Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Fer còpies de seguretat dels contactes del mòbil

Diversos serveis permeten guardar en servidors d'Internet els contactes emmagatzemats en el mòbil
Per Antonio Delgado 10 de novembre de 2008
Img agendamovil portada

En cas de robatori o extraviament del mòbil,la majoria dels usuaris perden els números de telèfonguardats en haver d’anul·lar la seva targeta SIM. D’altra banda, un terç dels espanyols canvia de mòbil cada any, la qual cosa suposa que cada vegada que s’estrena terminal cal passar lesdades d’untelèfon a un altre. Existeixendiferents propostes, tant de serveis web com d’aplicacions deprogramari, que faciliten la tasca de fer una còpia de seguretat delscontactes per evitar perdre’ls.

ZYB, exemple de servei on line gratuït

ZYBés una empresa llançada a Dinamarca en 2005 que ha estat adquiridaaquest any per Vodafone per un total de 31,5 milions d’euros.Es tracta d’un servei on line gratuït per fercòpies de seguretat de les dades de l’agenda, al mateix temps que fa dexarxa social, ja que permet estar en contacte amb els amics donats dealta en el sistema, conèixer les seves posicions a cada moment sobre unmapa i saber si estan disponibles per rebre una trucadatelefònica.

A més,quan un contacte de ZYB actualitzi les seves dades, automàticamentapareixerà reflectit en l’agenda de l’usuari que ho tinguésafegit com a “amic”. Una altra de les possibilitats deZYB és compartir calendaris, missatges i fotos amb els contactespujats a altres xarxes socials com Facebook, Twitter o la plataformade fotografies Flickr.

Per utilitzar ZYB no fa falta descarregar cap programari especial

Enprincipi, per utilitzar ZYB no fa falta descarregar capprogramari especial, ja que utilitza l’estàndard SyncML, basaten XML i creat per a la sincronització remota de dades entridispositius mòbils. Així, ZYB és compatible amb mésde 200 models de les marques més populars.

Senseembargament, terminals que utilitzen els sistemes operatius de RIM(Blackberry), Apple (iPhone) i Windows Mobile no tenen avui diaaquest protocol instal·lat. Per a això, és necessari comptar amb unaaplicació creada per un tercer per poder sincronitzar elscontactes amb el servei on line de ZYB. SyncJe,de l’empresa NextHaus, és l’aplicació client (aixíes diu a est programa pont) més utilitzada.

Mobilcal

Aquest servei web permet sincronitzar les dades entre diferents terminals al mateix temps i es pot accedir a ells des de qualsevol ordinador

Mobilcalés un servei gratuït on line que ajuda als usuarisfer còpies de seguretat dels contactes emmagatzemats en l’agendadel telèfon mòbil de forma ràpida i senzilla.Aquest servei web pot sincronitzar les dades entre diferentsterminals al mateix temps i es pot accedir a ells des de qualsevolordinador o telèfon mòbil que disposi de connexióa Internet.

Entriles dades del telèfon mòbil que aquesta aplicacióon line pot copiar es troben els contactes, el calendari, lestasques, les notes i les adrecis web afegides a favorits.Per a això, igual que ZYB, utilitza el protocol SyncML per lasincronització de les dades. D’aquesta manera, una vegada que elsdades es transfereixen a Mobical, els usuaris poden editar-los des dela pàgina web de l’empresa, així com afegirnous contactes o cites que es transferiran al telèfonmòbil de l’usuari una vegada que es connecti per la sevasincronització.

Copiagenda de Movistar

Copiagendaés una aplicació de Movistar pensada per als clients decontracte d’aquest operador de telefonia mòbil. Elservei permet guardar una còpia de seguretat automàtica del’agenda si es compleixen una sèrie de requisits tècnics, jaque Copiagenda només copia els contactes emmagatzemats dins del’agenda SIM si aquesta és de 128 kilobites, alguna cosa molt limitat.D’altra banda, per a la còpia dels contactes emmagatzemats dins dela memòria de l’agenda del telèfon, és necessari comptar ambun terminal compatible amb el servei.

El procés de còpia pot durar molt temps, en funció de la quantitat de contactes emmagatzemats

En aquests moments,només alguns models de les marques LG, Motorola, Nokia i SonyEricsson, oferts per l’operadora, són compatibles amb estservei. A més, és necessari que els usuarisconfigurin el telèfon mòbil seguint lesrecomanacions que existeixen dins del servei de Copiagenda paracada model.

Elprocés de còpia pot durar molt temps, depenent de laquantitat de contactes emmagatzemats, i és necessari que l’usuarimantingui el telèfon mòbil encès. Una vegadafinalitzada la transmissió, rebrà un SMS d’avís. El cost dealta en el servei és de tres euros i inclou la primera còpia deseguretat de l’agenda.

Perun altre costat, Copiagenda limita el servei a una sincronitzacióde contactes al mes, i factura després1,5 eurosper cada sincronització dins d’aquest període. D’igualforma, la recuperació de contactes és gratuïta si es realitzauna sola vegada al mes, o a 1,5 euros per cada recuperacióposterior. A això, cal afegir el cost de la trucada omissatge SMS al número de telèfon 222 per poderrealitzar la còpia, que té un cost de 0,15 euros per trucada oSMS.

Aixòsí, els usuaris podran gestionar els seus contactes des de lapàgina web de Copiagenda de forma gratuïta. Per a això hauran desol·licitar una clau i enviar un SMS addicional amb la mateixa al nombre770. Aquest SMS per a la creació de la contrasenya ésgratuït. El més recomanable és optar per qualsevol un altre deels serveis gratuïts que existeixen, ja que no carreguen costosaddicionals i són més eficaços a l’hora de sincronitzar.