Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Configurar les propietats de pantalla de l’ordinador

Unacorrecta configuració de la pantalla aconsegueix méscomoditat per a la vista durant les hores de treball i oci
Per Benyi Arregocés Carrere 26 de desembre de 2006

L’ordinador s’ha convertit en un companyinseparable en el treball; per aquesta raó, realitzar unacorrecta configuració de la pantalla, el principal perifèricamb el qual té contacte l’usuari, és bàsic per aconseguiruna major comoditat visual. Si s’ajusten ben tots els paràmetresdel menú de propietats de pantalla, es pot reduir lafatiga visual i aconseguir que tots els elements gràfics s’apreciïnde forma òptima.

EnWindows XP, la configuració de la pantalla es troba en lasegüent ruta: ‘Inicio/Panell de control/Aparença iTemis/Pantalla’, un menú al que també es pot arribarmitjançant la drecera de prémer el botó dret en un espai enblanc de l’escriptori i després punxar en ‘Propietats’.

Img

Elmenú conté cinc pestanyes en les quals es pot, entrialtres coses, seleccionar qualsevol imatge per situar-la de fons deescriptori, personalitzar l’aparença del sistema operatiu, activarel salvapantallaso programar el temps que ha de transcórrer perquè el monitor esapagui i estalviï energia. Però la pestanya que permetrealitzar la major part dels canvis en la pantalla es diu‘configuració’.

Configuracióde pantalla

Dinsd’ella, es pot establir la ‘resolució nativa’ de lapantalla, una dada que apareix en les especificacions tècniquesdel manual d’instruccions. Aquest valor, que conforme s’augmentaprovoca que els elements de la pantalla es vegin més petits,és fonamental sobretot en les pantallesplanes TFT, en les quals la visió només seràòptima si se selecciona la nadiva.

Img
S’ha de desplaçar la regleta que es troba sota‘resolució de pantalla’ fins que coincideixi amb ‘la resoluciónadiva’

Perexemple, en una pantalla de 15 polzades, la resolució de les qualsnativa pot ser de 1024 x 768 píxels, la pantalla no es veurànítida si es posen valors majors o menors, perquè les TFTes fabriquen pensant en un determinat nombre de píxels.En aquests casos, el monitor intenta calcular la nova resolució,però no aconseguirà tan bon resultat. Deaquesta manera, s’ha de desplaçar la regleta que es troba sota‘Resolució de pantalla’ fins que coincideixi amb la resoluciónadiva.

Ala dreta, en el quadre ‘Qualitat del color’, quants més bitsse seleccionin (el valor exacte depèn de la targeta gràficade l’ordinador), major qualitat tindrà la imatge, encara que tambéimplica un major consum de memòria, una dada que deuranvalorar els usuaris d’equips antics.

Freqüènciad’actualització

Elbotó d’opcions ‘avançades’ condueix fins a una altra dadainteressant: la freqüència d’actualització de pantalla, quees troba en la pestanya anomenada ‘Monitor’. És útilmarcar la casella ‘Ocultar les maneres que aquest monitor no potmostrar’, perquè cada model té un màxim de freqüència queno és convenient sobrepassar.

En les pantalles TFT el fabricant sol indicar la freqüència d’actualització aconsellable

Enels monitors tradicionals de tubs de rajos catòdics elaconsellable és situar aquest valor el més alt possible (perexemple 75 hertz) perquè s’aconsegueix un major descans per lavista mitjançant la reducció del parpelleig de la imatge. Senseembargament, en les pantalles TFT, la tecnologia de les quals és diferent, elfabricant sol indicar la freqüència d’actualitzacióaconsellable, i situar-la per sobre d’aquest valor no comporta capbenefici per a l’usuari.

Perun altre costat, en les altres pestanyes d’aquest menú deopcions avançades es poden configurar diversos paràmetres deles targetes gràfiques, entre ells la possibilitat de portar laimatge de l’ordinador al televisor, la qual cosa permet veure pel·lículesamb el PC com a reproductor de vídeo i el televisor depantalla.

‘ClearType’,descans per als ulls

Enel menú de ‘propietats de pantalla’, a l’esquerra de lapestanya de ‘configuració’, es troba una altra que escrida ‘aparença’ i que condueix a una opció que milloraràconsiderablement la visualització de la pantalla, en cas deque es tingui un TFT. Es coneix com ‘ClearType’ i aprofita lescaracterístiques de la visió humana per ressaltar cadacaràcter i aconseguir una millor visibilitat del text en elsmonitors plans TFT (segons Microsoft augmenta la nitidesa fins aun 300%).

Enel menú d’aparença ‘’, s’ha de fer clic en el botó‘efectes…’; a continuació marcar la casella ‘usar elsegüent mètode per suavitzar les vores de les fonts depantalla’ i triar ‘ClearType’ en lloc d’estàndard ‘’. Unaspecte que s’ha de recordar és que perquè funcioni ben estefecte s’ha de tenir seleccionada la resolució nativa delmonitor.

ClearType: Aprofita les característiques de la visió humana per ressaltar cada caràcter i aconseguir una millor visibilitat del text en els monitors plans TFT

Curiosament,molts ordinadors portàtils no porten activada aquesta opcióper defecte malgrat explicar sempre amb pantalles TFT, per la qual cosaconvé fer-se un volt pel panell de control per comprovar siestà en funcionament. Si s’ha utilitzat durant molttemps la pantalla sense aquesta opció, costarà un tempsacostumés a aquest efecte, però a la llarga es distingeixen millor leslletres i es pot realitzar una lectura més descansada per lavista.

Quan no només prou un monitor

Enel menú de Configuració, dins de les Propietats dePantalla, també es troben les opcions per treballar ambdos monitors. Si es desitja activar una altra pantalla, que funcionaràcom una extensió de la principal i crearà un espaimés gran de treball, s’ha de seleccionar el monitor 2 iseleccionar la casella ‘estendre l’escriptori de Windows aaquest monitor’. Després es pot arrossegar el monitor 2 a qualsevolposició respecte a la pantalla principal, per indicar alsistema operatiu cap a quin costat s’ha de portar el ratolíperquè canviï de pantalla. És útil, per distingir entreels monitors, prémer el botó ‘identificar’, quesobreimpresionará el nombre que està ocupantcadascun, sent l’1 sempre el principal.