Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Gadgets amb wifi

Reproductors multimèdia, impressores i discos durs disposen d'una connexió sense fil a Internet que evita els cables i permet controlar-los des de diferents ordinadors
Per Antonio Delgado 11 de agost de 2008
Img gadjetowifi portada
Imagen: CONSUMER EROSKI

Laconnexió wifi no només serveix per connectar-se a la Xarxa.També és utilitzada en alguns dispositius electrònicsper comunicar-se amb ordinadors i altres aparells, de manera quea més del consegüent estalvi en cables, que sempre resultenmolests, s’aconsegueix formar una xarxa de terminals des dels qualscontrolar el dispositiu remotament. Així, per exemple, usantel port wifi un grup de persones en una oficina pot manar aimprimir un document, cadascuna des del seu ordinador i sense necessitat d’estarconnectades a la impressora.

Mitjançantuna connexió wifi es poden connectar aparells a unadistància aproximada de 100 metres, encara que depèn de les condicionsi del tipus d’antena que s’utilitzi. La tecnologia wifiempra dues maneres principals per funcionar: “ad hoc” i“ infraestructura”. “Ad hoc” és una manera equipo aequip que permet connectar dos dispositius que comptin amb wifi deforma directa mitjançant els seus adaptadors sense fils. Si un deels equips “ad hoc” disposa de connexió a Internet,pot compartir la connexió entre la resta d’equips queestiguin connectats a la Xarxa.

Mitjançant una connexió wifi es poden connectar dispositius a una distància aproximada de 100 metres, encara que depèn de les condicions

Elmanera “Infraestructura”, en canvi, permet connectar equipsa una xarxa d’ordinadors mitjançant un dispositiu denominat “puntd’accés”. Aquest punt d’accés s’encarrega d’administrar elsdiferents equips per connectar-los en xarxa. És l’opció mésutilitzada per crear una xarxa sense fil local.

Elsdispositius que compten amb connexió a Internet funcionennormalment de “forma ad hoc”. No obstant això,molts dels actuals dispositius que compten amb una connexiówifi, com a telèfons mòbils o reproductors de MP3,compten amb les seves capacitats sense fils limitades a causa deles imposicions per part de les indústries culturals, que novolen que es comparteixin continguts fora del seu control. Detotes maneres són moltes els aparells que utilitzen la connectivitat wifiper millorar la seva eficiència i les seves funcions. Impressores, càmeresfotogràfiques, discos durs, televisors o reproductors de MP3són només alguns d’ells.

Impressores

Img

Laimpressora Lexmark X4550 utilitza la connexió a wifi paraconnectar-se sense necessitat d’un cable USB a l’ordinador o xarxa local deels usuaris. Per a això, aquesta impressora es pot connectar “adhoc” directament a un altre equip amb wifi o bé formar part deuna xarxa local. En la provad’ús d’impressores multifuncionales de tinta, realitzada perCONSUMER EROSKI, va resultar útil la utilització deaquesta connexió. No obstant això, moltes de les accions d’aquest aparellnecessiten la intervenció de l’usuari des delpropi dispositiu. Per tant, la impressora no ha d’estar moltallunyada de l’ordinador en la seva utilització diària, ja que hi hauràque aixecar-se de tant en tant a confirmar certes funcions.

Càmeresfotogràfiques

Elmodel de Kodak EasyShare-One va ser una de les primeres càmeresamb connexió wifi. Aquesta càmera, presentada en la firaCES de Las Vegas en 2005, incorporava una targeta wifi opcional parala connexió sense fil. Des de llavors, altres marqueshan inclòs aquesta funcionalitat. En la primavera de 2008, Nikon hapresentat el model Coolpix s51c, que inclou wifi per permetrepujar les fotografies a llocs d’Internet com a “maigPicturetown” de Nikon, Flickro fins i tot mitjançant accésFTP a un servidor web. El seu preu benvolgut és de 320 euros.

Img

Les càmeres digitals que utilitzin una targetaSD poden dotar-se de connexió wifi mitjançant unatargeta de memòria Eye-fi. Aquestatargeta porta en la seva interior connectivitat sense fil que lipermet connectar-se a una xarxa wifi per publicar fotografies deforma directa en llocs com Facebook,Picassa o Flickr. Per a això, és necessari configurar mitjançant unprogramari disponible per Windows i MAC US X la targeta abans de la sevautilització. El preu recomanat per a la targeta de duesgigaoctets és de 100 dòlars (uns 60 euros).

Reproductorsde MP3 i multimèdia

Reproductorsde MP3 com el Zunede Microsoft o l’iPod Touch d’Apple disposen de connexiówifi. No obstant això, en el cas del Zune, aquesta connectivitat estroba limitada perquè controlar els intercanvis d’arxiusque els usuaris puguin realitzar de la música emmagatzemada. Així,només és possible passar tres vegades una cançó,incloent-li per defecte un sistema de control anticopia DRM.Per la seva banda, la connexió wifi de l’iPod Touch permetconnectar-se a Internet per accedir a pàgines web iaplicacions com el correu electrònic.

Entriels nous reproductors multimèdia portàtils que incorporenconnectivitat wifi es troben els models MP402W i MP404W de lamarca Airis. Mitjançant aquesta connexió, els usuaris delreproductor tenen accés a radi per Internet i a reproduirmitjançant streaming arxius MP3 i MP4 directament des del seuordinador. Però no és possible guardar contingut en el reproductormitjançant wifi ni tampoc compartir contingut amb altres reproductorssimilars. El preu benvolgut per al model de quatre gigaoctets ésde 129 euros.

Un altredels dispositius amb wifi recentment presentats ve de lamà de Creative. Aquesta empresa ha presentat el model Zen X-Fi, queincorpora connexió wifi. Aquesta connexió serveix paraescoltar en streaming, des de l’ordinador de l’usuari, la músicaemmagatzemada. Entre les opcions disponibles està la de podercopiar les cançons al reproductor o reproduir-les directament.

Apesar d’aquests avantatges, la connexió mitjançant wifi d’aquestsdispositius fa que l’autonomia de les bateries esredueixi considerablement. En el cas del model de Creative ZenX-Fi, la durada de la bateria amb el mòdulwifi activat està estimada en tres hores. El model de 16gigaoctets té un preu benvolgut de 210 dòlars.

Televisió mitjançant wifi

Img

Lacompanyia PacketVideotraurà abans de final d’any una sintonizadora detelevisió digital compatible amb els formats actuals deTDT, DVH-H i MediaFLO que permet reexpedir el senyalde televisió mitjançant streaming a dispositius portàtilsamb connectivitat wifi, com a telèfons mòbils oreproductors multimèdia. Entre els models compatibles ambaquest producte es troben els mòbils Nokia de la seriï N, l’iPhonei iPod Touch d’Apple, així com els mòbils de l’empresaHTC. El preu no està disponible.