Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els nous routers multimèdia

Els nous models d'encaminador, a més d'ocupar-se de la connexió a Internet, incorporen disc dur i moltes altres funcions
Per Darío Pescador Albiach 16 de febrer de 2007

Fadeu anys només uns quants informàtics tenienconeixement de què era un encaminador. Avui qualsevol pare defamília sap bé que en contractar una connexió ADSL li han d’enviarun en una caixa, si pot ser sense fil. Una vegadainstal·lat, un s’oblida d’ell. Però els nous models d’encaminadorfan una mica més que regular el tràfic d’internet, i espoden encarregar d’emmagatzemar les pel·lícules o els arxius demúsica per poder accedir a ells des de qualsevol punt de laXarxa.

Els nous models es poden encarregar d’emmagatzemar les pel·lícules o els arxius de música per poder accedir a ells des de qualsevol punt de la Xarxa

Latraducció correcta de la paraula és enrutador, i en essènciaés un aparell que serveix de pont entre una xarxa local, com la de laoficina o la que formen dos ordinadors d’una mateixa casa, i Internet. L’encaminador s’encarrega d’enviar el tràfic de dadesfora o dins de la xarxa local, segons correspongui.

Qualsevolordinador pot actuar com a encaminador executant el programa adequat.De fet, dins d’un encaminador hi ha un petit ordinadorespecialitzat. En general es pot accedir a la configuracióde l’encaminador a través d’una pàgina web interna, quesol estar en l’adreça 192.168.1.0.

Quans’entra en el menú de configuració es veu quequalsevol encaminador té altres funcions, com la seguretat. És aquíon es restringeix l’accés a la xarxa wifi de casa mitjançant unacontrasenya, i també on s’activa el tallafocsintern de l’encaminador, que presenta una primera barrera contra elsatacs que provenen d’Internet.

Img

Elsnous routers muiltifunción fan molt més. Perexemple, el model WL700GEd’Asusdisposa d’un disc dur intern de 160 Gigaoctets. D’aquesta manera elencaminador es converteix en un repositori d’arxius per tots elsordinadors de la xarxa, que poden accedir als documents, músicao vídeos que s’emmagatzemen allí a través de laconnexió wifi.

A més,té connexionis USB per connectar discos durs externs, i funcionacom a servidor FTP (de transferència d’arxius) que permet accedirals discos a través d’Internet, des de qualsevol ordinador,de forma segura. Per si no fos poc, l’encaminador d’Asus pot descarregararxius de BitTorrent fins i tot amb l’ordinador apagat.

Qualsevol ordinador pot actuar com a encaminador executant el programa adequat

El model510Fgde Winsafeinclou una connexió per instal·lar un disc dur intern delgrandària que es desitgi. També actua com a servidorFTP i permet connectar discos durs externs a través d’USB ifer una còpia de seguretat dels seus continguts, fins i tot amb elordinador apagat.

Mitjançant l’USBes pot connectar una càmera web i accedir a les imatgesa través d’Internet o el telèfon mòbil, ja quedetecta quan hi ha moviment i envia la imatge de lacàmera al compte de correu electrònic que esindiqui. Es pot emprar per compartir impressores i altaveus entridiferents ordinadors, i fins a disposa d’una interfície iTunes paraorganitzar la transferència de cançons a un iPod.

En tots dos casosel maneig és a través d’una interfície web que serveix com a menúde configuració i galeria dels contingutsemmagatzemats. Amb totes aquestes noves funcions, els routers podenconvertir-se en la peça central del sistema d’entreteniment de lacasa, i buidar els molts maldecaps que porta instal·lar unaxarxa domèstica.