Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com actuar si ens roben el portàtil

Davant els extraviaments i robatoris de portàtils i mòbils a l'estiu, s'han d'extremar les precaucions o usar certs programes
Per Jordi Sabaté 18 de juliol de 2011
Img stolenpc portada
Imagen: Ed Yourdon

A l’estiu, escriure en el blog, tuitearo parlar amb els contactes de Facebook des d’un quiosquet a laplatja, amb una connexiówifi o un punxoUSB és una pràctica cada vegada més habitual alhora que agradable. La brisa ens refresca, el so de les ones ens relaxa i es pot sentir l’olor a sal. Fins i tot algunes personesaprofiten aquestes condicions per instal·lar la seva oficina portàtil iteletrabajarsense estar tancades entre quatre parets. Però en algun momentcaldrà aixecar-se per anar al bany o apropar-se a la barraa demanar un cafè. És llavors quan la possibilitat de robatoriaguaita. Per això, com s’explica en aquest article, prendre una sèrie de precaucions o utilitzar determinats programes que protegeixin les nostres dades i arxius de l’ordinador, la tableta o el mòbil de l’accés dels lladres és imprescindible.

Si ens aixequem, el mésrecomanableés tancar la tapa del portàtil i portar-ho amb nosaltres allà onanem, encara que resulti incòmode. També podem demanar a un veíde taula que ens ho vigili menteixis no estem, però és una opcióalguna cosa arriscada, doncs aquesta persona no podrà estar 100% pendent deel nostre ordinador. En el cas que ens vegem obligats a deixar-hodamunt de la taula, haurem de prendre certes mesures preventives, que també valen per a qualsevol altra situació, com deixar-ho en la borsa de la platja mentre ens prenem un bany, en el cotxementre estem en el supermercat, etc. I per descomptat, són aplicables a mòbils i tabletas.

Estratègies de protecció de dades

En primer lloc, sempre haurem deseguir una sèrie d’estratègies i precaucions que protegeixin nostresdades i arxius de l’ordinador de l’accés dels lladres.

És moltrecomanable entrar sempre al portàtil o al mòbil mitjançant unacontrasenya i un nom d’usuari. Tots els sistemes operatius elpermeten i això fa impossible que, si algú agafa el nostre ordinador, puguiusar-ho de forma immediata. En tancar la tapa delterminal, el lladre ho fa entrar en hibernació, per la qual cosa altornar a obrir-la, haurà de posar les claus per desbloquejar la sessió. En desconèixer-les, no podrà usar eldispositiu, almenys fins que el reformatee.

Sempre haurem d’aplicar una sèrie d’estratègies i precaucions que protegeixin les nostres dades i arxius de l’ordinador de l’accés dels lladres

Amb això no evitem lasubstracció i posterior venda de l’aparell, però sí danys majorscom l’accés a comptes bancaris, comptes de serveis icontrasenyes, així com arxius privats, imatgespersonals, factures, etc. I en el cas dels telèfons, usar unacontrasenya de desbloquejo de pantalla garanteix que, encara que elrobi, el lladre no podrà fer trucades ni accedir a Internet.

Per a major seguretat, es pot xifrar el disc dur del portàtil. D’aquesta forma, s’impedeix que, si es perd o roben l’ordinador, altres persones puguin accedir a les dades emmagatzemades mitjançant la instal·lació física del disc dur en un altre equip.El sistema operatiu Windows 8 inclou aquesta possibilitat entre les seves opcions de seguretat. La utilització de BitLocker, que així es diu el programa, és senzill i funciona de forma transparent per als usuaris a través de l’ocupació d’una contrasenya. En el sistema operatiu Mac US X, aquesta alternativa també està disponible des de les preferències del sistema. En aquest cas, el programa per xifrar el disc dur es denomina FileVault i el seu funcionament és similar.

Una altra mesura recomanable ésusar unacontrasenya mestra en el navegador quan utilitzem el portàtilen llocs públics i susceptibles de robatoris. Els navegadors perdefecte, i per comoditat nostra, recorden les claus i contrasenyesde tots els serveis que usem. Si emprem una contrasenya mestraen el navegador, solament en introduir-la es podrà accedir aaquests serveis i, així, en cas de robatori estaran protegits, ja que ellladre desconeixerà la contrasenya mestra. Aquesta deuser complexa i hem de guardar-la escrita en un lloc segur, i mai en un document queestigui albergat en l’ordinador. Quan ens trobem en un lloc segur, podem optar per desactivar-la.

Programes de rastreig i monitoratge d’ordinadors

D’altra banda, no està demés provari instal·lar algun dels diversos programes de rastreig imonitoratge d’ordinadors. En els últims anys, igràcies a la geolocalizacióni el control en remot via wifi, han millorat molt. Fins al puntque probablement siguin la millor garantia que la policia pugueslocalitzar el nostre ordinador, recuperar-ho i detenir al lladre. Entritots els actuals destaquen els quatre següents:

En cas de robatori, amb Prey es pot obrir la sessió des d’un altre ordinador i comprovar la posició sobre un mapa del nostre portàtil

  • Prey. És un programa de rastreig d’ordinadors robats llançat per l’empresa xilena de desenvolupament de programari lliure Fork, que estàdisponible tant per Windows com para Mac US i Linux. També téversió per a telèfons i tabletas que funcionin amb Android. Ésgratuït si s’instal·la fins a en tres ordinadors i, a partir de la cambra,segueix un model de negoci amb quotes proporcionals al nombre determinals que es protegeixen. Els preus oscil·len entre 5 dòlarsal mes i 399, si es vol assegurar una xarxa de fins a 500aparells.

    Prey s’instal·la en elordinador i roman actiu en un segon pla. En cas de robatori, espot obrir la sessió des d’un altre terminal i comprovar sobre un mapa la posició del nostre portàtil, de manera que a tot moment eltenim localitzat. Si sabem que està a prop, podem fer sonar unaalarma perquè detectem nosaltres mateixos al lladre o també en cas deno recordar on ho deixem. Una altra opció és bloquejar el dispositiu, obé ordenar-li, quan tingui webcam frontal, que prengui fotos de la caradel lladre quan ho encengui, així com que faci captures de lespàgines per les quals navega. Amb aquestes dades, que el programa ens mana cada 20 minutos al nostre servei de correu electrònic, podem acudir a la policia i recuperar el portàtil.

  • Hidden. Segueix lesmateixes directrius i té les mateixes funcions que Prey, encara que fixauna quota d’inici de 15 dòlars anuals i solament funciona en l’entornMac USX . Com a avantatge sobre Prey, destaca que proporciona assistència i col·laboració amb la policia per a la localització de l’ordinador. No estàdisponible ni per iPhone ni per iPad.

  • LocatePC/Mac. Treballa en entorns PC, Mac US X i també per iPhone i iPad.Monitora i rastreja el dispositiu robat i fa captures de la caradel caco i de les pàgines per les quals navega. També registra quètecleja i envia els textos del lladre per correu electrònic. No téversió en castellà. La quota és de 15 dòlars a l’any per aparell,encara que té descomptes quants més dispositius s’afegeixin.

  • Buscarel meu iPhone. És un programa natiu i gratuït deiPhone 4 que s’activa a través del servei MobileMe. El seu avantatge ésque una vegada descarregada l’aplicació al telèfon i activada (calfer-ho de forma voluntària), es pot conèixer la posició del mateix des dequalsevol altre telèfon o dispositiu amb sistema operatiu iOS, ambsolament introduir les nostres claus d’usuari d’Apple. El seu gran desavantatgeés que solament es poden usar altres mòbils iPhone, iPod Touch o tabletasiPad per trobar-ho, però no ordinadors Mac.