Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Compartir plaça d’aparcament per SMS

Es tracta d'una nova forma d'optimitzar l'ús dels garatges existents a cada ciutat
Per Benyi Arregocés Carrere 1 de setembre de 2008
Img parking
Imagen: Nick Cowie

Aparcaren una gran ciutat suposa un cost extra per a les persones que esdesplacen per treball amb regularitat. Les opcions de cada conductorconsisteixen a les places d’aparcament en superfície, de pagament enmoltes ciutats mitjançant zonesd’establiment regulat amb parquímetres, o elsaparcaments subterranis públics, una alternativamés cara.

Davant aquestasituació, els sistemes que permeten a les persones accedir aplaces de garatge particulars o posar la seva a la disposició deuns altres s’han mostrat en els últims temps com una solucióintel·ligent i que pot resultar més econòmica queaparcar en superfície o en “pàrquings”, sempre que es necessitiamb regularitat.

TuPlaza mitjança en una labor similar a la qual realitza eBay en el seu sector

Elnou d’aquesta iniciativa es troba en el seu sistema defuncionament que promou que es comparteixin places d’aparcament através de dispositius portàtils com el mòbilo un comandament a distància especial. TuPlaza mitjança en una laborsimilar a la qual realitza eBayen el seu sector. Aquesta companyia va començar a funcionarel maig passat en període de proves i només a Madrid. Demoment, compta amb més de 140 clients i ho pretenenestendre a altres ciutats d’Espanya.

Lainscripció dels usuaris es produeix en el seu llocweb, on plasmen els seus interessos. Per exemple, que disposen deuna parcel·la lliure entre les vuit del matí i les sis de latarda perquè es van a treballar. Mentre, altres persones, senseobligació que siguin propietàries d’una plaça, podenapuntar-se en el sistema i sol·licitar garatges lliures en un determinathorari.

Cada persona decideix cada dia si comparteix o no la seva parcel·la, com, quan i amb qui ho fa

TuPlaza esencarrega, mentre calibra el seu servei en aquesta fase de proves, deconfirmar cada dia les peticions per SMS. En cas que hi hagiresposta afirmativa, combina les preferències a la recerca de la parcel·lalliure desitjada. Si l’usuari no respon al missatge, TuPlaza enténque aquest dia no li interessa entrar en aquesta borsa de placesdisponibles. Carlos Ramírez, un dels socis fundadors deTuplaza.es, destaca la flexibilitat d’aquest sistema perquè “cadapersona decideix cada dia si comparteix o no la seva parcel·la, com,quan i amb qui ho fa”.

Armando, per obrir tots els garatges

Un aspecteinteressant del sistema es troba en el comandament especial per elsgaratges, denominat Armant. Es tracta d’un desenvolupament propi de lacompanyia pel qual els usuaris han de dipositar unafiança de 60 euros, encara que mentre estiguin en proves ellliuren sense necessitat de fiança.

Prèviament,TuPlaza envia a una persona amb un dispositiu perquè cloniel senyal d’infrarojos dels comandaments originals. Després,quan es comparteix una plaça, qui accedeix a ella rep un SMS ambel codi que ha d’introduir en el seu Armando per obrir laporta del garatge que li correspon. “El codi és únicper a aquest comandament, aquest dia i aquest usuari”, afirma Ramírez.

Quan es comparteix una plaça, qui accedeix a ella rep un SMS amb el codi que ha d’introduir en el seu comandament per obrir la porta del garatge

L’avantatged’aquest sistema radica que l’aparell es torna universal i potobrir tantes portes de garatge com TuPlaza li autoritzi, sensenecessitat d’haver de quedar amb el propietari perquè li prestiel seu comandament a distància.

Aquestacompanyia actua com a intermediari i els costosrecauen en la persona que vol accedir a un garatge, mentre que laque posa a disposició la seva plaça cobra part dels diners que elun altre usuari paga. Així, segons explica Ramírez,si el preu de mercat d’un garatge en una zona concreta estroba en 130 euros mensuals, una persona que accedís tots elsdies laborables d’un mes de vuit del matí a sis de latard pagaria uns 85-90 euros, mentre que la que presta el seugaratge rebria uns 65 euros.

“El

secret del sistema es basa en la confiança que s’atorguin entre siels usuaris a través de la nostra tecnologia”, diuRamírez. Els preus que es cobren varien en funcióde la zona de la ciutat a través d’uns barems marcats perla pròpia companyia després d’estudiar el mercat de parcel·lesde garatge.

Altres alternatives en Internet per compartir el garatge

Parksharingés una empresa dedicada a gestionar una borsa de places de garatgeproporcionades pels propietaris per llogar-les a els quibusquin aquest tipus d’estacionament. Quan s’arriba a un acord,els contractes entre les dues persones se signen per un mínimde 50 dies i la companyia s’encarrega d’enviar elcomandament a la persona que arrenda la parcel·la per hores.

A més,es poden trobar en Internet altresalternatives per compartir les places de garatge, que tracten a partir de lainformació proporcionada pels usuaris en els seusllocs web de posar d’acord a propietaris i demandants de garatgeen l’intercanvi o lloguer per hores.

Així,en Compartirparking.comes pot trobar informació de persones que busquen oofereixen les seves places en diversos municipis de Catalunya i enciutats com la Corunya, Alacant, Cartagena, Murcia o Palma.Plazas-garaje.comsegueix el mateix esquema encara que també presenta ofertes delloguer a temps complet o de venda d’una parcel·la. Una altra opcióés Aparcalia, que compta ambun cercador del mercat de parcel·les de garatge, tant per compartircom per a lloguer o venda.