Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Comprar en webs estrangeres

Realitzar una compra "online" en un website d'un altre país pot suposar un avantatge si se segueixen una sèrie de recomanacions
Per Antonio Delgado 17 de setembre de 2008
Img compraextranjero
Imagen: miguel ugalde

El comerç electrònic no deixa de créixer. A mesura que els espanyols ingressen en la societat digital, van descobrint els avantatges de comprar a la Xarxa, una de les quals és que no han de cenyir-se a tendes exclusivament nacionals, sinó que poden comprar fora amb un clic de ratolí. Preus de vegades més baixos, objectes descatalogats o exclusius és el que ofereixen algunes tendes estrangeres. No obstant això, l’usuari també pot portar-se algun disgust si no pren unes mínimes precaucions.

Un sector en auge

Elsector del comerç electrònic a Espanya estàen auge, i no només pel consum intern. Segons laComissió del Mercat de les Telecomunicacions, durant 2007les empreses espanyoles amb tenda en Internet van obtenir unsingressos de 360 milions d’euros per productes venuts dins deEspanya, i de 117 milions per vendes procedents de l’exterior.

Senseembargo els espanyols encara compren més en lestendes “online” estrangeres. Les operacions de comerç electrònicrealitzades a Espanya i amb destinació pàgines web foranesvan tenir un creixement d’un 33,4 %, suposant uns ingressos de 489milions d’euros. La destinació de les visites van ser comerços onlinede la Unió Europea en un 85,5 % dels casos, mentre que enun 10,4% ho van anar a empreses situades a Estats Units.

Aquestatendència a comprar fora de les fronteres també s’estàdonant en altres països d’Europa. Per estmotiu, la Comissió Europea pretén eliminar lesrestriccions geogràfiques a les compres realitzades perInternet dins de la UE, perquè així elsconsumidors puguin aprofitar-se de les diferències de preus quepoden donar-se entre alguns Estats membres i dinamitzar elmercat comú intern.

Les operacions de comerç electrònic realitzades a Espanya i amb destinació pàgines web foranes van tenir un creixement d’un 33,4 %

Ladecisió de la Comissió es basa en una realitatobjectiva: trobar productes a preus inferiors en tendes onlinesituades fora de les fronteres nacionals no només és possiblesinó també freqüent. Entre les nombroses raons parautilitzar aquestes tendes estan els preus més baixos,però també la possibilitat d’adquirir productesdescatalogats o que encara no es venen al país delusuari.

Enels últims mesos, el 88% dels internautes espanyolshan realitzat alguna compra a través d’Internet, segonsun estudi sobre hàbits de consum de Nielsen. Els bitlletsde transport i les reserves d’avió són els productes mésdemandats pels internautes. Per darrere se situenels paquets turístics, les reserves d’hotel i les compresd’entrades a concerts. Altres productes com a llibres, música,pel·lícules o equips electrònics tenen un percentatgede compres inferior, per sota fins i tot de la mitjana de la UnióEuropea.

Prendre precaucions

Elsusuaris han des cauts per no sortir perjudicats en una vendaque no és presencial; no veuen ni el producte ni al venedor i confiena les entitats financeres la gestió del pagament. En la majorpart dels casos no hauria d’haver-hi problemes, ja que entornscom l’europeu són molt segurs i les seves empreses presenten nombrosesgaranties. De totes maneres, prendre un mínim deprecaucions mai està de més. Aquestes són algunes deelles:

  • Paísde procedència: és important conèixer el país on estàsituada la tenda online. Si la tenda es troba situada forade la Unió Europea, cal parar esment al costd’enviament, així com al pagament en duanes una vegada elpaquet entri a Espanya. En el cas de paquets pesats, elcost d’enviament pot suposar un preu més alt que elpagat pel producte en si.

  • Tipusde moneda: encara que en moltes tendes estrangeres és possible ferla compra en euros, és recomanable conèixer el tipus de canviaplicat a cada moment, ja que de vegades és més avantatjósrealitzar la compra en la moneda local de la tenda. El motiu és quepoden aplicar un canvi poc favorable si la compra es realitza enuna altra moneda que no sigui la seva. A més, si es compra enmoneda estrangera, l’entitat bancària, o targetes de crèditcom Visa, American Express i Master Card, pot cobrar-se unacomissió.

  • Sistemesincompatibles: en el cas d’articles d’electrònica,cal tenir en compte si el producte escollit utilitza un voltatgecompatible, així com cerciorar-se que no es troba limitat parafuncionar en algunes zones. Així succeeix amb els reproductorsde DVD, els aparells de televisió o les consoles devideojocs. Cal fer-se a la idea que una Xbox comprada en

    Austràlia no funciona amb els DVD europeus a causa dels sistemesde protecció de continguts.

  • Preusmassa baixos: la venda de productes de consum a preus moltbaixos pot amagar costos ocults o vendes fraudulentes. El mésaconsellable és buscar el mateix producte en diverses tendes paraconèixer el preu mitjà. La venda mitjançant sistemes de pagament comPayPalo targetes de crèdit són els mètodes mésassegurances davant possibles reclamacions.

  • Sistemesde pagament: el mètode més comú de frau es donaen realitzar una transacció mitjançant empreses d’enviamentde diners. Aquestes formes de pagament permeten enviar diners sense deixarrastre i són les més utilitzades per estafar. Per norma,mai s’han d’utilitzar aquests sistemes.

  • Reputació:es recomana comprar sempre en tendes amb un historial positiude vendes en Internet. Mai està de més buscar laopinió d’altres internautes que hagin comprat abans, aixícom les garanties o sistemes de codis de conducta aels que estiguin sotmesos.

Comprar des del país d’origen de la tenda

Undels problemes més freqüents dels internautes que volenadquirir un producte en una web estrangera és la limitacióque posen moltes tendes “online” a vendre fora del seu territori deprocedència. A Estats Units, per exemple, és comú ennombrosos comerços de la Xarxa el no acceptar les compres procedentsde fora del país.

En el millor dels casos, l’espera mínima és d’un mes i en el pitjor els paquets es perden dins dels magatzems

Persolucionar aquest inconvenient, en els últims anys hanaparegut diferents serveis web que tracten de sortejar l’escull de l’origen del comprador a força de proporcionar-li una adreçapostal dins d’Estats Units, on els usuaris poden adreçar les sevescompres. Posteriorment, l’empresa intermediària és l’encarregada d’enviarel paquet a la veritable adreça de destinació del comprador.Serveis web com Skybox,Shopanyamericanstore,Usawithinreach,o Enter2usa,són algunes de les webs que brinden aquests serveis.

Malgratels avantatges que ofereixen a l’hora d’adquirir productesque es troben difícilment a Espanya, ésrecomanable conèixer tots els aspectes relacionats amb aquestesempreses, així com la forma de reclamació si fosnecessari. En moltes ocasions els costos que les empreses apliquen a lacompra, sumats als aranzels que cal pagar, encareixen tantel producte que gairebé no compensa la diferència de preu inicial.Fins i tot en ocasions la compra acaba sortint més cara que sis’hagués fet a Espanya.

A més,en fòrums i blogs de tot tipus són nombroses les queixes de compradorsfrustrats perquè s’allarga massa el lliurament, una vegada arribada lamercaderia a les oficines de l’empresa intermediària. Enel millor dels casos, l’espera mínima és d’un mes. Enel pitjor, els paquets són retinguts en duanes o es perden dins delsmagatzems d’aquestes companyies per no disposar d’unsistema de logística eficient.