Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els rectors consideren que la inversió de les universitats en noves tecnologies segueix sent insuficient

El nombre mitjà d'aules d'informàtica per titulació oficial és de quatre, amb un ordinador per cada 20 alumnes
Per mediatrader 23 de novembre de 2004

Les universitats espanyoles inverteixen un 2,57% dels seus pressupostos en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC’s), és a dir, 2,3 milions d’euros, malgrat que és necessari gastar un 5% dels recursos per aconseguir una penetració i un ús adequat de les noves tecnologies en el sistema universitari, segons l’estudi “Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en el sistema universitari espanyol”, elaborat pel Grup de Treball de les TIC’s de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Aquest treball, realitzat en 32 universitats (26 públiques i 6 privades), revela que el nombre mitjà d’aules d’informàtica per titulació oficial és de quatre, amb 30 ordinadors per classe i 20 alumnes de primer i segon cicle per ordinador, xifra que es pot quedar reduïda a deu si es divideixen en dos torns. “Estem lluny d’aconseguir el que apunten alguns informes d’un estudiant per ordinador”, assenyala Senén Fang, rector de la Universitat de Santiago. En la seva opinió, l’aposta no ha de reduir-se a aules d’informàtica, sinó a fomentar l’adquisició d’ordinadors personals per part dels alumnes i configurar l’equip com a eina “indispensable” per al treball intel·lectual i acadèmic de l’estudiant.

Formació

Aquest estudi destaca a més que menys del 55% de les universitats forma en TIC’s al Personal d’Administració i Serveis (PAS) i Docent Investigador (PDI). Aquesta deficiència formativa del personal universitari es reflecteix que els centres dediquen una mica menys del 11% del pressupost total a formació sobre noves tecnologies i menys d’un 50% de les universitats forma al seu personal en la matèria. La inversió mitjana per centre en formació és de 407.000 euros, però el 10,9% s’orienta a formació virtual o “e-learning”.

Quant a la docència “online”, a la qual cada vegada es destinen més recursos, sobretot humans, les universitats utilitzen programari comercial per al desenvolupament de continguts. Aquesta docència virtual s’usa sobretot com a suport d’ensenyament presencial, amb el que encara són “tímids” els projectes de formació virtual exclusiva, segons el professor Escombro.

D’altra banda, més de la meitat de les universitats posseeix reglaments sobre ús d’aules d’informàtica (71,9%), “e-mail” (62,5%), llistes de correu corporatives (59,4%) i web corporatiu (53,1%), però només el 12% té aprovat i en vigor un pla estratègic sobre Tecnologies de la Informació. El 64% ni si vulgui s’ha plantejat desenvolupar un document d’aquest tipus.