapsody,de Real Networks. Aquest lloc va ser pioner a proposar una tarifa plana de lloguerde la música mitjançant la qual s’escolten lescançons també en streaming però, a diferència dels clubs, la música ja es troba carregada en els servidors i no és l’usuari qui la puja.

No obstant això, en aquestescomunitats de melòmans són els propis usuaris els quehan de pujar la seva música, de manera que eviten el problema que una determinada cançó no es trobi en el catàlegd’un comerç web.

En aquestes comunitats de melòmans són els propis usuaris els que han de pujar la seva música

D’altra banda, elsusuaris poden triar entre gaudir de la música de maneraprivada, però amb l’avantatge de convertir-la en ubiqua (a casa, en eltreball, de vacances, etc.), o compartir-la amb la resta de lacomunitat, amb la qual cosa poden beneficiar-se dels efectes de la Xarxa iconèixer a persones amb gustos similars, que potser podenorientar-los a descobrir artistes similars que desconeixien.

Tots els componentsd’aquests llocs es dirigeixen cap a la creació de comunitatsper gustos musicals. Així, es pot agregar amics, enviarmissatges privats entre els usuaris, puntuar les ràdios dels altresusuaris, etc. D’altra banda, es tracta d’una plataforma que permetinvestigar sobre nous ritmes i estils musicals i aprendre d’ellsgràcies a entusiastes d’aquests ritmes.

Musicmakesfriends.com

/imgs/2007/08/musiclub4.gif

Musicmakesfriends.com és l’alternativa europea en aquestsegment, amb un nom en anglès (‘la música faamics’) que subratlla el desig de crear comunitat. La denominacióanglesa d’aquest nou lloc, llançat el juny passat, no és casualperquè presenta una vocació internacional: el lloc es troba,a més d’en espanyol, en anglès,francès i alemany.

Amb un fons ‘ye-ye’ en els colors de la pàgina,l’usuari pot registrar-se gratuïtament com a membre, per a compartirla seva música i les seves seleccions de cançons, o com a artista,si desitja usar el lloc com una forma de promoció delseu treball.

És aconsellable registrar-se, perquè, en cas de no fer-ho el temps d’escolta contínua de cada ràdio es limita a sessions de 20 minutos

Per a gaudir del lloc web, és aconsellableregistrar-se, perquè, en cas de no fer-ho, el temps d’escoltacontínua de cada ràdio es limita a sessions de 20 minutos. Una vegadainscrit, l’usuari pot pujar totes les cançons que vulgui,a més d’imatges i vídeos, fins a un topall de2 Gigaoctets, sempre que cada arxiu no sigui superior a 500 Megaoctets.

Musicmakesfriends.compermet enviar arxius en formatcomprimit ZIP,que després extreuen al seu format original, la qual cosa agilita el procés.Si se seleccionen arxius individuals, es poden manar fins a 20.

Unavegada pujats, el sistema els carrega en el reproductor flaix i elsassigna una carátula. En aquest moment, aprofiten per a compararla cançó amb la base de dades que tenen de lesdiscogràfiques i només recorren a les etiquetes delpropi arxivament si no troben informació sobre aquestacomposició. Aquesta tasca es pot dilatar fins a les 24 hores,segons avisen en el lloc, encara que en la pràctica noméstriga uns minuts.

Música en flaix i a 128 kbps

El lloc entra de ple en la tendència de lesaplicacions web, per la qual cosa l’usuari maneja tot a travésdel navegador. L’únic requeriment tècnic consisteixen el fet que el navegador disposi del complement d’Adobe Flash Player , com a mínim en la seva versió 8. D’altra banda, funciona amb les últimes versions delsnavegadors més populars.

La qualitat de la música difosa és de 128 kilobits per segon (kbps), que en MP3 assegura un so molt similar a l’original del CD

La qualitat de la música difosa és de 128kilobits per segon (kbps), que en MP3 assegura un so acceptable,molt similar a l’original del CD. Per aquesta raó, per a poderescoltar les cançons amb bona qualitat, és necessari una connexióque garanteixi aquest cabal, alguna cosa que avui dia qualsevolconnexió a través d’ADSL o cable aconsegueix, però no lesconnexions per mòdem. Quant als vídeos, elstransmet a 320 kbps, la qual cosa garanteix una visió correctaperò sense molta definició.

A pesar que tècnicament el reproductor de Musicmakesfriends.comés similar al de YouTube, i l’usuari podriaretrocedir i avançar en la cançó segons el que ja s’hagidescarregat, aquest lloc web limita aquestes funcions i lesrestringeix als seus usuaris premium, una modalitat de pagament que encarano es troba disponible.

Els usuaris registrats i els visitants ocasionals s’hande resignar a escoltar la música tal com es descarrega,com si fos una ràdio d’Internet tradicional, encara que ambla possibilitat de pausar la reproducció i reprendre-la en el mateix punt.

Mercora

Mercora s’allunya de la tendència cap a les aplicacions web i el programari social, que centralitzen tot el servei en el propi lloc web

Mercora, la versió americana d’aquesta mena de serveis, és un lloc similar a Musicmakesfriends.com, però funciona a través d’una aplicació (Mercora IMRadio) que l’usuari ha de descarregar i instal·lar en l’ordinador per a radiar en el lloc web les cançons.

El sistema funciona en conjunció amb els servidors de streaming de Mercora, en una espècie de sistema P2P en el qual, a grans trets, els oïdors es connecten des del lloc web directament amb el discjòquei, en cas que estigui en línia, o amb els servidors de Mercora, si es troba desconnectat.

/imgs/2007/08/musiclub6.gif

En aquest sentit, s’allunya de la tendència cap a les aplicacions web i el programari social, que centralitzen tot el servei en el propi lloc web, i es queda en un punt intermedi respecte a sistemes més antics, com el de Shoutcast , que només utilitzen la pàgina web com a punt de trobada.

Transmet la música mitjançant un format de compressió lliure, Ogg Vorbis, en lloc d’en el popular MP3

Shoutcast és un sistema que empra programes de reproducció multimèdia com Winamp o iTunes perquè els usuaris muntin la seva emissora, que també s’escolta en una aplicació externa.

Una altra de les diferències de Mercora respecte a Musicmakesfriends.com i altres sistemes de l’estil consisteix en el fet que transmet la música mitjançant un format de compressió lliure, Ogg Vorbis, (amb una taxa de compressió de fins a 96 kbps) en lloc d’en el popular MP3.