Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

FTP, protocol de transferència d’arxius

Es va dissenyar per transferir arxius i avui dia se sol utilitzar com a repositori de programes i per manejar llocs web
Per Benyi Arregocés Carrere 30 de agost de 2007

‘File Transfer Protocol’ (FTP) o Protocol de Transferència d’Arxius serveix perquè els usuaris accedeixin als fitxers informàtics situats en un servidor mitjançant un programa. Aquest protocol obert, que igual que l’HTTP (el que regeix la Web) permet que ordinadors amb diferents sistemes operatius es comuniquin, s’utilitza actualment amb freqüència tant per manejar llocs web i blogs com per accedir a repositoris de programes de codi lliure.

Esutilitza actualment amb freqüència tant per manejar llocs web iblogs com per accedir a repositoris de programes de codilliure

Quan s’empra FTP una part disposad’un programa servidor, mentre que l’altra compta amb un programariclient, que és el que solen utilitzen els usuaris normals. Una vegadaestablerta la connexió, es visualitza l’estructura dearxius mitjançant carpetes, tant de l’ordinador local com delservidor, i es poden realitzar diverses accions sobre els arxiuscom descarregar-los, pujar-los, canviar-los el nom, esborrar-los o modificar elspermisos d’accés de cadascun d’ells.

Utilitzat pels bloggers

Per aquesta raó, els programes de FTP els solenutilitzar, mitjançant un accés privat que requereix nom d’usuari icontrasenya, les persones que manegen llocs web i blogs. Laraó és que es tracta d’una forma útil de controlar adistancia el servidor, sense que import que es manegi un sistemaoperatiu diferent, perquè, per exemple, es poden modificar elsarxius d’un servidor Linux des d’un ordinador Windows.

Estracta d’una forma útil de controlar a distància el servidorsense que import que es manegi un sistema operatiu diferent, perquèes poden modificar els arxius d’un servidor Linux des d’unordinador Windows

No obstant això, per realitzaraquesta tasca, el protocol FTP normal no encripta ni els arxius ques’envien ni la pròpia contrasenya que dona accés alservidor remot, per la qual cosa es considera un mètode insegur.Per resoldre aquest problema, s’han buscat diferents solucions.

Per exemple, afegir al FTP la possibilitat deencriptar les dades amb SSLo el seu successor TLS, és a dir, mitjançant l’aplicació del mètodede xifrat habitual en Internet en llocs web com a bancs o comerçoselectrònics. Això conforma el FTPS, que garanteix en majormesura la seguretat en l’intercanvi de dades.

Magatzem de sofware lliure

D’altra banda, encara que els usuaris hagin trobatformes més senzilles per accedir a diversos continguts, jasigui a través de la pròpia Web, de programes P2P d’intercanvio de serveis web (Flickr,YouTube, etc.), encara avui dia existeixen servidorsFTP oberts (l’accés del qual no es restringeix amb cap tipus decontrasenya) i que funcionen com a repositoris de diversoscontinguts, entre ells programes d’ordinador.

Els usuaris disposen d’una alternativa a les descàrregues directes via web en el cas de programes de codi lliure

D’aquesta manera, els usuaris disposen d’una alternativaa les descàrregues directes via web, sobretot en el cas deprogrames de codi lliure. Entre els servidors FTP espanyolsen obert es troben el del CentreSuperior de Recerques Científiques,els de diverses universitatso el de RedIRIS,mentre que entre els nombrosos estrangers, es poden esmentar elde la FundacióMozillao els de les distribucions de GNU/Linux.

Programes per utilitzar FTP

  • Filezilla:Gratuït, de codi lliure i, de moment amb versióestable i oficial només per Windows, encara que s’estandesenvolupant versions per a altres sistemes operatius. Es tracta deun programa traduït a diversos idiomes, entre ells el castellà, idestaca per la seva facilitat d’ús.

  • CrossFTP:Funciona amb Javai és gratuït en la seva versió bàsica. Treballa endiversos sistemes operatius.

  • GFTP:Es tracta d’una alternativa vàlida per Linux i Macintosh.

Els navegadors també accedeixen a servidors FTP

Els navegadors tenen la capacitat d’entrar enels servidors FTP, sempre que en la barra d’adreça s’escriguil’adreça amb la marca d’aquest protocol alcomençament, és a dir “ftp://”. No obstant això, aquesta capacitat éslimitada quant al nombre de prestacions respecte alsprogrames destinats específicament a FTP.

És convenient ser previngut si s’accedeix a un servidor web mitjançant Internet Explorer (IE)

D’altra banda, en navegadors com Firefox es potafegir una extensió (FireFTP)que dota a aquest versàtil programa de les mateixes capacitatsque un programa client convencional.

No obstant això, és convenient ser previngut si s’accedeix aun servidor web mitjançant Internet Explorer (IE), perquè esva detectar en 2004 una fallada,que encara no ha estat corregit en les últimesversions, pel qual si es modifiquen els arxius, IE apunta enels citats arxius el nom d’usuari i la clau necessària per a aquestatasca, la qual cosa suposa una important bretxa en la seguretat delsllocs.