Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

CoolTran: el traductor dels usuaris

CoolTran és un programa de traducció, lliure i obert, que funciona sobre qualsevol sistema operatiu i posseeix tant diccionaris propis com altres elaborats diàriament pels usuaris
Per Jordi Sabaté 7 de maig de 2007

CoolTranés una eina en la línia de la Web 2.0 que permet alsusuaris obtenir una ràpida traducció al castellà d’unaparaula qualsevol en anglès, francès, alemanyo italià (i viceversa), de manera senzilla i gratuït. D’altra banda,si l’internauta no està conforme amb el significat queli ofereix el programa, o es troba amb una paraula que no ha estattraduïda, podrà fer créixer els diccionaris amb les sevesaportacions. És a dir, li bastarà amb anar al wiki del serveii introduir la traducció que creu correcta. En revisionsperiòdiques, les traduccions van sent corregides pelsaltres usuaris mentre els diccionaris creixen.

El desenvolupament dels traductors online és potser tan antic com la pròpia Xarxa, doncs des de l’inici d’aquesta va sorgir la necessitat de navegar a través de diverses llengües

El desenvolupament dels traductorsonlineés potser tan antic com la pròpia Xarxa, doncs des de l’inicid’aquesta va sorgir la necessitat de navegar a travésde diverses llengües, totes corresponents als diferents dominisidiomàtics, amb la major comoditat possible. D’una altra manera eradifícil confirmar la suposada globalitat d’Internet. No teniasentit una autopista de la informació en la qual a cada pasl’usuari es trobés un obstacle o un peatge, que és elque al cap i a la fi suposa una pàgina en un idioma de difícilcomprensió.

Les barreres idiomàtiques persisteixen

Encara així, la bretxaidiomàtica segueix existint, i els internautes han optatmajoritàriament per aprendre anglès i compaginar-ho amb el seuidioma propi; el mateix que en la vida real. No s’ha trobat eltraductor simultani i ideal, i les versions que méss’apropen a ell, com la versió6 del traductor Babylon,són de pagament i a preus considerables. Després d’un període de prova dedues setmanes, cal comprar una de les vàries versions que esofereixen a la pàgina web, i que oscil·len entre els 60 euros iels 90 euros.

Img

Potser no sigui mala idea explicaramb el Babylon si es té en compte que després del desemborsament inicial,el programa pot tenir una utilitat àmplia i intensiva. A estrespecte cada usuari ha de ponderar les seves necessitats. Però hi hanombroses alternatives a la Xarxa que si ben no actuen d’unmanera tan directa, compacte (tradueix paràgrafs sencers) i immediat, sí són útils per a les paraules difícils,els tecnicismes, neologismes, o variacions territorials (delanglès o del castellà d’Amèrica, per exemple). I,sobretot, són alternatives gratuïtes.

CoolTran, una alternativa espanyola

CoolTran té com a objectiu oferir el major nombre de diccionaris als usuaris del castellà

A elles es ve a sumar ara unainteressant aportació col·laborativa trucada CoolTran,desenvolupada en l’àmbit del castellà i que té comobjectiu oferir el major nombre de diccionaris alsusuaris d’aquest idioma. El projecte ha estat elaborat amb el suportde Xarxa Iris, el conjunt de servidors que proveeixen d’accés aInternet als centres públics universitaris espanyols,i és programari lliure amb llicència GPL (oberta tot tipus d’usos imodificacions).

CoolTran és en realitat un petitprograma que es descarrega a l’escriptori de l’ordinador i consisteix en unconjunt de biblioteques que contenen les equivalències idiomàtiquesde les diferents llengües amb el castellà. Aquestes equivalènciesconformen els diccionaris que el programa porta per defecte i hanestat introduïdes pels desenvolupadors. Corresponen a l’àmbit‘local’ o de l’escriptori de l’usuari.

Però aquest sempre té laoportunitat de participar en l’elaboració del traductor através del wikidel projecte, la pàgina col·laborativa des de la qual es podendeixar noves accepcions per a la traducció d’una paraula,noves paraules traduïdes o corregir accepcions que l’usuari noconsidera correctes. Per a això n’hi ha prou amb deixar un nom d’usuari,una contrasenya i una adreça de correu.

L’aportació de cada usuari es té en compte per part dels editors de CoolTran

L’aportació de cada usuari esté en compte per part dels editors de CoolTran, doncs la ideaés que siguin els internautes els que amb la seva participació facincréixer els diccionaris. Aquesta faceta del programa estàinterrelacionada amb la Xarxa, de manera que converteix a CoolTran en un‘giny‘,un tipus de programa d’escriptori que fa de finestra a Internet.

Llums i ombres de l’ús de Java Runtime Environment

Img cooltran3

El programa, que s’obre des de la barrad’escriptori com una caixa de grandària mitjana on introduirla paraula a traduir, corre sobre JavaRuntime Environment,un entorn d’execució que presenta avantatges i inconvenientsa parts iguals. D’una banda Java fa de CoolTran un traductormultiplataforma coherent amb els postulats de l’accessibilitat i elprogramari lliure, ja que permet que s’accedeixi a ell des dequalsevol sistema operatiu, ja sigui Windows, Mac US o Linux entotes les seves distribucions.

Cal descarregar Java des de la pàgina webi anar amb compte amb les nombroses pàgines que ofereixen unadescàrrega del programa a canvi de l’enviament d’un SMS: ladescàrrega és gratuïta, no cal deixar-se enganyar.

Java fa de CoolTran un traductor multiplataforma coherent amb els postulats de l’accessibilitat i el programari lliure, ja que permet que s’accedeixi a ell des de qualsevol sistema operatiu

Per un altre, la instal·lació de Javaha ralentit tradicionalment l’ordinador, ja que les primeres versions consumien nombrosos recursos delprocessador.

Si ben els seus desenvolupadors han avançat molt en el seu ‘aligeramiento’, és un programa útil només enocasions, per determinades aplicacions web, sobretot gràfiques,encara que cada vegada s’està imposant més per a l’execució de programes multiplataforma com CoolTran o el programari d’Open Office.