Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Electricitat sense cables

Els dispositius electrònics del futur es recarregaran sense necessitat de cables
Per Antonio Delgado 24 de març de 2009
Img witricity portada
Imagen: André Mouraux

Entraren una habitació i que tots els dispositius disposin decorrent elèctric sense necessitat de connectar-se a la xarxad’alimentació podrà ser una realitat a mitjà termini. Elsinvestigadors treballen en una tecnologia que, igual quesucceeix amb els telèfons mòbils o les connexions d’Internetsense fils, pot transportar energia sensenecessitat de cables.

Imagen: André Mouraux

Dispositiusportàtils com a telèfons mòbils, reproductorsde MP3 i ordinadors que no necessitin carregadors ni bateriesper funcionar, ja que podrien recarregar-se a distància, són unsomni que pot fer-se realitat en pocs anys. Paraaixò, els científics treballen en tecnologies que obrenla porta al control de l’energia, utilitzant teoriesdesenvolupades al segle XIX i principis del XX.

Tesla, el mag oblidat

NikolaTesla és un dels inventors més importants de la història.Va concebre la ràdio, el motor d’inducció elèctric,les bugies, l’alternador i el generador elèctric decorrent altern, entre altres coses. No obstant això, fins a fa pocsanys les seves invencions van ser atribuïdes a altres creadors quevan patentar els seus invents abans que ell.

ImgImagen: Wikipedia

Enels últims anys de la seva vida, Tesla es va dedicar aintentar transmetre energia a través de l’aire, sensenecessitat de cables i utilitzant per a això la conductivitat existenten les capes superiors de l’atmosfera. Concretament en laionosfera. La idea de Tesla era produir energia i enviar-la aqualsevol lloc del planeta. Per a això, va construir unatorre de més de 60 metres d’altura anomenada WardenclyffeTower per realitzar els seus experiments. No obstant això, la torre mai esva acabar del tot ni va funcionar a plena capacitata causa de la falta de pressupost.

Basant-se en els conceptes desenvolupats per Tesla, ungrup d’investigadors de l’Institut de Tecnologia deMassachusetts (MIT) liderat per André Hurs i Marin Soljacic,han realitzat alguns experiments per conduir l’electricitat sensenecessitat sense cables. Undels primers experiments desenvolupats ha permès mantenirencesa una bombeta de 60 watts a dos metres de l’endoll mésproper.

Com funciona

El transport de l’electricitat es realitza creant un camp magnètic entre dues fonts que vibren en la mateixa freqüència

Eltransport de l’electricitat es realitza creant un camp magnèticentre dues fonts construïdes amb bobines de coure; una connectada auna font d’energia i l’altra al dispositiu. D’aquestamanera, s’aconsegueix mitjançant ressonànciamagnètica que les dues fonts vibrin en la mateixafreqüència i intercanviïn energia entre elles sense afectar aaltres dispositius o objectes propers.

Elmètode consisteix a induir electricitat a través d’unfenomen físic conegut com a ressonància: Tots elsobjectes disposen d’una freqüència de ressonància determinada, i sidos objectes vibren en una mateixa freqüència, l’energia de lavibració augmenta.

Latransferència d’electricitat es realitza dins de l’espai limitatper les bobines, sense que aquesta es dissipi fos d’aquest espai.A més, altres objectes situats dins de l’espai entre lesbobines amb una freqüència de vibració diferent no es veuenafectats per la ressonància magnètica ni l’energiadespresa. Soljacici el seu grup asseguren que la dissipació de l’energia ésinferior a altres sistemes que usen ones de radi o làser.Segons els seus promotors, el sistema (ara com ara) nomésperd el 50% de l’energia que inverteix. Els inventors hananomenat a aquesta tecnologia “witricity” o“witricidad”, de la unió de les paraules en anglès“wireless” i “electricity”.

Un dels primers experiments ha permès mantenir encesa una bombeta de 60 watts a dos metres de l’endoll més proper

Queden molts anys per veure al mercat dispositiusque aprofitin aquesta tecnologia, però les seves aplicacions podranser aplicades en infinitat d’àrees, tant empresarials, comindustrials o en les llars dels usuaris. Senseembargament, encara s’han d’estudiar els possibles efectes sobre lasalut, encara que en principi no hi ha indicis de perillositat. La raóde la seva baixa perillositat per a la salut radica, a diferència alsforns microones que emeten freqüències eletromagnéticas dealta potència, en què aquesta tecnologia emet en freqüències debaixa potència, que no són nocives ni afecten a les persones apesar que estiguin situades dins de la seva ràdio d’acció.No obstant això, igual que altres tecnologies que funcionenen baixa potència, com els telèfons mòbils, fan falta nombrosos estudis previs abans de la seva comercialitzaciódefinitiva.

Intel vol comercialitzar-ho

Elpassat mes d’agost, Intel, l’empresa capdavantera en el sector delsmicroprocessadors, va presentarun sistema per a la transmissió d’electricitat sense cables.Per a això, utilitzen el mateix desenvolupament impulsat des del MIT, peròhan aconseguit una millor eficiència de l’energia amb un 75%d’eficiència. És a dir, només es perd el 25% de l’energiasubministrada des de la primera bobina. A més, Intel estàtreballant per millorar la ressonància a diferents freqüències iaconseguir així una major distància entre les bobines, ja queactualment la distància de major eficiència està en un metre.Si Intel aconsegueix fer factible un desenvolupament comercial d’aquestatecnologia, serà molt fàcil per a la companyia implementar-ho en productes per a portàtils i altresdispositius electrònics, donada la seva posició almercat.