Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Cursos de mecanografia online

Si s'utilitza un ordinador, mai és tard per a aprendre a escriure a màquina correctament, estalviar temps i guanyar en productivitat
Per Darío Pescador Albiach 13 de setembre de 2006

Sabermecanografia ja no és un requisit tan habitual en lesdemandes d’ocupació, i no obstant això, en el treball diari, potsuposar un important avantatge. Quan s’escriu sense mirar elteclat es produeix més en menys temps, es cometen menyserrors, i el nivell d’estrès és més baix.

Un món plagat de teclats

Un mónplagat d’ordinadors també és un món plagat de teclats.Les tecles QWERTY i següents s’han convertit en laprincipal eina d’escriptura per a moltes persones, que reservenel bolígraf només per a signar i la llista de la compra.

Peròqui té temps per a anar a una d’aquestes acadèmies ambfiles de màquines mecàniques Olivetti, si és que encaraexisteixen? És molt més senzill instal·lar-se un dels moltsprogrames de mecanografia disponibles en la Xarxa, gratuïts oprevi pagament, i dedicar-li una estona al dia. La constància i laforça de voluntat van per compte de l’usuari, però els resultatsvalen la pena.

/imgs/2006/11/cursosmecano1.gif

Lamecanografia no sols és per al secretariat i lesoposicions. Els programadors, dissenyadors, executius,científics i gairebé qualsevol persona que se sent enfront d’unordinador poden guanyar molt de temps i tranquil·litat si saben teclejarcom cal.

Per què aprendre mecanografia?

El cervellés molt més ràpid que els ulls i les mans. El colld’ampolla a l’hora de treballar amb un ordinador és a lesmans que premen el teclat i mouen el ratolí.

El cervell és molt més ràpid que els ulls i les mans; el coll d’ampolla és a les mans que premen el teclat

Si es teclejaamb dos dits, i mirant al teclat, la velocitat màximaque es pot aconseguir ronda les 50 paraules per minut. Nomésamb aprendre el mètode ‘cec’ o ‘al tacte’, per a usar totsels dits de la mà sense mirar, es pot augmentar la velocitat a 100paraules per minut. Això vol dir que el temps emprat a escriurees redueix a la meitat.

Fins i tot enles tasques de disseny, que en principi semblen mésdependents del ratolí, la mecanografia pot ajudar.Molts dissenyadors professionals empren les dreceres de teclat(combinacions de tecles com a ‘Control-S’, per exemple) per a seleccionaramb molta major rapidesa els comandos que necessiten.

Som-hi

Algunavegada s’ha fixat en les dues marques en relleu que hi ha en les tecles Fi J del seu teclat? Són aquí per una bona raó.Si s’aprèn a utilitzar-les ja no es necessitarà mirar alteclat per a escriure.

Mirar al teclat és l’aproximació natural, no obstant això no resulta la més efectiva

Mirar alteclat és l’aproximació natural, però no és la mésefectiva. La primera vegada que una persona s’acosta a un teclat, lasituació no resulta còmoda ni natural. Per a escriurela paraula ‘migdiada’, per exemple, és possible que aixequi les mans,miri durant una estona les files de tecles, i trobi finalment laS en el costat de l’esquerra i llavors la premi amb el dit índexde la seva mà dreta, si és destre. Encara queda la lletra I isuccessives.

/imgs/2006/11/cursosmecano2.gif

Amb eltemps i l’ús, el cervell es forma un mapa del teclat, i se sapmés o menys la posició de les tecles sense necessitat de mirarmassa. També s’incorporen altres dits a la tasca.D’aquesta manera hi ha persones que teclegen a una velocitat raonable, peròtambé solen cometre errors que després han de corregir,perdent molt temps.

La majoriadels errors de tipografia es deuen al fet que la posicióde les mans no és sempre la mateixa sobre el teclat, i ambfreqüència es prem la tecla equivocada, o dues tecles alhora. Aixòtambé obliga a mirar de tant en tant a les tecles. Aquíés on entren en joc les marques de les lletres F i J.

El ‘mètode cec’

La majoria dels errors de tipografia es deuen al fet que la posició de les mans no és sempre la mateixa sobre el teclat

La basedel ‘mètode cec’ de mecanografia és mantenir unaposició fixa de les mans sobre el teclat, amb el ditíndex de la mà esquerra sobre la lletra F i el de la màdreta sobre la lletra J. A partir d’aquí s’assigna cada teclaa un dit de la mà. Per exemple, la lletra A se prem amb el menovellde la mà esquerra, que és el que queda més a prop.

Amb una mica de pràctica, el cervell arriba a oblidar-se del mapa de lestecles, i es concentra en els moviments dels dits, com si es tractésd’un ball. Per a qui sap mecanografia, n’hi ha prou ambpensar en una paraula i tenir les mans en la posiciócorrecta. Els dits s’ocupen de la resta, i la paraula apareix enpantalla. El cervell no està utilitzant la memòria visual,sinó la memòria motora. El procés és molt més ràpid.

/imgs/2006/11/cursosmecano3.gif

Ja no fa falta mirar el teclat. Quan els ulls han de mirar a lapantalla i al teclat, és necessari canviar l’enfocament. Unes quanteshores d’aquest exercici basten per a cansar la vista més aguda,i a vegades aixecar un bon mal de cap. Si la mirada estàfixa en la pantalla, els ulls es cansen menys.

A més,en escriure sense mirar es pot copiar un text des d’un paper ambmolta major facilitat. També és més ràpiddescobrir els errors que s’han comès en la pantalla icorregir-los immediatament.

Quan s’automatitza el procés d’escriure, resulta tan natural com caminar o conduir un cotxe

Hi ha encaraun altre avantatge. Quan s’automatitza el procés d’escriure, resultatan natural com caminar o conduir un cotxe. Això vol dir que jano és necessari pensar en això, i la ment està lliure per a concentrar-seen altres coses.

Programes per a aprendre

Aquests sónalguns dels centenars de programes que es poden trobar en la Xarxaper a aprendre mecanografia en espanyol.

  • Accu-Type:Aquest és un programa veterà que ja va per la seva quarta versió.El mètode d’aprenentatge és tradicional, assignant númerosals dits per a fer més fàcil l’escriptura ‘altacte’. Segons els seus creadors es poden aconseguir amb el seu mètodeles 500 pulsacions per minut, amb un 2% d’errors. El programa ésde pagament, i disposa d’una versió domèstica ambcentenars de dictats i exercicis que es pot aconseguir per 25euros. La versióonline no necessita instal·lació, ja que s’executades de la pàgina web. Costa 12 euros i té unademostració gratuïta.

  • Mecatextus:Un altre conegut programa comercial de mecanografia. Els seuscreadors garanteixen que es poden aconseguir fàcilment 300pulsacions amb 1% d’errors dedicant mitja hora al dia.Permet arxivar els exercicis realitzats i disposa de proves per a calcularla velocitat i percentatge d’errors. El curs completté 30 nivells, però la versió gratuïta de demostraciónomés inclou els dos primers.

  • Mecanografia10: Aquest programa disposa d’una interfície moltamigable, amb un simulador de les pulsacions del teclat i lapossibilitat de carregar textos propis per als exercicis. L’autorgaranteix una velocitat de 200 pulsacions per minut en acabarels més de 600 exercicis que inclou el programa. Laversió completa d’aquest programa costa només 10 eurosencara que disposa d’una versió de prova que mostra dues dels36 nivells del curs.

  • SESType Freeware 1.20: Un programa molt senzill,gratuït, sense simulador de teclat però amb més de1.200 exercicis disponibles. Pot calcular estadístiques de pulsacionsi errors, encara que no inclou el mètode per a aprendrela digitació. Disposa de versions en anglèsi espanyol.

  • Mecamax:Un programa gratuït amb exercicis de textos que calcula lavelocitat i els errors, però que no disposa de lliçons sobre el’mètode cec’ d’escriptura.

  • Bodies’sTyping: Un altre petit programa d’aprenentatgeque no disposa de lliçons de digitació, peròsí que presenta una guia de colors en pantalla per a situarels dits en les tecles. De disseny senzill, comptaamb 40 lliçons, que inclouen accents, paraules en majúscula,símbols i signes alternatius. És gratuït.