Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com obrir un compte en Facebook

Aprendre a usar la xarxa social més popular d'Internet no té grans secrets
Per Antonio Delgado 11 de maig de 2010
Img facebook portada
Imagen: Martin Hofmann

Gairebé 900 milions de persones usen cada dia les xarxes socials ila majoria d’elles -400 milions- tenen un compte en Facebook, el noucentre de gravetat de la Xarxa. Quatre milions d’espanyols houtilitzen diàriament per enviar missatges, compartir fotos, vídeos orecomanar pàgines i, fins i tot, locals d’oci. Facebook hadesplaçat a la majoria de serveis d’Internet i ha adoptat les sevesfuncions. Per tant, formar part d’aquesta xarxa és per a molts larúbrica que s’existeix en Internet. Ser membre implica tan solscrear un compte d’usuari en pocs minuts i començar a afegiramics i coneguts.

La millor forma per entrar en Facebook en espanyol ésaccedir directament des d’http://es-es.facebook.com/ ““, ja que per defecte es mostra el servei en aquest idioma, encara que la xarxa disposa d’un sistema que geolocaliza l’adreça deInternet de l’usuari per mostrar-li la pàgina principal en l’idiomade la regió on es trobi. A més, disposa d’adrecesespecífiques per accedir des deun iPhone o bé des de qualsevolun altre telèfon mòbil.

Registre

En registrar-se, es recomana fer-ho amb les dadesreals de l’usuari, ja que aquesta xarxa social es basa en relacions ambusuaris que abans ja es coneixen en la vida real i amb els qui esdesitja mantenir un contacte més directe o proper, amb independènciade la distància geogràfica entre ells. A més, és necessariverificar la identitat des de l’accés a un enllaç personalitzat deconfirmació que s’envia a l’adreça de correu electrònicde l’usuari.

En registrar-se, es recomana fer-ho amb les dades reals de l’usuari

Facebook permet entaular contacte amb altres usuaris,previconsentiment, ja sigui per a relacions d’amistat, oci o bé comforma de generar sinergies professionals i de negoci. En el cas deempreses, negocis o personatges famosos, es disposa d’unaopció des de la pàgina principal per crear una pàgina de fans,coneguda com a “fan page”. És una opció molt recomanableper a aquest tipus d’usuaris, ja que no té limitacions en elcontrol d’aquests -Facebook limita a un màxim de 5.000 els contactesper persona- i disposa de diverses funcionalitats i característiquesaddicionals.

Completar el perfil

És recomanable completar el perfil amb les dades que s’estimi convenient compartir. En general, és molt aconsellableafegir una fotografia recent, perquè els usuaris que desitginlocalitzar a un contacte sàpiguen amb certesa que és elamic buscat. No tota la informació que completa el perfil de la persona registrada és pública, ja que per defecte la informació més sensible només es mostra a els qui s’hagi acceptat com a amics. Les polítiquesde privadesa del servei són cada dia més estrictes.

Afegir amics

Una vegada registrat l’usuari, Facebook disposa d’una opcióen el menú superior per trobar amics. Hi ha diverses formes defer-ho. La més comuna és realitzar un rastreig amb el nom icognoms de la persona buscada. No obstant això, en noms genèrics,Facebook pot mostrar milers de resultats amb persones que tinguin elmateix nom o similar. Per tant, és preferible fitar la cerca a una zona geogràfica.

Una opció mes ràpida és utilitzar l’agenda de contactes delusuari en Outlook, Windows Address Book, Mac US X Address Book,Windows Mail, Linkedin, etc. Per a això, és necessari realitzar unaimportació des d’una d’aquestes aplicacions del llistatcorresponent para, a continuació, pujar-ho a Facebook. Per un altrecostat, els usuaris de Gmail poden introduir el seu login i contrasenya(una dada que no s’emmagatzema) perquè la xarxa social localitzi aels usuaris amb els qui s’ha mantingut un intercanvi decorreus en el passat. Si es tria aquesta opció, és convenientdiscriminar els contactes a els qui no es vulgui molestar, jaque el tracte pot ser només professional o d’una altra índole.

Una funcionalitat útil de Facebook és que, a partir delsprimers contactes afegits i confirmats, la xarxa social comença arecomanar llistats de nous usuaris que potser pugui conèixer la persona registrada. Per a això, es fixa en les relacions entre usuaris i la quantitat d’amics comuns.

Bloquejar i organitzar contactes

A partir dels primers contactes afegits i confirmats, la xarxa social comença a recomanar llistats de nous usuaris

D’altra banda, Facebook permet bloquejar els contactes aels qui no es vulgui permetre l’accés al perfil. A cada pàginaprincipal de cada usuari, hi ha un enllaç marcat com “eliminarde la meva llista d’amics”. No obstant això, Facebook dona altres opcionsper filtrar o limitar l’accés al perfil a un grup d’usuarismitjançant llistes d’amics. Aquestes, accessibles des dela pestanya “explica”, doten de diferents nivellsd’accés al perfil. D’aquesta manera, es poden crear llistes ambusuaris professionals que no tinguin accés a determinats àlbumsde fotografies i vídeos personals, mentre que els usuarisllistats com a amics més íntims tindran un accés més complet alperfil i actualitzacions del compte.

Pàgina de l’usuari

Cada pàgina d’usuari de Facebook es divideix en diferentsopcions que poden organitzar-se mitjançant una altra denominada “arrossegar i deixar anar” en la majoria dels mòduls que la componen. Per defecte, esmostra el “mur”, on apareixen en ordre cronològicinvers (el més nou en la part superior de la pàgina) les últimesactualitzacions d’estats, notes, fotografies, vídeos o missatgesescrits per altres contactes, en el cas que l’usuari hagués permès aquesta opció. Qualsevol pot deixar missatgesen el mur dels seus contactes, encara que aquesta possibilitat potdeshabilitar-se des del control de configuració del compte.

Configuració i privadesa

És aconsellable que la informació méspersonal només es mostri a amics i que es deshabiliti l’opció paraque el perfil sigui públic i accessible des de cercadors

Des de la pestanya “explica”, els usuaris poden controlartot el seu perfil en Facebook, tant la configuració general com les diferents opcions de privadesa. És molt recomanablevisitar totes les opcions disponibles per configurar el compte iels diferents nivells de privadesa segons el criteri de cadausuari. Per norma general, és aconsellable que la informació méspersonal només es mostri a amics i que es deshabiliti l’opció paraque el perfil sigui públic i accessible des de cercadors.

Per els qui vulguin donar-se de baixa en Facebook, l’opció de configuració del compte permet deshabilitar-la amb posterioritat. Aquesta opció no esborra el perfil de l’usuari, sinó que ho bloqueja per si aquest vol recuperar el seu compte. Per a això, cal entrar de nou amb el nom d’usuari i contrasenya en elservei. Un compte en Facebook es pot esborrar de forma definitiva en accedir a estenllaç i confirmar l’opció.