Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El Fiscal General de l’Estat assegura que el P2P no és delicte

Considera que l'intercanvi d'obres protegides per Internet és lícit si no es realitza amb ànim de lucre comercial
Per mediatrader 16 de maig de 2006

Són molts els que han pregonat i pregonen la legalitat de l’intercanvi d’arxius a través d’Internet. Ara també ho fa el Fiscal General de l’Estat en una circular del 5 de maig sobre els Delictes contra la Propietat Intel·lectual i Industrial després de la reforma de la Llei Orgànica 15/2003.

Segons la Fiscalia, “les conductes relacionades amb la utilització de noves tecnologies, per a la comunicació o obtenció d’obres protegides, tals com les de col·locar a la Xarxa o baixar d’Internet o les d’intercanvi d’arxius través del sistema P2P, sense perjudici de poder constituir un il·lícit civil, enfront del que els titulars podran exercitar les corresponents accions en aquesta via, no reuneixen, en principi, els requisits per a la seva incriminació penal si no concorre en elles un ànim de lucre comercial”.

“L’element subjectiu de l’ànim de lucre exigit pel tipus penal ha de ser interpretat en el sentit estricte de lucre comercial”

Segons el parer de l’advocat Javier Prenafeta, aquest tipus de circulars “són de gran interès perquè estableixen les directrius que han de seguir els Fiscals de tota Espanya en la persecució dels delictes, en aquest cas, contra la propietat intel·lectual”.

Lucre estricte

La clau està en el que s’entén per ànim de lucre. El Fiscal assenyala que “l’element subjectiu de l’ànim de lucre exigit pel tipus penal no pot tenir una interpretació àmplia o extensiva, sinó que ha de ser interpretat en el sentit estricte de lucre comercial, relegant a l’àmbit de les infraccions de caràcter civil els supòsits de vulneració de drets, en els quals pot estar implícit un propòsit d’obtenció d’algun tipus d’avantatge o benefici diferent del comercial”.

Això significa, segons Prenafeta, que col·locar obres a la Xarxa o intercanviar arxius a través de xarxes P2P no constitueix delicte si no concorre un ànim de lucre comercial, sense perjudici que aquestes pràctiques poden constituir il·lícit civil.

La interpretació de la Fiscalia contrasta amb la del Tribunal Suprem, que entén com a lucre “qualsevol avantatge, utilitat, benefici o rendiment que es proposi obtenir el subjecte actiu, no important ni la manera de materialització del seu propòsit lucratiu ni si va arribar o no a obtenir-ho efectivament”.