Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Contractar un segur per al mòbil: una opció interessant

Ampliar la cobertura per accident o robatori d'ordinadors i telèfons mòbils de gamma alta és interessant si la ponderació entre les quotes i el cost de l'aparell és equilibrada
Per jordi 2 de març de 2010
Img tecnoasurance portada
Imagen: Jordi Sabaté

En els desplaçaments vacacionals, molts usuaris es porten el seu smartphone, la seva consola de videojocs, l’ordinador portàtil i, si tenen, el seu tableta. Això comporta la possibilitat d’accidents, caigudes o robatoris, ja que l’usuari presta menys atenció en estar relaxat. Ja de per si mateix, adquirir un telèfon d’última generació, una tableta o un ordinador portàtil suposa un risc en el seu ús quotidià en mobilitat, ja que una caiguda pot implicar en l’aparell una fractura que ho inutilitzi, sobretot, si disposa d’una pantalla tàctil al descobert. Això obliga a tràmits incòmodes per gestionar la seva reparació, osubstitució, amb el consegüent desemborsament, que en ocasions supera el valor original del dispositiu. Per aquest motiu, en ocasions resulta interessant contractar a fabricants i empreses, o en tendes, un segur que cobreixi una sèrie tipificada de danys i, fins i tot, el robatori.

Abans de decidir-se, cal fixar-se en les quotes de la pòlissa, el cost de l’aparell i les condicions generals per cerciorar-se que no és una mera rèplica de les garanties mínimes que protegeixen a tots els consumidors. La Lleisobre Garanties de Béns de Consum fixa un termini de dos anys, des de la data de compra, perquè els usuaris reclamin qualsevol defecte de fabricació. En aquest temps, compten amb un mínim assegurat, si ben solament cobreix aspectes molt localitzats, ja que el desgast per ús, propi de tot dispositiu, o un maneig inadequat, estan fora de la cobertura estandarditzada. D’altra banda, en alguns casos, la cobertura mínima no afecta a tot el cost de reparació de l’aparell. Què fer en aquestes situacions? Contractar un segur s’antoja ser beneficiós, sempre que la ponderació entre les quotes i el cost de l’aparell sigui equilibrada.

Un accident fortuït pot inutilitzar un dispositiuinformàtic de consum. Fabricants,distribuïdors i minoristes, és a dir, les tendes i grans superfícies de tecnologia, proposen als consumidors diversoscontractes d’ampliació de garantia a un preu addicional, aixícom a pòlisses d’assegurances que cobreixen diferents aspectes, com el robatorio el trencament per cops d’algun dels components.

Segons la Llei sobre Garanties de Béns de Consum, els usuaris tenen un termini cobert de dos anys des de la data de compra

Abans de contractar un segur oampliació de garantia, no obstant això, és necessari llegir la lletrapetita sobre les condicions en les quals es presta el servei, ja quepodria donar-se el cas que moltes de les accions que l’usuaripensava que estaven cobertes en les condicions generals, quedin després limitades per les clàusules del contracte. En altres ocasions,aquestes assegurances són meres rèpliques de les garanties fixadesper la llei, per la qual cosa no resulten interessants.

AppleCare

El fabricantApple disposadel producte AppleCare, amb assistència tècnica i tres anys de garantia enordinadors i monitors de la marca de la poma, i dos anys parareproductors iPod, dispositius Apple TV, tabletas iPad i telèfons iPhone. Estpla solament es pot adquirir en el primer any des de la data decompra de l’aparell. Cada producte té un contracte ajustatals seus requeriments i diversos tipus de limitacions, per això cal llegir-ho bé.

Appletambé disposade “pagament per incidència” mitjançant consulta telefònica paraels seus diferents productes. En el cas que lacobertura gratuïta no estigués contemplada per a la incidència delusuari, Apple permet accedir al seu servei d’assistència després deel pagament de 35 euros, en el cas d’un iPhone, iPod o iPad.

Els particulars han de tenir en compte que les condicions són en general menys avantatjoses que si es contracta el segur com a empresa

Dell és una altrade les empresesfabricants d’ordinadors que disposa de diversostipus de cobertures i ampliació de garanties per les sevesequips.Aquesta marca d’ordinadors per a l’àmbit laboral ofereix una àmpliagamma de plans d’ampliació de garantia dins del seu paquetde productes professionals. Els particulars han de tenir enexplica que les condicions resulten menys avantatjoses que sies contracta el segur com a empresa. Altres opcions que poden contractar-se són la cobertura d’assistència tècnica de maquinari entriun i quatre anys, la protecció enfront d’accidents com a caigudes oabocaments i, fins i tot, l’assistència tècnica en domicilis i oficinesper configurar xarxes o instal·lacions senzilles.

Assegurances per a mòbils

És un tipus de garantia moltinteressant en el cas de dispositius intel·ligents, ja que segons dades d’un estudi de l’operador Orange, cada any es roben a Espanya uns 250.000 mòbils, amb el problema que comporta per a l’usuari: perdre els contactes de l’agenda, les fotos de familiars i amics, els missatges, etc. Fins i tot, exposar-se al fet que es faci un ús fraudulent del telèfon, amb trucades d’alt preu que haurà de pagar. El dany és major si es té en compte que el mòbil és per a molts usuaris el seu reproductor MP3, agenda personal, rellotge o càmera de fotos. L’estudi destaca que és sobretot durant el període de vacances de Setmana Santa i a l’estiu si més no atenció es presta al mòbil i més accidents, pèrdues i robatoris es computen.

Cada any es roben a Espanya uns 250.000 mòbils, amb el problema que comporta per a l’usuari

A Espanya, l’operador de telecomunicacionsMovistar té un segur denominat “Fora de perill“, amb tresmodalitats segons el grau de cobertura: la modalitat Oro té un preu de 37,99 euros a l’any, la Plata costa 24,99 euros a l’any i la Diamant té una quota anual de 88,99 euros.

Aquest segurté una coberturalimitada per a trencaments, pèrdues i robatoris (veure taula). En cas dedany accidental, la varietat Oro cobreix els primers 90 euros delcost de reparació, mentre que la cobertura Diamant arriba fins aels 250 euros. L’empresa responsable de la pòlissa és l’asseguradoraAltair Assurances, per la qual cosa para qualsevol tipus d’incidència osinistre és necessari acudir a la mateixa en un telèfonque ha de figurar en el contracte que signa el client.

Orange, per la seva banda, proposa el servei Orange Care, mitjançant el qual se substitueix en 24 hores un mòbil trencat o sostret. El seu cost varia en funció de la modalitat de telèfon. Per als mòbils de gamma baixa és de 3,5 euros al mes (Segur Mòbil Essencial), pels de gamma mitjana puja a 4,5 euros al mes (Segur Mòbil Òptim) i per als terminals de gamma alta ascendeix a 7,5 euros al mes (Segur Mòbil Plus). La cobertura varia segons el tipus de segur, per la qual cosa convé consultar les condicions. En altres països, Vodafone també ofereix productes de cobertura per als seus dispositius intel·ligents, però no en territori espanyol.

Llei sobre Garanties dels Béns de Consum

La Llei23/2003 sobre Garantiesdels Béns de Consum atorga un termini de dosanys de garantia des de la data de compra d’un producte, sempre quees conservi el justificant de pagament i encara que el fabricant,distribuïdor o venedor vulgui atorgar una garantia comercial demajor durada a la prevista en aquesta legislació.

Durant elssis primersmesos de la garantia, el venedor ha d’assumir totes les despeses dereparació del producte. D’altra banda, el cost del temps empratper a la reparació no es comptabilitza com a temps degarantia. Des del setè mes fins als dos anys, s’haurà dedemostrar que el defecte de fabricació era tal des de la venda delproducte.

Al principi, elresponsable directe del producte és el venedor, però el consumidorpot acudir al distribuïdor i al fabricador per reclamar la reparació en el període de garantia. El consumidor pot optar entre la reparació o la substitució, sempre que sigui possible i no resultidesproporcionada pel que fa al valor en ús, és a dir, quan el defecte sigui de fàcil reparació o quan el cost d’aquesta sigui de major quantia que el valor del producte.