Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Com és un mòbil accessible?

Organismes, empreses i institucions treballen per a acostar els avanços de la telefonia mòbil a tots els ciutadans
Per EROSKI Consumer 30 de juliol de 2008
Img mobiaacces portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Una cosa tan senzilla com llegir un missatge SMS no està a l’abast de tots els ciutadans. No sols els qui tenen una discapacitat visual poden veure’s frustrats davant la pantalla d’un terminal mòbil, també algunes persones majors i fins i tot la majoria dels usuaris tenen dificultats per a manipular els seus telèfons a vegades. Les pantalles, els teclats o la configuració del volum de so són alguns dels aspectes importants que els fabricants tracten de millorar perquè la telefonia mòbil sigui cada vegada més “cosa de tots”.

Les solucions segons la mena de discapacitat

/imgs/2008/07/mobiaacces3.jpg

Encara quees pensa en l’accessibilitat com un assumpte que concerneix a totsels usuaris, la veritat és que determinades discapacitats reclamensolucions molt concretes. En aquest sentit els fabricants de telèfonsprocuren fer-los compatibles amb els accessoris oprogrames que possibiliten a les persones amb discapacitat usar latelefonia mòbil. A grans trets, en el mercatexisteixen solucions per a persones amb discapacitats auditives idiscapacitats visuals, però també s’han llançat productesque faciliten les coses a altres usuaris que, per raó d’edato algun altre tipus de problema físic, no tenen fàcill’accés al mòbil.

Solucionsper a persones amb discapacitat auditiva

Lespersones amb discapacitat auditiva poden utilitzar qualsevol tipus de dispositiumòbil que sigui compatible amb un accessoriaddicional anomenat “llaç d’inducció”. El llaçd’inducció és una espècie de filtre de sorolls queajuda als qui posseeixen un audiòfon amb bobinatelefònica “T” (un audiòfon especialmentadaptat per a funcionar amb telèfons) a eliminar lesinterferències per a poder mantenir una conversa.

/imgs/2008/07/mobiaacces2.jpg

Aquestaccessori s’emporta penjat del coll i permet respondre cridesamb una sola tecla des del dispositiu, així com utilitzar-locom a mans lliures. També es pot apagar o encendre eltelèfon mòbil des del llaç d’inducció.Empreses com Nokia disposen de terminals,Nokia 6085, Nokia E65 o Nokia N70, que accepten aquest dispositiu. De fet, funcionen amb un llaç d’inducció LPS-4,un model especialment dissenyat per Nokia.

Per la seva part Vodafone disposa del terminal Vodafone 710, al qual se li incorporael llaç d’inducció T-Loop, quecomercialitza sota la seva pròpia marca. Aquesta empresa també hacomençat a vendre recentment l’accessori BluetoothSIA Bluetooth, que és compatible amb els audiòfons en posició”T”. Aquest accessori funciona tant amb telèfonsmòbils com amb altres dispositius portàtils del tipusPDAo reproductorsd’MP3.

Solucionsper a persones amb discapacitat visual

Per a lespersones amb discapacitat visual s’utilitzen solucions mitjançantdeterminats programes que, executats en el terminal, entre altrescoses tradueixen el text del menú de la pantalla i delsmissatges en veu. A Espanya els operadors de telefoniamòbil, en col·laboració amb l’empresa Code Factory i l’ONCE-CIDAT(Organització Nacional de Cecs-Centre de Recercai desenvolupament d’Aplicacions Tiflotécnicas),comercialitzen una aplicació dissenyada per a telèfonsmòbils denominada MobileSpeak.

MobileSpeak funciona a manera d’un lector de pantalla per a reconèixer el text itota la informació visual que apareix en el terminal i transformar-la en so

Aquestaaplicació permet a les persones amb discapacitat visualaccedir a les funcionalitats més habituals dels telèfonsmòbils. És compatible amb els sistemes operatius per a mòbilsSymbian, Windows Mobile i Pocket PC. Terminals comel Nokia E65 o el popular N95, juntament amb tota la gamma de models delfabricador HTC, es troben entre els models compatibles amb aquestsistema.

MobileSpeak funciona a manera d’un lector de pantalla per a reconèixer el text itota la informació visual que apareix en el terminal. Aquestaaplicació transforma en àudio tot el text conforme l’usuaries va desplaçant per les diferents opcions de la pantalla.Fer i rebre crides, missatges de text, registre de crida illista de contactes; navegar per Internet, escoltar fitxers d’àudioo connectar-se amb altres dispositius mitjançant Bluetooth o wifi sónalgunes de les possibilitats que aquesta aplicació permetrealitzar. L’empresa Code Factory també comercialitza lesaplicacions per a mòbils Mobile Magnifier i Mobile Tools. Laprimera funciona com una lupa entre les opcions de menú delterminal, mentre que la segona àmplia les possibilitats d’accessibilitatgeneral dels terminals mòbils.

Mòbils accessibles “per a tots”

No es tracta d’un assumpte de minories o col·lectius especials, sinó que l’accessibilitat afecta a tots els usuaris d’un determinat aparell o servei

Una de les principals premisses de l’accessibilitat en qualsevol camp és que no es tracta d’un assumpte de minories o col·lectius especials, sinó que l’accessibilitat afecta a tots els usuaris d’un determinat aparell o servei. Aplicat a un camp tan important i integrat en la societat com és la telefonia mòbil això significa que qualsevol terminal telefònic ha de comptar amb una sèrie de recursos mínims que facilitin el seu ús a qualsevol persona, a més d’estar dotats de la capacitat d’augmentar la seva accessibilitat per a servir als col·lectius amb dificultats específiques.

En altres paraules, un mòbil accessible és aquell on es poden teclejar els números, encendre i apagar amb facilitat, llegir els missatges en una pantalla prou gran, interpretar les opcions del menú, identificar les crides, seleccionar els contactes i escoltar la veu de l’interlocutor amb claredat i sense molèsties. A més, per descomptat, el mòbil ha de ser fàcil d’agafar amb una sola mà alhora que es maneja.

Qui pot dir que posseeix un telèfon que compleix les condicions mínimes d’accessibilitat?

Aquestes condicions, que en una primera lectura resulten òbvies, no ho són tant si s’analitzen detingudament les funcions dels dispositius que actualment hi ha en el mercat. Qui pot dir que posseeix un telèfon que compleix totes aquestes condicions? Realment són pocs els aparells plenament accessibles, i se situen en el rang dels “telèfons intel·ligents” o telèfons intel·ligents: aquells dotats d’un sistema operatiu similar al dels ordinadors. Fins i tot alguns models de la gamma alta d’empreses com Nokia fallen en temes com la modificació del cos de lletra.

Com seria un mòbil accessible?

De manera orientativa, un mòbil que complís els requisits mínims d’accessibilitat hauria de comptar amb una sèrie de requisits. Els relatats d’ara endavant, encara que no són els únics, són els que més directament afecten el comú dels usuaris:

 • Tenir una pantalla llegible: la pantalla ha de ser prou gran com perquè en ella puguin no sols veure’s les lletres o els números; també han de poder visualitzar-se la majoria de les opcions del menú, de manera que els usuaris sàpiguen cap a on van quan busquen una funció. Pocs mòbils compleixen aquestes funcions, i els que ho fan (com succeeix amb els mòbils japonesos, que són més grans) és més per permetre la visualització de vídeos que per motius d’accessibilitat.

 • Poder variar el cos de la lletra en totes les funcions: aquest requisit no tots els mòbils el tenen i és indispensable. Per a les persones amb la vista casada, per exemple, a partir de certa hora de la tarda llegir un missatge del mòbil o buscar un contacte es converteix en una tortura si no tenen la possibilitat d’augmentar el cos de lletra en diversos punts. L’opció d’augment del cos ha de ser a més fàcilment reversible.

 • Possibilitat de substituir les lletres i els números per grafismes: un entorn gràfic ric i destacat pot ajudar molt a persones amb la visió disminuïda, la vista cansada o amb dificultats de comprensió. Les icones del menú de funcions han de poder ampliar-se o ser de per si mateix grans i el més gràfics possibles.

 • Poder associar els contactes de la llista amb imatges i sons: serveix perquè se sàpiga immediatament qui està cridant sense haver de forçar la vista. En lloc de veure lletres o números es miren cares o s’escolten tons específics. Per tant un mòbil que pugui fer fotografies de cares, i que permeti associar aquestes amb els diversos contactes, serà més accessible. El mateix envers els sons i els tons musicals: poden ajudar a distingir un contacte d’un altre.

 • Possibilitat d’associar les icones amb paraules: això serveix perquè els programes que tradueixen a veu el text puguin llegir cada grafisme.

 • Permetre la modulació del volum de so: és fonamental que el so que sali per l’altaveu del terminal sigui ecualizable, alguna cosa que poques vegades ocorre. Encara que per a la majoria de les persones les molèsties que causi un mòbil mal equalitzat siguin poques, per a usuaris amb problemes auditius pot arribar a ser un calvari atendre el telèfon.

  La importància de ser accessible

  Operadors com Movistar, Vodafone i Orange compten amb departaments especialitzats en la millora de la usabilitat i el disseny dels terminals

  Des de l’any2006, existeixen a Espanya més líniesde telefonia mòbil que habitants. Concretament, hi ha112,2 línies per cada 100 habitants, segons les últimesdades de la Comissiódel Mercat de les Telecomunicacions (CMT),la qual cosa significa que hi ha moltes persones que han contractat dues omés línies. Pel seu valor comunicacional, professional ifins i tot en la seguretat de les persones, el mòbil s’haconvertit en un complement imprescindible en la societat moderna.No obstant això, un percentatge important de la població tédificultats per a accedir a aquestes tecnologies per discapacitat,pèrdua de facultats relatives a l’edat osimplement per falta de coneixement en la seva utilització.En aquest sentit, els mòbils continuen sent unsaparells bastant inaccessibles.

  L’accessibilitaten els mòbils consisteix a fer que lainteracció amb el terminal, i per extensió ambqualsevol servei de telefonia, estigui disponible per a totsels usuaris independentment que qui accedeixi sigui unapersona discapacitada o no. Nombrosos grups internacionals treballenper a millorar els estàndards d’aplicacions i serveis delstelèfons perquè puguin estar disponibles per a tots elsciutadans.

  El mes de juny passat es va celebrar a Lleó la conferènciaeuropea EDeAN (“European Design for all e-AccessibilityNetwork”), una xarxa formada per més de 160 organitzacionsdels estats membres de la Unió Europea, per a compartirexperiències sobre el que anomenen “disseny per a tots”i accessibilitat. Les conclusionsd’aquest congrés (PDF), a manera de decàleg, afirmen queels productes, entorns i tecnologies han de ser concebuts de manera que puguin ser utilitzats per totes les persones,independentment de les seves capacitats o circumstàncies.

  Terminals:accessibles o intel·ligents?

  Quant a la telefonia mòbil, existeixen nombrosesiniciatives per a acostar els terminals i serveis mòbils a totsels ciutadans. /imgs/2008/07/mobiaacces5.jpgOperadors com Movistar, Vodafone i Orange compten amb departamentsespecialitzats en la millora de la usabilitat i el disseny delsterminals, i també dels serveis que ofereixen.A més, posseeixen ofertes de terminals per a diferentscol·lectius en funció de la seva mena de discapacitat.

  Finsfa uns anys, hi havia en el mercat diferentsterminals mòbils pensats per a ser utilitzats per discapacitatsvisuals. Un d’aquests terminals és l’Owasys 22c, que va ser presentat en 2005 per l’ONCE. Es tracta d’undispositiu sense pantalla que incorpora un sintetitzador de veu per a avisarquan es reben missatges de text i traduir-los a so.També avisa de l’estat de la bateria i de la cobertura de lazona on es troba l’usuari. Una altra de les seves característiquesés que el teclat funciona amb percepció tàctiladaptada per a persones invidents.

  Aquestatendència a crear dispositius especials ha canviat en elsúltims anys perquè els fabricants prefereixen invertira aconseguir un “disseny per a tots” que possibiliti lautilització del terminal, en la mesura que sigui possible, per qualsevolpersona.

  Un terminal que treballi amb el sistema operatiu Symbian pot ser perfectament accessible si disposa del programari necessari per a transformar el text en veu

  La base d’aquesta aposta és que els mòbilssón cada vegada més “aparells intel·ligents”. És a dir,s’assemblen cada vegada més a un ordinador, per la qual cosa la solucióa la seva inaccessibilitat no està tant en l’aparell en sicom en els programes que se li introdueixin.

  Així,un terminal que treballi amb el sistema operatiu Symbian o bé ambWindows Mobile pot ser perfectament accessible si disposa delprogramari necessari per a transformar el text en veu i per a realitzaravisos. En aquest sentit, els fabricants i operadores de telefoniamòbil ofereixen per als col·lectius amb problemes de discapacitatterminals que es troben en el mercat per a totsels usuaris, als quals s’inclou algun adaptador, jasigui mitjançant dispositius físics o una aplicacióde programari.