Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Facebook, després del deixant de MySpace

Aquesta comunitat virtual, que presenta un creixement meteòric, acaba d'anunciar la seva decisió d'obrir la seva plataforma a aplicacions externes
Per Benyi Arregocés Carrere 24 de juliol de 2007

Facebook va néixer com una xarxa social d’universitarisnord-americans i des de finals de 2006 permet lainscripció gratuïta de qualsevol persona, la qual cosa li hapermès créixer de forma ràpida fins a consolidar-se enla segona posició en aquest tipus de serveis, després de MySpace.A més, des de maig s’ha convertit en una comunitat virtualoberta a les aplicacions d’altres empreses o de programadorsinteressats, que poden adaptar les seves aplicacions i oferir-les-hials usuaris de Facebook perquè puguin integrar en els seus perfils.

Facebook ha ascendit dels 14 milions de visitants únics que va tenir al maig de 2006, als 26,6 que va tenir en el mateix mes d’aquest any, procedents només d’Estats Units en tots dos casos

Enels seus començaments, al febrer de 2004 aquesta comunitat virtual esva restringir als estudiants universitaris. No obstant això,des de setembre de 2006 només es necessita una adreçade correu electrònic per poder donar-se d’alta en el serveique, ara com ara, només es troba en anglès.

Més usable que MySpace

Apartir d’aquest moment, Facebookva experimentarun gran creixement, que li ha col·locat com a immediat seguidor delreeixit MySpace,gràcies a un disseny menys recarregat i més usable que eldel capdavanter entre les comunitats virtuals.

Segonsla companyia ComScore, que es dedica realitzarestadístiques d’audiència en Internet, Facebook ha ascenditdels 14 milions de visitants únics que va tenir al maig de2006, aels 26,6 que va tenir en el mateix mes d’aquest any,procedents només d’Estats Units en tots dos casos.

Afinals del passat mes de maig, Facebook va decidir obrir el seuplataforma a les aplicacions de terceres empreses, seguint ladeixant de MySpace, que permet inserir continguts d’unes altresaplicacions des del començament.

Img

Així,els usuaris poden gaudir de moltes aplicacions extra (algunesrequereixen que s’estigui donat d’alta en el servei enqüestió), que els brinden majors possibilitats. Pel seupart, aquesta comunitat virtual aconsegueix augmentar el temps de connexióde cada persona i, per tant, ser més atractiupublicitàriament.

És possible introduir diversos tipus de reproductors de música o prendre les fotografies pujades a Flickr

Porejemplo, entre les al voltant d’1.500 aplicacions disponibles en aquests moments, els usuaris poden integrar un paquet ofimàticdins de Facebook amb Zoho, poden assenyalar aquells països en els quals han viscuto als quals han viatjat amb ‘Where I’veu Been’; poden integrar vídeoamb una aplicació dissenyada per la pròpia Facebook, itambé és possible introduir diversos tipus de reproductorsde música o prendre les fotografies pujades a Flickr,els vídeos de YouTube, etc.

Un tot en un

Deaquesta manera, Facebook realitza les funcions de Flickr, de YouTube, deDel.icio.usi de molts altres serveis 2.0, però tot integrat en una solaplataforma, en el que suposa un tot en un, molt méssenzill per a l’usuari mitjà i coherent amb la filosofia deaquesta empresa de crear una xarxa social, que es comprova en totes icadascuna de les possibilitats que ofereixen als usuaris.

Img

Perexemple, en Facebook es pot triar diversos cerclessocials o xarxes, en funció del país de procedència,de la universitat o del treball, una acció que obre lesportes als usuaris per veure els perfils i dades d’unes altrespersones, d’igual forma que elles poden veure el seu.

Cadaun d’aquests cercles socials s’organitza a través deuna portada en la qual es mostra una selecció de les sevesmembres, els propers esdeveniments (creats pels propisusuaris) i fins a hi ha un mural on cada participant pot escriureel que li sembli.

Cadascun d’aquests cercles socials s’organitza a través d’una portada en la qual es mostra una selecció dels seus membres
D’altra banda, en aquesta portada també esmostren els grups que s’han creat dins d’aquest cerclesocial, una subestructura que permet crear xarxes mésespecífiques.

A més,l’usuari compta amb la possibilitat de subscriure’s a les novetatsdels seus amics, gràcies a l’ocupació del RSS,pot guardar en el seu perfil tots aquells continguts audiovisualsque li hagin semblat interessants, amb el que, a més, els seusamics els podran veure també.

Així,es poden integrar de forma fàcil vídeos de YouTube quees reprodueixen des de Facebook, enllaçar automàticament ambminiatures les fotos de llocs com Flickr o inserir qualsevolenllaç que li hagi semblat interessant a l’usuari.

Entriles moltes opcions que presenta Facebook, destaca una secció,de nom Marketplace, on els usuaris poden posar gratuïtamentanuncis classificats, en l’estil de Craigslist.D’aquesta manera, es poden trobar ofertes de treball, o anuncisimmobiliaris o de persones que volen vendre els mésvariats objectes.

Ull amb les condicions d’ús

Facebook,igual que comunitats com MySpace o MSN Spaces, proporcionaeines perquè els usuaris es facin un blog elemental amesura, de forma molt senzilla. Però també igual que aquestsserveis presenta algunes clàusules que li concedeixen lapropietat sobre els continguts que es creen a la xarxa, situacióque, per exemple, en el cas de MySpace va originar el passat any nopoques polèmiques.

L’usuaride Facebook pot organitzar els seus cercles socials idecidir a cada moment qui tenen accés a la seva informaciói, fins i tot, restringir part de la informació segonscada persona, per exemple, de manera que només els amics íntimspuguin veure les fotografies de les últimes vacances ino la resta del cercle social del país.

Ambaquesta mesura, l’empresa nord-americana aconsegueix preservar la intimitatde l’usuari, encara que, d’altra banda, en les seves condicionsde servei s’específica que els usuaris concedeixen aFacebook un permís no exclusiu però permanent, mundial, gratuït,transferible i sublicenciable per copiar, distribuir públicament,barrejar o traduir tots els continguts (fotografies, vídeos,favorits, etc.) que es pugin a l’assetjo web.