Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

EyeOs: l’ordinador virtual?

El projecte EyeOs, desenvolupat a Espanya, crea pàgines web que són alhora disc dur i escriptori amb programes perquè l'usuari pugui treballar en equip i des de qualsevol lloc
Per Jordi Sabaté 4 de juliol de 2006

Img

Tal com reconeix Eduardo PérezOrue, el major dels components de l’equip que ha creat EyeOs (elsuns altres són tresjoves programadors catalans), “es tracta d’unprojecte molt més ambiciós del que aparenta”. I ésque EyeOs va molt mésallà de l’es espera d’un conjunt d’aplicacions englobadesen un mateix assetjo web. Es tracta en realitat d’un paquet complet deescriptori online que permet incorporar les funcions de disc dural servidor que utilitzi l’usuari. Un projecte amb múltiplessortides que encara està en fase beta però que podriaacabar sent revolucionari.

“Estem pensant en comdonar-li sortida comercial al projecte, que de per si mateix téllicència GPL (programari lliure) però que és de la nostra propietat”,explica Pérez Orue. Això, que podria semblarcontradictori, té el seu sentit: “Es tractaria cedir adistribuïdors de programari corporatiu una versiócomercialitzable perquè la venguessin a empreses o insituciones parael seu ús”. Dels guanys que obtinguessin els distribuïdors,una part revertiria en el projecte EyeOs, i per tant en lacomunitat. Una estrategía similar utilitza l’empresa quedesenvolupa el sistema operatiu lliure XarxaHat Linux.

Quin és el secret d’EyeOs?

Quan li van posar aquest nom (que escorrespondria a ‘Eye Operative Sistem’, o ‘Sistema OperatiuEye’), els seus creadors no pensaven realment a aconseguir un sistemaoperatiu, però sí en què precisament això fos el que lifaltés al seu programa per convertir-se en un ordinador completamentvirtual.

La idea és que si un ordinador, de caraa l’usuari, es compon d’un disc dur on guardar els arxius,d’un escriptori des d’on manejar els programes i d’un sistemaoperatiu sobre el qual realitzar totes les operacions, Internet bépot fer avui dia aquesta última funció. Elresta, el disc dur i l’escriptori amb tots els programes, correper compte d’EyeOs.

És a dir, amb EyeOs, el dia enque el seu funcionament sigui òptim, “es podràprescindir de l’ordinador en el sentit d’ordinador propi, compeça on guardar els arxius i programes” assegura PérezOrue.

Es refereix al fet que qualsevol usuari quehagi obert un compte en el serveionline d’EyeOs (una de les possibilitats que ofereix el projecte)i hagi pujat allí els seus arxius, podrà treballar ambells i editar-los (en el cas que es tracti d’arxius de text,imatges o fulls de càlcul) o bé reproduir-los (sisón arxius d’àudio o vídeo), des de qualsevol agenda PDA,qualsevol telèfon mòbil 3G o qualsevol terminal decibercafé, per exemple. Tota la informació estaràguardada en el servidor d’EyeOs i, alhora, el serveiporporcionará les eines necessàries per podergestionar-la.

De moment, EyeOs pot proporcionar alusuari aplicacions útils com un editor de textos queaccepta diversos formats (entre ells Word), un calendari web en elque posar dates assenyalades i fer graelles de treball, unacalculadora senzilla, una agenda de contactes, un canal paramissatgeria instantània i també un canalwebmail (correu electrònic online) que, de moment, noacaba de funcionar bé.

Qualsevol usuari que hagi obert un compte en el servei online d’EyeOs i hagi pujat allí els seus arxius, podrà treballar amb ells des de qualsevol terminal de cibercafé

A més, els seus creadors posen adisposició de la comunitat una versió web delreproductor d’àudio Winamp (les cançons pujades al servidor espoden escoltar des d’Internet) i estan treballant actualmenten el desenvolupament d’un sistema de fulles de calculo online. Parautilitzar aquestes eines cal pujar prèviament al compte deusuari els arxius amb que es desitgi treballar.

Versions portables i paquets per a petites xarxes

Els creadors d’EyeOs creuen que elprincipal escull per a l’expansió del seu projecte és laprecepción de l’usuari que la informació no estàsegura en Internet. Referent a això, Pérez Orue destaca queexisteix un concepte erroni entre els consumidors sobre el quesón les aplicacions web. Per a ell, “EyeOs no ésnecessàriament un programa per treballar des d’Internet, encara que síper treballar en equip”.

Es refereix al fet que el paquet complet deEyeOs està disponible per descarregardes d’Internet i aplicar a servidors que coordinin xarxes méso menys petites d’ordinadors. D’aquesta manera, el servidorcentral de la xarxa donaria suport tant als documents com ales eines amb les quals es treballaria corporativamentdes de qualsevol ordinador connectat. “Si una informacióes comparteix en una xarxa tancada i entre un grup de personesimplicades en un determinat projecte, quin problemahi ha amb la seguretat?”, es pregunta.

Precisament, la idea de negoci deEyeOs és convertir aquests paquets en una versió estable paracedir la seva comercialització a distribuïdors que ho embenen a tottipus d’institucions (Pérez Orue posa l’accent en elpotencial del programa en els col·legis, on l’ordinador delprofessor podria fer de servidor i decidir quèprogrames poden usar els alumnes i quins no) i tambéa professionals que no tinguin una oficina centralitzada.

“EyeOs no és necessàriament un programa per treballar des d’Internet, encara que sí per treballar en equip”, diu Eduardo Pérez Orue

Una altra variant que vol fomentar EyeOsés la seva versió tant per a ordinadors com para uns altresdispositius portàtils. Es tracta del ‘Miniserver’, unaversió reduïda del programa que funciona sobre Windows i queactuaria com a escriptori online, però convertint a la PDA,el mòbil o la consola portàtil en mer disc dur. Laavantatge del ‘Miniserver’ és que no hi ha necessitat que eldispositiu portàtil tingui tots els programes emmagatzemats,perdent així capacitats de disc dur i augmentant elconsum de la bateria, ja que ‘Miniserver’ treballa des deInternet. Bastaria amb poder connectar-se.