Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Crear una xarxa social en Internet

Diverses plataformes possibiliten als usuaris crear xarxes socials temàtiques a la seva cort i mesura
Per Antonio Delgado 23 de desembre de 2008
Img creared portada

La xarxes socials no són unpatrimoni de les empreses, sinó dels usuaris emprenedors.Qualsevol internauta amb ganes de comunicar-se pot crear una xarxasocial usant diferents serveis on line pensats per a tal fi.Aquestes plataformes permeten tant crear xarxes pròpies com unir-se iparticipar d’altres creades sota les mateixes eines, sensenecessitat de coneixements de programació ni unainfraestructura tecnològica complexa.

El 70,7% dels internautes espanyols ha visitat una xarxa social el passat mes de setembre

Segons els últimsdades publicades per la consultora nord-americana Comscore,el 70,7% dels internautes espanyols va visitar una xarxasocial el passat mes de setembre. Espanya se situa aixíen el cinquè lloc dels països que més accedeixen aaquest tipus de xarxes, en “un rànquing” liderat per Canadà, amb mésd’un 86%.

Aquest tipus de plataformes s’han revelat com el lloc de majortemps de permanència dels usuaris connectats, sent la creacióde grups i comunitats afins dins d’aquestes xarxes una de lesactivitats favorites. I si bé les més populars tenendarrere a empreses consolidades, també existeixenserveis per construir xarxes de forma anònima per part deels usuaris sense grans coneixements ni infraestructurestecnològiques.

Ning

Img creared listado

En 2004 es va engegar la plataforma Ning.Aquesta empresa va ser creada entre uns altres per MarcAndreessen, fundador de Netscape. Des d’ella, els usuaris podencrear les seves pròpies xarxes socials. Entre elles, hi ha algunes amb moltèxit, com Team Sarah,una xarxa de dones que recolzen a Sarah Palin en la seva carrera políticaa Estats Units, més enllà de les passades eleccionspresidencials. Aquesta xarxa està composta per prop de seixantamil membres.

En Español es pot trobar des d’una xarxa de solters percapitals de província, com la barcelonina SinglesBarcelona, amb notable èxit, fins a una xarxa social per elfoment de la innovació en les empreses espanyoles, unade les últimes a aparèixer: lamillor Idea.

Ning és un servei que es comercialitza de “forma Freepremiun”,és a dir, disposa d’una versió bàsica gratuïta idiferents serveis “Premium” per dotar de major controli personalització a la plataforma. Així, si els usuarisque volen llevar la publicitat que Ning mostra per defecte han depagar 24,95 dòlars al mes. Aquesta publicitat es mostra a manerad’enllaços patrocinats per a tots els membres de la xarxa social.

Img

En aquesta mateixa línia, també per 24,95 dòlarsal mes, es pot obtenir una eina per al control i la gestióde publicitat pròpia, ja sigui obtinguda a través de Ning o ambacords propis amb agències de publicitat.

Un dels serveis més demandats, no obstant això, és elpoder utilitzar un domini propi associat a la plataforma creada enNing. Cuesta 4,95 dòlars al mes i els usuaris tenen aixíla possibilitat d’usar un nom de domini associat a la xarxa quehagin creat. A més, per defecte Ning dota d’un espai de“hosting”de deu Gigaoctets i un ample de banda de cent Gigaoctets al mes. Paraxarxes socials creades en Ning que superin aquesta capacitat, es venenpaquets addicionals per aquesta mateixa capacitat a raó de 9,95dòlars al mes.

Social Go

Social Go és una novaeina per a la creació de xarxes socials que ha estatllançada al novembre d’aquest any en beta pública (fasede proves). Social Go, igual que Ning, també utilitza elmodel “Freepremium” per engegar una xarxa social.

De forma gratuïta, els usuaris poden crear una xarxa social ambles opcions més bàsiques, com organitzar lacomunicació entre els membres o la personalització deels perfils dels usuaris; també la creació desubgrups o esdeveniments, els fitxers per compartir, així com lapossibilitat de crear un blog personal i fòrums públics, iprivats, per part dels usuaris que formin part de la comunitat.

A nivell d’administració, els creadors de la xarxa disposend’un control dels participants i del contingut generat en lacomunitat, amb la possibilitat de filtrar i moderar els comentarisrealitzats, així com compartir les labors de moderacióamb altres usuaris de la xarxa. A nivell de disseny, la plataformadisposa de diverses plantilles que poden ser canviades de formasenzilla mitjançant mòduls, o ben modificant manualment elcodi HTML.

Els creadors de la xarxa disposen d’un control dels participants i del contingut generat en la comunitat, amb la possibilitat de filtrar i moderar

La versió “Premium” té un preu de 9,99lliures (11,89 euros), encara que mentre duri el període de proves seràgratuïta per a tots els usuaris. Al gener de 2009 estàprevist que la plataforma comenci a cobrar pel servei. Aquestamodalitat inclou la possibilitat de llevar la publicitat de Social Goi al mateix temps gestionar els anuncis propis.

D’altra banda, s’afegeix la possibilitat de poder realitzarxat d’àudio i vídeo entre els membres. A nivell decapacitat, aquest servei augmenta d’un Gigaoctet d’espai en disc ideu Gigaoctets d’ample de banda mensual de la versiógratuïta, a cinc Gigaoctets de disc dur i 50 Gigaoctets d’ample debanda en la versió de pagament.