Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Editors de text on line

Eines i plataformes web per crear i editar textos en Internet
Per Antonio Delgado 27 de desembre de 2011
Img editatext portada
Imagen: Andreas Kontokanis

A la Xarxa hi ha multitud d’aplicacionsi suites perquè els usuaris puguem creardocuments de forma col·laborativa i compartida. Google, amb la sevaplataforma Google Docs, ofereixun servei gratuït de programesweb ofimàtics, com un editor de textos, fulls de càlcul ipresentacions, entre altres opcions útils a l’activitatcorporativa. A més, en l’últim any harealitzat un redissenyo per simplificar el seu ús. Però la suiteofimàtica que posa a la nostra disposició el cercador no és l’únicaalternativa que tenim; hi haalgunes altres molt interessants i que poden cobrir les mateixesnecessitats.

Principals alternatives

Zoho és un altre dels editors de text on line més populars en Internet com a alternativa a Google Docs, amb més de cinc milions d’usuaris registrats

Zohoés un altre dels editors de text on line més populars en Internetcom a alternativa a Google Docs, amb més de cinc milions deusuaris registrats. Aquesta suite web compta amb una àmplia gamma deserveis orientats a l’ofimàtica, la gestió documental i laproductivitat. El servei paral’edició de textos aconsegueix un gigaoctet d’espai deemmagatzematge, gratuït per a tots els usuaris. Tambédisposa d’una versió de pagament a partir de tres dòlars al mes.Proposa a més funcions per a l’edició de textos, elemmagatzematge i l’intercanvi de documents mitjançant permisos agrups d’usuaris, juntament amb sistemes d’administració igestió de documents i contactes, per facilitar el treball engrup.

Per la seva banda, Microsoft compta ambdiverses plataformes web per a l’edició de textos. OfficeWebs Apps és una plataforma que es planteja com a complement al paquetofimàtic Microsoft Office, de pagament, encara que pot utilitzar-se sense necessitat de tenirinstal·lada aquesta aplicació prèviament en l’ordinador. D’aquesta forma, els usuaris poden compartir i editar documents deOffice amb altres contactes, encara que manquin d’aquestaaplicació.

Img zoho listado
Imatge: Zoho

Per a usuaris domèstics, estservei està disponible de forma gratuïta dins de SkyDrive,la plataforma on line de Microsoft que inclou 25 gigaoctets deespai d’emmagatzematge en el núvol. Aquesta versió web d’Office manca de totes les funcions del paquet ofimàtic d’escriptori,excepte les més bàsiques, que permeten una edició dels textos deforma enriquida. Entre aquestes opcions, inclou la possibilitat decorregir la gramàtica i l’ortografia.

Per a professionals i empreses,Microsoft ha ideat la plataforma ofimàtica Office365, que incloufuncions i eines on line més avançades que les d’OfficeWebs Apps. Hi ha diferents plans de preus, a partir de 5,25euros al mes i en funció de les necessitats de cada organització.

Thinkfree, l’editor per a mòbils

Img
Imatge: Thinkfree

Una altra eina interessant és Thinkfree on line, molt similar en estètica a l’Office de Microsoft d’escriptori i que, després d’uns anys sense tenir clara l’adreça que prendria, s’ha mudat als mòbils. És a dir, s’ha especialitzat a ser un editor de textos web amb un entorn gràfic molt accessible des de telèfons intel·ligents, especialment, els aparells que funcionen amb el sistema operatiu Android, encara que també té aplicacions per iPhone i Windows Mobile.

La versió web proporciona un paquet gratuït d’un gigaoctet d’emmagatzematge web de documents. Si es desitja més, cal consultar els plans de preus. Els documents poden pujar-se des de l’escriptori d’un ordinador, editar-se en el núvol i després corregir-los altres usuaris des de dispositius mòbils. Al final, el document sincronitzarà els canvis amb tots els telèfons que tinguin accés a ell. D’altra banda, SkyDrive acaba de llançar aplicacions per als sistemes operatius iOS i Windows Phone.

Serveis per editar textos de forma senzilla

Altres eines on line permeten editar textos de forma més senzilla i minimalista. SourceKités una extensió per al navegador Chrome, que edita textosdes d’una pestanya del navegador. Està orientat a programadors,pel que inclou moltes opcions destinades a aquest ús. En emmagatzemar els documents creats, utilitza l’espai d’usuari enla plataforma d’emmagatzematge Dropbox.

Una opció més per a l’edició de textosweb és Scriffon. Aquest senzilldesenvolupament ens habilita per escriure textos sense haver depreocupar-nos pel format o estil dels mateixos, ja que tots dosparàmetres estan predeterminats. S’ha orientat ausuaris que busquin una eina ràpida per escriure documentsde forma individual o col·laborativa. Més senzill encara és Editpad;aquesta pàgina web permet escriure o pegar un text i descarregar-ho enun arxiu en format “.TXT”. Inclou l’opció paraexplicar les paraules i els caràcters del text.

RIA, lletres en el núvol

Img internet inmigrantes articulo
Imatge: hobvias sudoneighm

Una dels avantatges de les tecnologiesde les aplicacionsriques d’Internet (RIA) és lapossibilitat de reemplaçar a alguns programes informàtics que fins afa pocs anys solament es dissenyaven com a versions d’escriptori, solament per a l’ordinador de l’usuari. Gràcies a les RIA,aquests programes estan tant en l’ordinador com en un servidor, el denominat núvol, i sempre que hi hagi connexió se sincronitzaran els seuscontinguts de manera automàtica.

En els últims anys, diferents empreses d’Internet han llançat plataformes i serveis web cada vegada més complexos, recolzats en les RIA

En els últims anys, diferentsempreses d’Internet han llançat plataformes i serveis web cada vegada més complexos, recolzats enles RIA, i que poden substituir a algunesaplicacions d’escriptori. Això és possible gràcies a una gran quantitat decaracterístiques i funcions, juntament ambaltres avantatges derivats del fet de treballar en el núvol, com la possibilitat d’escriure de forma remota icol·laborativa, no dependre d’un únic ordinador i poder tenir unacòpia de les dades per accedir a ells des de qualsevol part. Enalguns casos, aquestes plataformes compten amb versions accessiblesdes de telèfons mòbils i tabletas, la qual cosa potencia el seu ús enmobilitat.

En aquest context, els editors de texti aplicacions ofimàtiques estan entre els desenvolupaments amb majorèxit entre els usuaris. No obstant això, un requisit important en utilitzar aquestes plataformes és comptar amb un navegadoractualitzat, que inclogui les últimes novetats en l’adopciód’estàndards web, comHTML 5, ja que aquestes plataformes utilitzen els més nous desenvolupaments disponibles per aportar una millor experiència d’usuarii funcions.