Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

El nou Windows Live

Microsoft presenta la nova versió de la seva plataforma de serveis web, que permet gestionar el correu, la missatgeria instantània i els blogs
Per Antonio Delgado 2 de febrer de 2009
Img winlive portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Enels últims mesos, Microsoft ha anat presentant la seva novaestratègia per als propers anys. Aquesta se centraa potenciar tres apartats principals: Windows7, el seu nou sistema operatiu, WindowsAzure, una plataforma web per crear aplicacions on line, iWindows Live. Aquesta últimaés l’encarregada d’oferir als usuaris els serveis web deMicrosoft combinats amb aplicacions d’escriptori.

WindowsLive va néixer a partir del servei web de correu electrònicHotmail (el més usat en Internet) i el sistema de MissatgeriaInstantània Messenger. Després Microsoft ha anatagregant amb el temps diversos serveis i aplicacions, des de blogs a galeries fotogràfiques, passant percomunicacions de veu o el servei Windows LiveSkyDrive, una plataforma d’emmagatzematge on line dearxius. Tots això està accessible amb la simpleidentificació de l’usuari mitjançant el “password” ila contrasenya de Windows Live ANEU, o qualsevol altre serveiweb de Microsoft on aquest s’hagi registrat ambanterioritat.

Entriles actualitzacions realitzades per Microsoft en els seus serveis webdestaquen Windows Live Space (una important xarxa de blogs), WindowsLive SkyDrive (que permet guardar fins a 25 gigaoctets deinformació), Windows Live Esdeveniments (una base de dades deesdeveniments musicals i d’oci en general), el Calendari i els fòrums illistes de correu; així fins a un nombre proper a ladotzena de serveis web actualitzats. L’actualització dealtres serveis com Windows Live Hotmail, que promet cincgigaoctets de capacitat d’emmagatzematge, s’està realitzantde manera progressiva i no es completarà la migració ala nova versió fins a finals d’aquest mes.

Windows Live Essential

Amb Windows Live Essential cada aplicació d’escriptori té la seva versió web, de manera que es pot accedir al servei tant des de l’ordinador com a través d’Internet

WindowsLive Essential ésuna plataforma web per a productes de Microsoft que comprèn unasèrie d’aplicacions d’escriptori descarregables a l’ordinador (lesmateixes s’ofereixende forma gratuïta dins de laplataforma Live). Aquestes aplicacions compten amb la particularitat demantenir una connexió constant amb la plataforma on line, demanera que cada servei té la seva versió web que se sincronitzaamb la de l’escriptori. Com a resultat, es pot accedir a laeina tant des de l’ordinador com des de la pàgina webde la plataforma.

Així,Windows Live Essential inclou productes com el client demissatgeria Windows Live Mesenger, el correu WindowsLive Hotmail, eleditor de blogs Windows Live Writer, un servei de fotografies, eleditor de vídeo Movie Marker, programes de proteccióinfantil i la barra d’eines per al navegador Toolbar.També s’inclouen de forma addicional el gestor de comptes decorreu Microsoft Office Outlook Connector, complements per la suiteofimàtica Office Live i l’aplicació. rica Microsoft Silverlight.Aquestes aplicacions es poden descarregar en un paquet complet o deforma individual.

Principals eines

Lanova versió de WindowsLive Messenger inclou novesfuncionalitats, com compartir fotografies o l’enviament deSMS a telèfons mòbils. Per la seva banda, l’aplicacióWindows Live Hotmail serveix per utilitzar comptes de correu Hotmail,suporta el protocol POP3 i també altres serveis de correuweb de la competència com Gmail, de Google, o Yahoo! Mail. A més,permet compartir els esdeveniments i cites del calendari amb uns altrescontactes.

Perla seva part, Windows LiveWriter és una aplicació d’escriptori per mantenir unblog creat en Windows LiveSpaces o en altres serveis de blogs com WordPress, Blogger,Live Journal, Typepad, SharePoint o Community Server, entre uns altres.Aquest producte deixa tenir una vista prèvia del contingut del blogabans de la seva publicació. També ofereix algunesopcions de visualització per a fotografies i vídeos,i es poden afegir vores, efectes o crear diversosàlbums d’imatges utilitzant diverses plantilles dedisseny.

Windows Live SkyDrive dota als usuaris de fins a 25 gigaoctets per emmagatzemar i compartir arxius, encara que no permet la sincronització de dades entre serveis

Enel cas dels vídeos, Windows LiveEssential disposa d’un sistema per simplificar el procés deinserir vídeo en plataformes com Youtube o Soapbox,la plataforma de vídeos de MSN Video. Finalment,Windows Live Essential consenteix que elsusuaris ampliïn l’aplicació amb complements específicsper inserir continguts en altres plataformes i xarxes socials comFacebook o Flickr.

Elpaquet d’aplicacions per a descàrrega de Windows Live es completa ambMovie Maker, unaeina per a l’edició senzilla de vídeos ifotografies que s’ofereix mitjançant una versió endesenvolupament encara en beta. D’altra banda, la barra deeines per Explorer, Toolbar, inclou nous accessos directesals serveis i productes de Windows Live sense haver d’obrirnoves pestanyes del navegador, ja que el contingut esvisualitza mitjançant una cortina desplegable.

Uns altresproductes de Windows Live sónuna galeriafotogràfica i programesde protecció infantil. El primer és un productedestinat a editar i compartir fotografies. En aquest sentit,competeix amb altres productes de la competència com Picasa de Google.Per la seva banda, el programari de protecció infantil és unaaplicació per a pares que controla l’accés aInternet i proporciona informació sobre les pàginesvisitades i els contactes realitzats mitjançant missatgeriainstantània pels menors a la Xarxa.

Codis de conducta i privadesa

A pesar queserveis com Windows Live SkyDrive doten alsusuaris de fins a 25 gigaoctets per emmagatzemar i compartir arxius,diversos usos en l’emmagatzematge, transmissió i publicacióde continguts estan prohibits, i Microsoft té el dretreservat, a pròpia discreció i sense obligació decap tipus, de cancel·lar el servei a aquells usuaris queestimi convenient.

Entreels usos prohibits destaca compartir continguts amb Copyright senseconsentiment del titular dels drets, o publicar, transmetreo distribuir continguts que mostrin algun tipus de nuesatotal o parcial de cossos humans o de personatges de dibuixosanimats, entre uns altres.

Quant a privadesa, Microsoft es compromet a usar les dades de l’usuariexclusivament per prestar el servei, no obstant això potmostrar anuncis publicitaris i continguts personalitzats en funciódels gustos i usos que realitzin els usuaris en la plataforma. Enaquest sentit, els usuaris disposen d’un apartat perbloquejar l’aparició d’aquests anuncis personalitzats enels serveis de Windows Live.