Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Fre al roaming de dades a Europa

La Unió Europea limitarà les elevades tarifes de connexió mòbil a Internet quan s'està a l'estranger
Per Antonio Delgado 2 de març de 2011
Img datos roaming portada
Imagen: Ed Yourdon

La compra d’un smartphonecomporta lacontractació d’una tarifa plana o semiplana de dades associada aldispositiu, ja que aquest contempla l’accés a Internet comuna funció tan important com les converses de veu. Elsterminals es connecten de forma automatitzada a la Xarxa per rebreinformació, actualitzar aplicacions, enviar i rebre correus ocomunicar-se per missatgeria instantània, entre moltes altrespossibilitats. No obstant això, al moment en què l’usuari viatja aun país estranger, els preus acordats per la connexiódesapareixen i es disparen noves tarifes “d’accésen roaming“, que poden resultar molt oneroses.

La solució mésrecomanable ésapagar el dispositiu o bloquejar l’accés a dades en itinerància, elque impossibilita que el terminal es connecti a Internet quan està fora del país. Però aquesta estratègia va en contra del comerç electrònic comú europeu i l’economia digital geolocalizada en l’entorn UE, per la qual cosa la Unió advoca per revisar les tarifes de roaming i,fins i tot, estudia suprimir-les i imposar preus estàndard per tota lazona.

Serveis necessaris fora de casa

Els consumidors europeuses mostrenpreocupats per l’alt cost, tant en les trucades com en l’accésde dades, quan no estan al seu país d’origen o on van signar el contracte telefònic. Segons es desprèn de l’Eurobarómetro. de febrer de 2011, realitzat per la Unió Europea mitjançantunaenquesta a 26.500 persones dels 27 països membres, l’alt costde les tarifes en roaming se situa entre les principals queixes deels usuaris, que reclamen un espai comú tarifari on puguinfer ús de les seves aplicacions per al mòbil, ja que moltes d’ellessón especialment útils quan estan fora de casa.

El servei que més utilitza a l’estranger el 15% dels usuaris espanyols és l’accés a dades en itinerància

D’aquesta enquesta, tambées desprènque el servei que més utilitza a l’estranger el 15% delsusuaris espanyols és l’accés a dades en itinerància, la qual cosa vea confirmar la dependència de les aplicacions en tals situacions,ja que moltes d’elles són plataformes de recomanacions deestabliments, com a tendes, restaurants, bars o, fins i tot,farmàcies, així com mapes i serveis de geolocalización.

La UnióEuropea vol acabar enels propers mesos amb aquests abusos tarifaris deels operadors de telecomunicacions, segons va considerar la comissària de la Societat de la Informació, antiga comissària de la Competència i també vice-presidenta, Neelie Kroes. Ja ho va fer en passats anys en posar un topall màxim al cost dels missatges curts (SMS) enviats als països membres de la Unió, així com en impulsar una rebaixa en els preus de les trucades a mòbils en roaming,si bé són encara fins a tres vegades més cares que les tarifesnacionals.

Dades d’or

Així ho han manifestatfonts de lacomissió al recent congrés mundial de mòbils, Mobile WorldCongress, celebrat a Barcelona. Kroes estima que el cost al paísd’origen de l’usuari en la descàrrega d’un megaoctet d’informaciócosta al voltant de 0,05 euros, mentre que en realitzar aquestadescàrrega fora del país d’origen, el cost ronda els 2,6euros. Això situa el preu de les dades en valors similars alsde l’or.

No té sentit que un servei bàsic s’incrementi entre deu i vint vegades amb el roaming de dades, quan es visita un altre país de la UE

Kroes també va declararque “no té sentit que un servei bàsic amb el roaming dedades s’incrementi entre deu i vint vegades quan es visita un altrepaís de la UE, respecte al mercat d’origen”. La comissàriaaposta per iniciar la unificació de l’espai telefònic europeu,com a pas previ a la creació d’una economia digital global en lazona euro i altres països socis.

En l’actualitat, alguns delsprincipals operadors de telecomunicacions a Espanya disposen deplans de serveis de dades mitjançant tarifes planes o semiplanas queinclouen dades en itinerància. Vodafone posa a la disposició dels seusclients vàriestarifes de dades semiplanas per smartphones que inclouen,segonsel pla triat, entre 50 i 250 megaoctets en roaming.

Per a una navegació esporàdica, els principals operadors cobren tarifes diàries massa elevades

Per a una navegacióesporàdica, elsprincipals operadors –Vodafone,Orangei Movistar–cobren tarifes diàries molt elevades d’accés a la xarxa de dades, jaque se situen entre els dos i els quatre euros per a un tràficmàxim d’entre un i dos megaoctets. Amb aquesta tarifa, molt cara ilimitada, solament és recomanable consultar el correu en cas denecessitat i sense descarregar arxius adjunts, que podrien penalitzarmolt les factures a final de mes, una vegada tornats els usuaris deel seu viatge. D’altra banda, aquests operadors disposen d’un serveiper al control de consum en itinerància, que avisa a l’usuari quanla tarificació superi el límit establert.

Els usuaris en mobilitata Europaque solament desitgin estar al tant dels seus missatges de correuelectrònic compten amb l’alternativa d’utilitzar el dispositiu Peek.Aquest aparell portàtil, que no és un telèfon mòbil, accedeix a un màxim de cinc comptes de “web mail” perun cost fix mensual, amb independència d’on estigui elusuari. El preu de l’aparell és de 148 euros i inclou uncontracte per sis mesos. Una vegada finalitzat el mateix, la tarifamensual és de 19,95 euros.

Fi del roaming en 2015?

El passat mes de novembre,es va conèixerlanotícia que Espanya i Portugal estudien signar un acordbilateral per eliminar en 2015 els càrrecs d’itinerància entre lesoperadores que treballin en tots dos països. D’aquesta forma, les trucadesrealitzades per ciutadans d’un o un altre estat ibèric no es veuranafectades per la zona on es trobi l’usuari. En altresparaules, podran realitzar cridades tant des d’Espanya com des de Portugal sense un augment en la tarificació.

Aquest acord, que compta ambel suportde la Unió Europea, pot significar el principi d’altres acordsentre països membres per acabar amb el roaming a Europa. Segonsla vice-presidenta Kroes, la imposició de tarifes de roaming enla telefonia mòbil és una mesura obsoleta. No obstant això, algunsreguladors europeus hanadvertit en to d’amenaça que l’eliminació del roamingpot suposar la pujada de les tarifes nacionals.