Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Del PC al Mac Us X: més que un sistema operatiu diferent

Cada dia augmenta el nombre de persones que decideixen utilitzar un Mac Us X després d'haver provat un PC, la qual cosa precisa d'un període d'adaptació
Per Antonio Delgado 14 de setembre de 2009
Img pasarseamac portada
Imagen: Robert Nelson

En els últims anys hi ha usuaris que s’han decidit a buscaraltres alternatives al majoritari sistema operatiu Windows per diversos motius, entre ells la fallida última versió,WindowsVista. En aquest context, i gràcies a l’embranzida de productes d’èxitcom el reproductor de MP3 iPod o el telèfon mòbil iPhone,molts d’ells han optat per donar el salt als ordinadors de lamarca Apple, governats pel sistema operatiu Mac Us X.Ara bé, la manera de funcionar de Mac US X és diferent del queproposa el sistema de Microsoft.

Imagen: Robert Nelson

Els ordinadors d’Apple s’han comercialitzat a preus més econòmics en els últims anys, i han passat de ser considerats una gamma deproductes d’un entorn professional molt concret i elitista, afer-se populars i ser objecte del consum de masses. En unes altresparaules, els Mac han deixat de ser vists com a equips exclusiusper a dissenyadors i s’han estès a tot tipus de professionals.

Molts usuaris s’han deixat seduir peravantatgescom la rapidesa d’arrencada, la bellesa de l’entorn gràfic i laseguretat enfront del programari maliciós i han decidit abandonar Windowsper “mossegar la “poma”. Els usuaris que han donataquest salt a un Mac des d’un PC es denominen “switchers” idisposen de diferents tutorialsdes de la pàgina d’Apple per facilitar aquest pas a la novaplataforma, recomanables per accelerar la corba deaprenentatge del nou sistema operatiu. Contenen, a més,informació sobre com connectar un dispositiu extern o realitzar en el Mac les mateixes tasques que en el PC.

L’entorn gràfic Mac US X

Els ordinadors Mac estan pensats per utlizarse des deelprimer moment, per això posen a la disposició dels usuaris diferentsaplicacions per a les activitats més freqüents, com lagestió ofimàtica, el tractament d’imatges, el muntatge i laedició de vídeo, l’accés a Internet o les videoconferències.

L’entorn gràfic de Mac Us X es compon de diverses zoneson realitzar diferents tipus de tasques. En la part superior estroba la barra de menús. Aquesta barra mostra les funcions icomandos de cadascuna de les aplicacions actives. Un truc útil parasaber què aplicació està activa a cada moment és mirar la barrade menús.

L’entorn gràfic de Mac Us X es compon de diverses zones on realitzar diferents tipus de tasques

A l’esquerra de la barra de menús es troba la icona deunapoma mossegada, que és el logotip d’Apple i la porta d’entradaprincipal per a la configuració del sistema. Des d’ella, elsusuaris poden actualitzar el sistema operatiu, així com gestionarles diferents opcions de configuració, sobretot des de l’opció“preferències del sistema”.

En la part dreta del menú es troben els diferentsiconesd’algunes de les característiques de Mac US X, com el cercador dearxius “Spotlight” (icona de lupa), el control delvolum, el control del Bluetooth o l’accés directe a laconfiguració de la connexió wifi.

El “Dock”, que es troba per defecte situat en lapart inferior de la pantalla, és la zona on es troben lesaplicacions obertes per l’usuari, així com les icones d’accésdirecte a algunes de les aplicacions disponibles, els arxiusdescarregats, els documents i la paperera de reciclatge. El “Dock”pot configurar-se per situar-se també a l’esquerra o dreta dela pantalla, segons les necessitats de cadascun. Per fixar unaaplicació en “el Dock” (i poder accedir a ella des deallí) n’hi ha prou amb arrossegar la seva icona i deixar-ho anar sobre aquesta zona. Parallevar-la, tan sols cal seleccionar l’aplicació amb el botódel ratolí premut i arrossegar-ho fos del “Dock”.

El “Finder” pot ser considerat l’equivalent alapartat “El meu Pc” de Windows. És l’eina que permetaccedir a les aplicacions, arxius i carpetes, discos dursexterns i discos compactes. Cada finestra del “Finder”serveix per realitzar cerques d’arxius així com per configurarles diferents vistes dels mateixos. Per defecte, és la primeraaplicació activa quan s’inicia l’ordinador.

Compatibilitat amb Microsoft

Tots els arxius creats amb Office, com els arxius de Word, Excel i Powerpoint, són compatibles amb Mac US X

Una de les preguntes més freqüents dels usuaris de Windowsque es passen a Mac US X versa sobre la compatibilitat en aquest sistema operatiu delsdocuments creats des d’un programa Office de Microsoft. La resposta és quetots els arxius creats amb Microsoft Office, com són els arxius de Word,Excel i Powerpoint, són compatibles amb Mac US X, i són modificatsdes de diferents aplicacions, com Office para Mac, OpenOffice o lasuite ofimàtica iWork, instal·lada per defecte en tots elsordinadors d’Apple. D’altra banda, si es disposa d’una xarxa localde Windows, els usuaris de Mac Us X poden accedir a ella paracompartir arxius amb qualsevol ordinador en xarxa.

A més, Mac Us x 10.6 “Snow Leopard” és compatible ambl’última versió Exchange Server de Microsoft, la qual cosa possibilitautilitzar l’ordinador en entorns corporatius gestionats amb aquestaeina. Les aplicacions Mail, iCal i Agenda sónles encarregades de sincronitzar amb Exchange Server 2007, del mateixmanera que treballa Outlook en Windows per gestionar el correu, els contactes iel calendari.

Com instal·lar aplicacions

Els arxius de programa d’instal·lació de Mac US X es trobendins d’un paquet amb extensió “.dmg”. Una vegada executat, elpaquet es desenvolupa sobre el Finder d’igual manera que si fos unaunitat externa, i permeten així accedir al seu contingut. Quan s’obre laaplicació en qüestió, aquesta se situa en “el Dock”. Sies vol instal·lar l’aplicació en l’equip, cal moure-la a la carpetad’aplicacions una vegada oberta. Si es desitja que la mateixaes quedi de forma permanent en “el Dock”, cal posar elratolí sobre l’aplicació i prémer amb el botó dret l’opció“mantenir en el Dock”.

La majoria de les aplicacions desenvolupades per Mac US X esinstal·lende forma senzilla, arrossegant la seva icona a la carpeta aplicacions,encara que en alguns casos és necessari executar un instal·lador querealitza aquesta tasca de similar manera que en Windows. Una vegada acabadala instal·lació, cal desmuntar de manera manual el paquet del Finderper donar per conclosa la instal·lació.

Diferències de teclat

El teclat d’un Mac esdiferència del deun ordinador amb Windows en incloure tecles pròpies per accedir afuncions comunes del sistema operatiu. La tecla comando, escritacom “command”,”cmd” o amb unicona amb la poma d’Apple, en funció del tipus de teclat imodel de l’ordinador, permet fer la mateixa funció que les tecles“Ctrl” i “Windows” en el PC. És a dir, unafunció com copiar i pegar, en Mac Us X seria cmd+C i cmd+V,respectivament. D’altra banda, per escriure l’arrova “@”en Mac Us X cal prémer la tecla Alt+2, mentre que en Windows esrealitza amb Alt Gr. La tecla “fn” permet accedir afuncions que gestionen característiques del maquinari com el controlde so. La combinació de la tecla “Fn+fletxa d’esborrar”,permet esborrar el caràcter a la dreta del cursor, la qual cosa equivala la tecla Supr en el PC.

Per realitzar captures de pantalla no disposa, a diferència del PC, d’una tecla predefinida, sinó que s’utilitza una combinació de diverses tecles. Cmd+MAY+3 captura la totalitat de la pantalla i la imatge es guarda en l’escriptori com a fitxer “.png”. Amb Cmd+Ctrl+MAY+3 la captura romandrà en el portapapers i no es guardarà com a arxiu. Si es prem Cmd+MAY+4, el cursor adopta una forma de creuera i deixa fer clic i arrossegar per capturar una zona determinada de la pantalla. La imatge que s’obtingui es guardarà en l’escriptori com a arxiu “.png”.

També es pot utilitzar Cmd+Ctrl+MAY+4, però la captura anirà directament al portapapers. Si es prem Cmd+MAY+4 i després la barra espaciadora, el cursor adopta la forma d’una càmera i permetrà capturar una finestra o fins i tot una icona que es guardarà com a fitxer “.png” en l’escriptori. Per acabar, prement Cmd+Ctrl+MAY+4 i després la barra espaciadora la captura es guarda en el portapapers.

D’altra banda, en Mac Us Xla data iel calendari no es consulten en la part inferior dreta de lapantalla, sinó en l’aplicació iCal,situada en “el Dock” per defecte. L’agenda i el calendari enMac Us X són dues aplicacions independents que es podensincronitzar a l’hora de confeccionar i esdeveniment o cita. El calendaries pot compartir a través d’Internet mitjançant el protocolWebDAV, la qual cosa permet la seva sincronització amb el calendari de Googlei altres aplicacions de calendari que siguin compatibles amb estprotocol.

La missatgeriainstantània

Mac Us X inclou laaplicació iChatcom a client de missatgeria instantània. Aquesta eina éscompatible amb altres xarxes com AIM i Jabber. Gràcies a aquest últimprotocol, és possible executar sobre iChat el programa Google Talk iveure tots els contactes de l’usuari, sempre que es realitzi unaconfiguració personalitzada al programa. Per a això es potseguir esttutorial.

No obstant això, iChat no éscompatible ambles de MSN Messenger i Yahoo! Messenger. Per Mac Us X, hi ha unaversióde Microsoft para MSN Messenger, encara que molts usuarisprefereixenutilitzar Adium, unclientmultiprotocolo de missatgeria instantània que permet gestionardes d’aquesta única aplicació els comptes de les xarxes de missatgeriainstantània i xat més utilitzades. Així, l’usuari podrà tenir enuna mateixa llista els seus contactes de MSN, Yahoo!, Gtalk i uns altresserveis.

Altres aplicacions de Mac

La barra de ginysde Windows Vista es denomina en Mac US X “Dashboard”. És el primer repositori de Ginys que va existir i constitueixuna dels senyals d’identitat del sistema operatiu. Consisteix en unacapa que se situa de forma semitransparente sobre l’escriptori de l’usuaride Mac Us X en fer clic sobre la icona d’accés, situaten el “Dock”. Aquests ginys permeten realitzar petitesfuncions, com utilitzar la calculadora, mostrar el temps, el calendari, fer cerques enla Wikipedia o jugar a minijuegos. La web d’Apple disposa de un directori des d’on es descarreguen.

Estafi Machine és unacaracterística deMac Us X que possibilita connectar un disc dur extern i realitzar còpiesde seguretat del sistema operatiu cada hora. D’aquesta manera elsusuaris poden accedir a fitxers esborrats per accident orestaurar una còpia completa de l’ordinador. Aquesta última opció ésde gran utilitat al moment d’adquirir un equip nou i traspassar tota lainformació disponible en l’ordinador anterior de forma senzilla.