Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Els usos més imaginatius de la webcam

Amb aquestes càmeres es pot recuperar un portàtil robat, escanejar objectes en tres dimensions o vigilar habitacions
Per Benyi Arregocés Carrere 8 de agost de 2008
Img camusos listado
Imagen: CONSUMER EROSKI

Una webcamserveix per localitzar un portàtil robat? No només pottenir aquesta funció sinó altres usos més curiosos quesobrepassen la utilització habitual d’aquest perifèricper a videoconferències o per prendre fotografies. Així,existeixen diversos programes i aplicacions que doten d’una granpolivalència a aquestes petites càmeres de vídeoen permetre’ls realitzar funcions de tot tipus, des d’útilsfins a pintoresques.

Recuperar un portàtil robat

Lawebcam pot proporcionar la pista definitiva per trobar allladre d’un portàtil o per permetre la seva localitzacióen cas que s’hagi extraviat. De fet, es perden més de12.000 ordinadors d’aquest tipus a la setmana en els aeroports deEstats Units, segons un estudi(PDF) realitzat per l’Institut Ponemon en 2008. Davant aquesta possiblesituació, han sorgit programes que aprofiten la webcam parafotografiar a la persona que ho ha encès.

Per comprovar qui és la persona que ho encén, si el portàtil té webcam, pren una foto de l’usuari

Adeona,un programari gratuït i de codi lliure iniciat per laUniversitat de Washington, exemplifica aquestes solucions. Així,monitora les connexions de l’ordinador i les emmagatzema en unservidor, de manera que en cas de robatori i posterior connexió aInternet, es pugui proporcionar a la Policia els nombresIP des dels quals es va connectar el lladre, tant el públiccom el privat, en cas que s’accedeixi des d’una xarxa privada.

Aquestsnombres identificadors, als quals s’accedeix per un arxiu icontrasenya generats quan s’instal·la el programa, ajuden adeterminar la situació exacta de l’ordinador en qüestió.Per comprovar qui és la persona que ho encén, si elportàtil té webcam, pren una foto de l’usuari, encara que nomésen el cas de la versió per Mac US X i no en les de Windowso GNU/Linux.

A més,es pot optar per solucions de pagament amb les mateixes funcions, comPhoenixFailsafe. D’altra banda, Mac US X compta amb una aplicacióintegrada, denominada “Back to my Mac”, que permet elaccés remot a l’ordinador i també prendre fotografiesdel lladre o de la persona que hagi trobat el portàtil.

Escàner làser en tres dimensions

Img

DAVIDLaserscanner és un programari que transforma la webcam en unescàner làser en tres dimensions. Per complir aquestamissió, només s’ha d’adquirir un làser (a la venda a partir de 20 euros) i col·locar l’objecte que es desitgiescanejar contra un angle recte. Mentre l’usuari recorreamb el làser l’objecte en qüestió, el programa aconsegueixrecuperar la imatge en tres dimensions a partir de la webcam.

Aquest programari, que és gratuït en la seva versióbàsica, aconsegueix bons resultats amb una inversió moltreduïda en comparació d’altres sistemes d’escàneren tres dimensions, fins i tot amb equips barats. El paràmetremés important de la webcam per aconseguir els resultats mésprecisos és la qualitat de les lents.

Càmera de vigilància

Una altra funció de les webcamconsisteix a actuar com a càmeres de vigilància de l’entorn delordinador, la qual cosa en funció d’on es trobi elPC pot servir per a diferents finalitats. Diversos programes s’encarreguend’aquesta missió i permeten l’accés a les imatgescaptades en directe a través de qualsevol navegador. A méssolen incorporar característiques útils com a deteccióde moviment o enviament de fotografies per FTP.Entre el programari gratuït es pot trobar Yawcam,WebcamXP (en la seva versióbàsica), Home Camara,que permet un fàcil accés des de telèfons mòbilsi PDA, o Dorgem,programat en codi lliure, però el programador del qual ha detingutel seu desenvolupament. Els usuaris de GNU/Linux poden optar per Motion.

Reconeixement biomètric

Img

La biometria aplicada a lainformàtica ajuda a gestionar aspectes com l’inici desessió com a usuari o els permisos d’accés a determinatsfitxers. Així, mitjançant la webcam es pot realitzar unreconeixement facial que eviti a l’usuari haver de memoritzar unnom d’usuari i contrasenya. A partir de la cara de lapersona i de les seves peculiaritats, el programari genera un codidenominat “trama” que posteriorment serveix per reconèixera aquesta persona, per la qual cosa es fa innecessari guardar lesimatges. Un exemple d’aquest tipus d’aplicació ésLemonscreen, un programarigratuït que encara es troba en fase de proves.

Després del moviment d’ulls

L’Eye “tracking” és una tècnicainteressant per millorar el disseny i la usabilitat delsllocs web. Consisteix a seguir els moviments dels ulls en elmoment en què es visualitza una determinada pàgina i encomprovar què element de la pàgina es punxa. D’aquestamanera, s’estudia què és el que més atreu del dissenyi el contingut d’un lloc.

Aquest estudi pot partir d’una màquinaavançada que controla tots els paràmetres de la mirada(distància, durada, etc.) o també a partir d’unawebcam associada amb un programari. Entre les alternatives gratuïtes espoden citar dos de codi lliure que realitzen la tasca deanalitzar el moviment dels ulls: Opengazer,per GNU/Linux i el desenvolupament del qual està detingut, i TrackEye.

Codis Bidi i pantalla tàctil

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Els codisbidimensionals com els QR, molt estesos a Japó,serveixen per proporcionar informació útil que sigui llegidaamb velocitat per dispositius amb un escàner. Normalment,aquesta funció la compleixen els telèfons mòbilsamb càmera que fotografien i interpreten aquests codisimpresos, però també existeixen aplicacions que traslladen aquestapossibilitat als ordinadors a partir d’una webcam. Per exemple,QuickMarkfor Webcam.

D’altra banda, a la Universitat deSheffield Hallam han ideat un sistema, denominat Kmando,per convertir la imatge projectada de qualsevol ordinador en unapantalla tàctil. Per aconseguir-ho, empren la webcam comdispositiu que calibra la posició del punter que serviràper manejar el PC. De moment només funciona en GNU/Linux ambl’entorn d’escriptori KDE.

El costat divertit de les webcam

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Altres programes i llocs web tracten de buscar elcostat més lúdic d’aquestes càmeres d’ordinador.Per exemple, Fix8 és un programa,de moment gratuït en la seva versió bàsica, que aconsegueixmodificar l’aparença de la persona que protagonitza l’enregistramentmitjançant dibuixos animats que se superposen a la imatge real i queimiten els seus gestos i els seus moviments.

Així, es pot parodiar a personatges famososa partir de segones pells en forma d’avatars que ven Fix8 ocrear caracteritzacions molt curioses. Per la seva banda, Cameroidpermet realitzar en el seu lloc web retoquis originals a lesinstantànies captades per una webcam a través de diversesdistorsions i marcs sobreimpresionados.

D’altra banda, CamSpacees tracta d’un projecte encara en fase de proves que intentaque es pugui controlar qualsevol joc d’ordinador amb diversosobjectes sense necessitat de comprar un comandament específic. En aquestcas, la webcam identifica l’objecte que el jugador desitja utilitzarcom a comandament sense fil i el programa permet que ho usi a l’estildel sistema de la NintendoWii.

Perquè funcioni amb correcció, elsistema precisa d’un ambient molt lluminós i que els colors del”comandament” contrastin i destaquin sobre el fons. De moment,aquest projecte ha adaptat més d’una desena de jocs deWindows a aquest sistema.