Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Comunicacions M2M

M2M és un sistema d'intercanvi d'informació entre dues màquines remotes, mitjançant xarxes fixes o mòbils i sense intervenció humana
Per Antonio Delgado 8 de febrer de 2010
Img expendedoras
Imagen: yukiv

Treure diners d’un caixer s’ha convertit en un acte gairebénatural. El procés, de forma simplificada, implica que elcaixer on es troba l’usuari es comuniqui amb el servidorcentral del banc i rebi permís per executar l’operació. Aquestacomunicació, que es realitza entre màquines remotes, és del tipusM2M i és un dels segments del mercat de les telecomunicacionsamb majors estimacions de creixement durant els propers deuanys. S’espera que les xarxes de telefonia mòbil posinen contacte a més màquines que persones.

La comunicació M2M (màquina a màquina) és un sistemainformàtic que permet l’intercanvi de dades entre dues màquinesremotes. Aquesta comunicació entre dispositius té com a objectiuel control i la supervisió de diferents processosautomatitzats. Els aparells amb capacitat M2M se solen usar en elsserveis que impliquen telemetría o telecontrol, com a alarmesdomèstiques, els comptadors d’aigua i gas, els panells informatiusen carreteres, els terminals punt de venda (TPV), les màquines de“vending” de les oficines, etc.

Aquest sistema de comunicació entre màquines remotesestà present en la major part de les funcions o serveis queutilitza l’usuari en el seu quefer quotidià. Però també s’aplicaa altres processos més específics i relacionats amb l’àmbitempresarial, com conèixer en temps real la quantitat d’un productedisponible en un magatzem i en tota la xarxa de màquines de “vending”,per així poder ajustar la seva distribució. Una altra possibilitat són els sistemes de telemetría, com els quals activen una alarma en el cas que un ascensor deixi de funcionar de forma correcta.

Tots els processos que impliquen comunicació M2M estan dissenyats perquè la intervenció humana no sigui necessària

Tots els processos que impliquen comunicació M2M estan dissenyats perquè la intervenció humana no sigui necessària. Aquest aspecte els converteix en idonis per a entorns crítics i de màxima emergència, on la seguretat i la capacitat de resposta immediata en absència d’acció humana és fonamental.

La xarxa de comunicació que utilitzen difereix segons el tipus demàquina. Es pot emprar des d’una connexió per cable, com laclàssica ADSL o els protocols RTC, XDSI, PLC, fins a una connexiósense fil mitjançant GPRS, 3G o wifi. Encara que després d’aconseguir el seu pledesenvolupament, les xarxes GSM (GPRS, HSDP o 3G) són les favorites per dotar de connectivitat a un sistema M2M.

La raó és que permeten una ubicació més flexible,amb independència de la posició geogràfica, i també que la comunicació,que sol realitzar-se mitjançant l’ús de missatges curts SMS, témenys costos. En aquest cas, el sistema necessita utilitzar una targetaSIM per realitzar la transferència de dades i engegar laexecució dels processos que tingués programats.

Implantació en els automòbils

Una directiva europea obligaràa partir de l’any 2012 al fet que els cotxes que es fabriquin paracomercialitzar-se en la Unió Europea comptin amb un espaireservat per a la inserció d’una targeta SIM que avisi de formaautomàtica al servei d’emergències 112 en cas d’accident. Estmecanisme, denominat “eCall”, es realitzarà mitjançant unsistema M2M i serà instantani quan els sensors del vehicledetectin que s’ha produït un sinistre.

M2M pot funcionar per cable, ADSL o les xarxes GSM, que són les favorites pel seu menor cost i la independència de l’orografia

Per a això, els vehicles disposaran d’una caixa negra queestaràconnectada als coixins de seguretat i sensors d’impacte, a més d’un GPS. Deaquesta forma s’enviaran al servei d’emergència 112 les coordenadesde la posició del vehicle perquè el rescat i l’atenció aels ferits s’executi al més aviat possible.

Al mateix temps, s’espera que aquest sistema també permeti eldesplegament d’altres serveis telemàtics -en anglès, “intelligenttransportation system” (ITS)- que comuniquin als vehiclesadvertiments sobre incidències en temps real en la carretera per on circulin, així com informació sobre el tràfic i lameteorologia.

D’altra banda, les empreses del sector energètic, com lescompanyies de llum, aigua i gas, estan en la labor d’engegar plans parainformatitzar les lectures de comptadors i diagnòstics d’avariesen les llars mitjançant tecnologia M2M. D’aquesta forma, no serànecessari el desplaçament mensual o bimensual d’empleatsd’aquestes empreses pels edificis de cada ciutat per realitzar la revisió de comptadors i lectures de consum.

Telefónica domina les línies M2M a Espanya

Segons dadesde la CMT, a Espanya hi ha gairebé 1,8 milions de línies de M2M,deles quals el 65% pertanyen a Telefónica. A més, la CMT conclouque és el segment de la telefonia mòbil que més creix i jarepresenta el 3,3% del total de línies mòbils a Espanya. Segonsalguns estudis de consultores internacionals, les línies M2Msuperaran els 250 milions en 2012.

Telefònica estima que en un període d’entre cinc i deu anysel nombre de línies M2M es multiplicarà per deu i, a llarg termini, hi haurà més línies d’aquest tipus que usuaris finals, és a dir, més línies de comunicació entre màquines que humans. Ambl’objectiu d’unificar solucions M2M i respondre a aquestes previsions,la companyia de referència en el sector ha creat una unitatinternacional denominada Global M2M. En total, Telefónica disposa de gairebé dos milions de línies M2M en les seves empreses internacionals, incloses les que té a Espanya.