Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Google Docs es renova

La plataforma ofimàtica on line de Google afegeix noves característiques per optimitzar el seu rendiment
Per Antonio Delgado 15 de juny de 2010
Img google docs portada
Imagen: Martin Lafrance

GoogleDocs és una aplicació on line gratuïta d’ofimàtica llançadaper Google en 2007. Amb ella, els usuaris poden processar documentsde text, fulls de càlcul i presentacions de forma bàsica. A més, tenen la possibilitat de crear documents en línia irealitzar edició dels mateixos de forma conjunta amb altresusuaris donats d’alta en la plataforma i connectats aInternet. Ara Google Docs es renova i millora el seu funcionamentper guanyar en rapidesa quan es treballin documents a la Xarxa.

Fa un any Google Docs va deixar de ser una versió beta, però les sevesmillores i les diferents actualitzacions no han cessat en capmoment i encara s’afegeixen de forma periòdica. El passatmes d’abril, Google Docs va experimentar una important renovació en lesdiferents aplicacions web que componen el paquet, així com unaoptimització general del sistema per millorar en lavelocitat de càrrega dels documents i en els sistemes decol·laboració en temps real. No obstant això, aquests canvis no es quedaran aquí. Google ha anunciat que implementarà totes les novetats i possibilitats que permeti el nou llenguatge HTML5en la seva eina ofimàtica.

Les col·laboracions per document han augmentat fins a un màximde50 participants, amb la possibilitat de conversar en temps realmitjançant un xat annexo al document. D’aquesta forma, els usuarisdisposen d’un renovat sistema de comentaris i “notes almarge” que poden usar els participants en l’edició d’unmateix document. S’han afegit millores en laedició en temps real i és possible veure de formaindependent els canvis realitzats perels diferents usuaris que treballen en un mateix document.

Amb editor de dibuix

Img googleImagen: John Lustig

D’altra banda, compta amb un nou editor de dibuix pensat paratreballar de forma conjunta i afegir a un document imatges creades o editades més tard. Aquestaeina permet una edició més avançada d’imatges idiagrames. En l’edició de documents de text, Google Docs haafegit una millora en els marges i tabuladors que simplifica la seva utilització i accelera els temps de resposta alscanvis respecte a versions anteriors.

Un altre dels aspectes que ha evolucionat és l’eina paraimportar i exportar documents a la plataforma. S’ha optimitzat la forma en què Google Docs treballa en el format delarxiu perquè quan s’integri en la plataforma es respectil’original.

Les col·laboracions per document han augmentat fins a un màxim de 50 participants, amb la possibilitat de conversar en temps real mitjançant un xat

Respecte a l’editor de fulls de càlcul, Google ha realitzatunareestructuració general per guanyar en rendimenti velocitat en l’edició. D’aquesta manera, l’entorn gràficrespon més ràpid als canvis realitzats pels usuaris en undocument i els fulls de càlcul es carreguen més ràpid. A més, lanavegació entre fulles d’un mateix document s’ha simplificat is’han afegit algunes de les funcionalitats més demandades perels usuaris, com la funció “autocompletar“. Tambés’aprecien millores a “arrossegar i deixar anar columnes” i en elaccés directe per a l’edició de fórmules en la barra.

Disposar sempre de l’última versió

Els canvis i millores desenvolupats en Google Docs s’afegeixen de forma progressiva a tots els usuaris des del momenten què estiguin disponibles. Per assegurar-se que sempre s’utilitza l’última versió de Google Docs és possible forçar a laplataforma perquè aquests canvis de versió es realitzin el més ràpido possible en el compte de l’usuari. Per a això, en el menú de “Configuració” o “Settings”, en la pestanya“Edició”, cal seleccionar l’opció “Nova versió de GoogleDocuments”. Així es garanteix que cada nou document es crearà amb l’última versió disponible. En el cas delsdocuments anteriors, aquests disposen d’una opció paraactualitzar-los a la nova versió de GoogleDocs, com és el cas dels fulls de càlcul.

On line vs Escriptori

Malgrat no tenir tota la capacitat i funcionalitatsavançadesde les aplicacions ofimàtiques d’escriptori, aquest tipus deplataformes web són molt recomanables per a l’edició conjuntade documents o per a edició de textos que no precisin d’unagran quantitat d’elements o taules. En un percentatge moltalt és una eina indicada per a la majoria delsusuaris que precisin d’una edició ràpida de textos i necessitin disposardels documents de forma centralitzada en “el núvol”.

Per això, convé recordar que es pot accedir a ells des de qualsevolordinador. Una altra dels gransavantatges de les aplicacions on line ofimàtiques és la integraciód’eines que faciliten l’edició en grup de documents deforma senzilla i centralitzada, sense l’inconvenient de necessitardiverses còpies i versions diferents repartides entre elsusuaris i els ordinadors.