Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Descarregar música Copyleft

Són mumerosas les iniciatives en Internet que permeten descarregar i escoltar música lliure de llicències restrictives
Per Antonio Delgado 11 de juny de 2009
Img copymusic portada

Copyleft és un tipus de llicència de drets d’autor que permetfer, a gust del creador, determinades concessions a l’audiència.Per exemple, consumir gratuïtament l’obra, refer-la o compartir-laamb altres consumidors sense risc de ser denunciat. Fins i tot fernegoci amb ella si el seu autor així ho especifica. Entre els usuaris delCopyleft destaquen els periòdics, vídeoartistas,músics o escriptors. A la Xarxa, un nombre importantde creadors ha optat per distribuir la seva música amb aquestesllicències i així donar-se a conèixer de forma més eficaçentre el públic. Per a això usen serveis web que no nomésdistribueixen les obres, sinó que a més busquen fórmulesde remuneració per als creadors més justes que les queofereixen les multinacionals.

Els drets d’autor no es negocien; els té per llei tot creador. No obstant això, es poden cedir per un tempsa les editorials i a les cases discogràfiques (en el cas deels músics), però sempre retornen, passat elperíode de cessió acordat, al creador. Una altra cosa que tampoces negocia, almenys a Espanya, és qui ha de gestionardites dretes. Una bona part dels autors es trobenrepresentats a través de certes entitats degestió que controlen les seves obres i els usos de les mateixes.Aquests autors formen part de les indústries culturals méstradicionals, que basen el seu negoci en el control del format sobriel que s’expressa la creació, amb condicions d’accés a lescòpies de la mateixa restrictives respecte als potencials usos queels consumidors poden fer.

Un grup cada vegada més nombrós d’autors opta per alternatives a la gestió dels seus drets d’autor més flexibles

No obstant això, un grup cada vegada més nombrós d’autors,encara que encara lluny de ser majoritari, opta per alternativesa la gestió dels seus drets d’autor que siguin mésflexibles i no es basin en el control estricte de la còpia, alguna cosa queafavoreix més a la indústria que als creadors. Per a ellsles llicències Copyleft, que els permeten decidir què dretscedeixen als seus oïdors, són una solució.

D’aquesta forma, els usuaris no necessiten demanar permís per ferdeterminades accions sobre les obres. Els autors, que mai perdenel control de les mateixes, se serveixen de les seves concessions paradistribuir de forma més oberta les seves creacions i aixípoder arribar a un nombre major d’usuaris. A més, quela música sigui lliure no significa necessàriament que siguigratuïta o passada al domini públic. Segons el tipus dellicència triada pels creadors, les seves obres tindranpredefinits els usos autoritzats i les condicions. Per exemple, elscreadors poden utilitzar llicències Copyleft que tinguin un cost paraun ús comercial de les seves obres i siguin gratuïtes per als usuaris.

Plataformes de distribució

La plataforma mésreconeguda de tot el món és Jamendo,una comunitat per promocionar música lliure nascuda en 2005.Disposa del major catàleg de música Copyleftque es troba en Internet, amb més de 19.800 àlbumspublicats per a la seva descàrrega i 500.000 usuaris registrats. Enaquest lloc, els músics no només poden publicar ipromoure la seva música de forma gratuïta, sinó que la plataformatambé disposa d’un sistema de remuneració, ja quecomparteix amb ells parteix dels beneficis obtinguts amb lapublicitat que es mostra, a més d’acceptar aportacionsmonetàries dels usuaris, que van a parar de forma directa a lacompte dels creadors.

Un dels llocs més veterans d’Espanya per a la descàrrega de música Copyleft és Lamundial.net

Un dels llocs espanyols més veterans per a la descàrrega de música de bandes Copyleft ésLamundial.net. El nomd’aquesta pàgina és el d’un grup musical que utilitza Internetper difondre les seves creacions. A causa del seu compromís amb aquest tipus dellicències, mantenen una secció dins de la seva web denominada“by the face”(“per la cara” en castellà) per allotjar de formagratuïta a altres bandes musicals que vulguin distribuir les seves obres deforma lliure en el lloc.

En castellà, hi ha unes altresiniciatives per publicar i distribuir música sota llicènciesCopyleft. Dpop.esés una plataforma de promoció de música espanyoladel gènere pop juntament amb notícies i agendes de concerts deels músics que utilitzen est assetjo web. Una altra plataformaper a la promoció i distribució de músicsés Dona’ta Conèixer,un directori on els artistes disposen del seu propi espai parapenjar tota la informació del grup, com les dates de les sevesconcerts. I de la mateixa forma funciona Promocioname.net,un lloc per a la promoció de músics i bandes. En ell,cada creador compta amb un espai propi on allotjar les seves obresjuntament amb el material promocional de les seves obres.

En Música Lliure disposen d’un sistema de registre i concessió de llicències d’arxius a través d’Internet certificat per AENOR

També hi ha iniciativesper a la promoció d’obres culturals que utilitzen aquestesllicències en la distribució de les seves obres. En MúsicaLliure disposen d’unsistema de registre i concessió de llicències d’arxius a través deInternet certificat per AENOR mitjançant una certificació ISO.Aquesta fa referència a la seguretat de la informació ial procediment utilitzat per validar i distribuir la músicadels diferents grups i solistes que utilitzen els seus serveis.Més de 600 músics utilitzen els serveisd’aquesta web.

Per la seva banda, la companyia EnderRock,especialitzada en la publicació de magazines de músicai cultura popular en Català, ha creat el lloc web CulturaLiure, en col·laboració amb “el Govern deCatalunya” per a la promoció d’obres lliures. Des d’aquestapàgina web, els usuaris poden descarregar-se dos CDrecopilatoris amb el millor de la música lliure.

En l’àmbit discogràfic, diferents segells en tot elmón publiquen àlbums mitjançant llicències copyleft. Una deles més conegudes és Magnatune,un segell discogràfic d’Estats Units que distribueix elsàlbums dels seus artistes de forma gratuïta als usuaris peròven llicències per diferents usos comercials de les obres. El sistema de repartiment entre els músics i la discogràficaés del 50% entre ambdues parts. Com aquesta web no és moltusable, es recomana un altre lloc denominat Magnatuneasyque permet trobar de forma més senzilla la músicasegons els diferents estils musicals.

Per donar una major protecció a les obres, Magnatune haseleccionat recentment a l’empresa espanyola SafeCreative perquè els creadors de Magnatune puguin registrarles seves obres amb independència del model de drets d’autor triat.D’aquesta forma, els autors poden tenir una prova vàlida deautoria de les seves obres, gràcies al certificat de registre queproporciona Safe Creative.