Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Estalviar energia des de l’ordinador

Diversos programes informàtics ajuden a consumir menys electricitat i a conscienciar-se sobre els problemes del canvi climàtic
Per Antonio Delgado 27 de octubre de 2008
Img ordenador
Imagen: Gokhan Okur

L’estalvi eficient d’energia ajuda a estendre la vida útilde l’equip i a una disminució de les emissions de C02necessàries per generar electricitat fins a en un 10%. Per aaixò, existeixen diverses aplicacions informàtiques que es basena modificar els paràmetres d’utilització del monitori el disc dur quan l’ordinador entra en períodes d’inactivitat.

Lainformàtica verda és un concepte que s’està imposantentre les empreses del sector de les tecnologies de lainformació, a causa que l’augment exponencial delsordinadors personals, els servidors i la infraestructura necessàriaper mantenir el creixement de la societat de la informacióestà suposant un elevat cost energètic paraparticulars i empreses.

Unestudi realitzat per la companyia 1I,consultora especialitzada en eficiència energèticad’ordinadors, conclou que el 30% de les empreses analitzades en el mateixmantenen els terminals permanentment encesos, emetentanualment 14,4 milions de tones de diòxid de carboni (CO2), amb un cost xifrat en1.720 milions de dòlars (uns 1.220 milions d’euros). 1I estima que amb una administració d’energia òptima,les empreses podrien arribar a estalviar uns 75 dòlarsper ordinador a l’any.

Segonsun informe de la iniciativa ClimateSaver Computing, una organització creada per reduir a lameitat l’ús de l’energia en els ordinadors en 2010, elsusuaris poden estalviar energia amb simples canvis en laconfiguració dels seus equips, com utilitzar la hibernaciói la suspensió quan no són utilitzats.

Aplicacions disponibles

Elsusuaris de Windows poden utilitzar les “Propietats d’opcionsd’energia”, accessibles des del menú “Propietats”,fent clic amb el botó dret del ratolí en elescriptori. Aquesta eina possibilita als usuaris gestionarles diferents alternatives per administrar l’energiautilitzada per l’ordinador. Entre les opcions mésrecomanables està la de configurar el sistema operatiu paraque apagui el monitor i el disc dur després d’un temps deinactivitat.

Img

Paraaquells usuaris que vulguin saber en temps real l’estalvi queestan aconseguint, existeix una aplicació gratuïtatrucada Co2Saver per elsistema operatiu Windows, que mostra la quantitat de CO2 que poden estalviar els usuaris. Per a això, situauna barra en l’escriptori de l’ordinador i presenta l’estalvi total detots els usuaris que usen el programa, així com lesestadístiques individuals. La configuració té tresnivells principals: Mild, Médium i Agressive. Aquest últimnivell apaga la pantalla i el disc dur després de quinzeminuts d’inactivitat i fa entrar en hibernació alordinador als trenta minuts. Co2Saver també inclou unaopció de configuració manual.

Lacompanyia Verdiem hadesenvolupat una aplicació per Windows cridada Edison,que pot reduir el consum d’energia en els ordinadorsfins a en un 30%. Per a això, l’usuari estableix les hores en les qualsutilitza normalment l’ordinador i quan han d’apagar-se lapantalla i el disc dur mentre no s’està davant delequip. A més, l’usuari pot crear diferents perfils enfunció de l’hora i el dia de la setmana. Segonsdades de la companyia, el seu programari està sentutilitzat en universitats, empreses i governs com el de l’Estatde Califòrnia.

ImgImagen: CONSUMER EROSKI

Per Google Desktop existeix la mini aplicació EnergyGadget, que permet a els qui utilitzen Windows XP i Vista estalviarenergia quan l’ordinador no està en ús i mostra en una pantalla la quantitat d’energia estalviada de formaindividual i col·lectiva per tots els usuaris del programa. Incorporauna opció de pausa perquè no s’apagui la pantalla mentrees veu una pel·lícula o es realitza una presentació.

Una altraaplicació per al sistema operatiu Windows és EnergySaver,un programari gratuït que permet apagar el monitor (en algunsordinadors aquesta opció no funciona adequadament), executarel protector de pantalla de forma immediata o obrir i tancar unitatsde CD amb un sol clic. El programa situa una icona en lasafata del sistema perquè els usuaris puguin accedir a ellmés còmodament.

El cost energètic als centres de dades

Aquestaugment del consum energètic està suposant unaugment en els costos destinats a electricitat en els últimsanys, mentre que el preu dels equips informàticss’ha anat reduint. Per tant, un dels factors que cal tenir en comptea l’hora de comprar equipament informàtic és elconsum energètic que realitza. Segons la consultoraGartner, el 48% dels pressupostos de tecnologia es destinenal pagament del consum elèctric dels equips i sistemes declimatització de les sales on es troben.

Segons la consultora Gartner, el 48% dels pressupostos de tecnologia es destinen al pagament del consum elèctric dels equips i a la seva refrigeració

Una de les tendències en el sector de les tecnologies és millorar la despesa energètica dels sistemes informàtics. Dades d’un informe de McKinsey asseguren que els centres de dades, llocs on es concentren la majoria dels servidors empresarials i d’Internet, van consumir en 2005 el 1% de l’electricitat produïda al món. Així, empreses com Microsoft, Yahoo! o Google, que disposen de milers de servidors repartits per tot el món amb la consegüent despesa energètica, són les principals interessades a optimitzar el consum que realitzen.

Entreles propostes llançades per estalviar energia destaca unainiciativa de Google per instal·larun centre de dades enmig del mar. Aquest projecte, denominat”Computer navy”, es basa en una aplicació patentadaper la pròpia companyia denominada “water-data centers”, que faràque els servidors instal·lats en aquestes plataformes mòbilsrebin l’energia a partir del moviment natural de les onesal mateix temps que es refrigeren amb aquesta mateixa aigua. Per la seva banda,Microsoft està investigant la instal·lació dels seuscentres de dades a Sibèria, aprofitant les baixes temperatures de lazona.