Infografia

Galileu, navegació per satèl·lit

Galileo

Galileu serà el sistema de navegació europeu que permetrà orientar-se amb major precisió que l’actual sistema GPS nord-americà