Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Gestionar les actualitzacions automàtiques

La posada al dia des d'Internet dels programes de l'ordinador és un procés que convé controlar
Per Antonio Delgado 24 de agost de 2009
Img actualiza portada
Imagen: Roberto García

Totes les empreses de programari recomanen l’actualitzacióperiòdica des de la Xarxa dels seus programes informàtics quan estiguinexecutats en l’escriptori de l’ordinador de l’usuari. Així es dota a l’equip d’una major estabilitat. Les actualitzacions afegeixen funcionalitats noves,milloren les ja existents i corregeixen foratsde seguretat. No obstant això, un ordinador amb programes enplena actualització pot convertir-se en una màquina lenta i maldestra;en conseqüència, convé gestionar-les perquè no es produeixin de manera simultània.

Advertir als usuaris que les actualitzacions milloren elsprogrames és una obvietat; tant, que alguns fabricants de programari ni es preocupen d’avisar-los quan es produeix una. Aquestaes descarrega de la Xarxa i s’incorpora en el codi ja existent. No obstant això, malgrat ser un avantatge, també pot convertir-se en unturment si les actualitzacions pendents són diverses i freqüents:l’antivirus , el sistema operatiu, el reproductor multimèdia, elemmurallo tallafocs, l’editor de textos o d’imatges… Si s’ajuntentots, no hi ha qui pugui treballar.

Actualitzacions innecessàries

Quan s’activen els processos interns de gestió de les actualitzacions es minva el funcionament general del sistema

Molts usuaris disposen d’aplicacions instal·lades que, perdiverses raons, no utilitzen. Aquestes ocupen espai en el disc dur i recursos en el processador de l’ordinador, la qual cosa suposa un minvament en el funcionament general del sistema quan s’activen les actualitzacions i els seus processos interns de gestió. La renovació es fonamenta en un programari que contacta des de l’escriptori del PC amb la pàgina del programa a la Xarxa per conèixer quan serà la propera actualització i descarregar-la al més aviat possible. És un mètode de gran utilitat per a les aplicacions en ús, però entorpeix quan afecta a sistemes en desús, ja que no deixen mai de funcionar i consumeixen recursos.

La solució més adequada és estudiar quins dels programes instal·lats són encara útils o d’ús freqüent i quins no para, enconseqüència, eliminar-los i alliberar al sistema. Per a talfi, el programa TuneUp resulta de gran ajuda, ja que suprimeix els sistemes innecessaris de l’arrencada de l’ordinador, segons decideixi l’usuari. El seu preu és de 39,95 euros, però permet un ús de prova durant 30 dies.

Gestion automàtica o manual?

Els sistemes operatius inclosos en smartphones (telèfonsintel·ligents) com l’iPhone o uns altres que funcionen amb Android, disposen d’una tenda d’aplicacions pròpia amb programes d’actualització. Per tant, un telèfon ambnombroses funcionalitats pot ralentir el seu funcionament a causa de la posada al dia massiva.

És possible adquirir programes que centralitzen les renovacions, fan més còmoda la seva gestió a l’usuari imilloren el funcionament de l’aparell. En els ordinadors, encanvi, aquest procés és més complicat, en ser major el nombre deaplicacions instal·lades. És recomanable configurar-lesperquè només es puguin actualitzar de manera manual i quan l’usuariho indiqui.

A diferència de Linux, en Windows i Mac US X les actualitzacions del sistema exclouen a les aplicacions dissenyades per tercers

En el sistema operatiu GNU/Linux, aquest problema està resoltamb la utilització de SynapticPackage Manager, un programa per a la gestió de paquets deaplicacions. Funciona en distribucions com Debian i Ubuntu.Utilitza els diferents repositoris d’arxius per lagestió i actualització, mitjançant un entorn gràfic senzill, detots els paquets instal·lats en el sistema i uns altres més queestiguessin disponibles per a la seva engegada.

Els sistemes operatius Windows XP i Windows Vista, en canvi,disposen d’un gestor d’actualitzacions que resulta molt útil paramantenir el sistema operatiu al dia, però que deixa fos totesles aplicacions de tercers instal·lades en l’ordinador. Parasolucionar-ho, diferents propostes gestionen laactualització dels programes externs a Windows de forma senzilla.

Alguns programes útils per Windows

  • Summe(Programari Updates Monitor) és una aplicació gratuïta per als sistemes operatius Windows que disposen d’un mètode de detecció automàtica del programari instal·lat, per buscar actualitzacions o pegats. Entre els diversos paràmetres de configuració, els usuaris poden seleccionar si desitgen actualitzar a una versió beta (en proves) o només a les versions finals. També és possible seleccionar les aplicacions que l’usuari desitja que es renovin de forma automàtica.

    Sumo no realitza la posada al dia de programari, sinó queavisa quan l’actualització és possible i indica a l’usuari laadreça d’Internet on descarregar i instal·lar la nova versió, també en castellà.

  • UpdateStares defineix com un cercador d’actualitzacions, ja que emmagatzema una gran quantitat de programes en la seva base de dades per controlar les noves versions. Recopila des d’aplicacions comercials més conegudes fins a programes “freeware” i “shareware” del corrent més minoritari.

    UpdateStar tampoc instal·la per defecte l’actualització,sinó que avisa a l’usuari quan una nova versió està disponible per descarregar. Permet configurar en quin moment es realitzarà la cerca, així com agregar a una llista les aplicacions que es desitgin actualitzar de forma automàtica.

    Distingeix entre una versió gratuïta i una altra premium, que multiplica per 20 l’oferta d’actualitzacions i aglutina més de 40 programes per optimitzar i millorar la seguretat de l’ordinador. També inclou eines per buscar i esborrar arxiusobsolets. Està disponible per al sistema operatiu Windows XP iWindows Vista. El cost per subscripció anual és de 24,90 euros elprimer any i 14,90 euros a partir del segon any.

  • FileHippoUpdate Checker és una petita aplicació gratuïta per elsistema operatiu Windows, des de la versió 98 a Vista. Serveix per trobar noves versions d’aplicacions instal·lades i, encara que només compta amb un arxiu executable, és necessari que l’ordinador incorpori el paquet de codi Microsoft .NET Framework 2.0. El servei revisa les aplicacions i informa de quins requereixen ser actualitzades.

  • Ketarinés un petit gestor de codi obert gratuït per Windows querecopila informació dels fitxers d’actualització i avisa quanuna nova versió està disponible. Per a això, utilitza la base de dades de FileHippo. La diferència respecte a altres gestors radica que l’usuari ha de guardar en una carpeta del disc dur, en un CD o en una clau de memòria USB, tots els instal·ladors dels programes que vulgui gestionar. És una aplicació recomanada per els qui disposin d’un repositori comú d’aplicacions instal·lades en diversos ordinadors.

Actualitzacions per Mac US X

L’última versió del sistema operatiu Mac US X “Leopard”conté un actualizador de programari que avisa de novesactualitzacions del sistema operatiu i de les aplicacionsdesenvolupades i controlades per Apple, com iLife, iWork o iTunes.No obstant això, aquesta eina no gestiona les aplicacions detercers.

Una solució és Application Update (accés directe), un giny gratuït que busca totes les actualitzacions disponibles entre les aplicacions instal·lades en l’ordinador. Per a això, utilitza la base de dades de la pàgina d’aplicacions Versiontracker.comi compara les noves versions amb les detectades dins de lacarpeta d’aplicacions en Mac Us X.

LogicielMacUpdate és una altra solució gratuïta, encara que accepta donacions. S’instal·laen la barra de menú, des de la qual gestiona les aplicacionsinstal·lades, sense que sigui necessària la intervenció de l’usuari.