Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Google +: l’alternativa a Facebook?

Google va llançar al juny una nova xarxa social per compartir continguts i experiències, que ha tingut un ràpid creixement
Per Antonio Delgado 12 de setembre de 2011
Img google portada

Google, l’empresa capdavantera d’Internet, amb tentacles en gairebé tots els segments de mercat mésrellevants del món de la tecnologia, té des de fa anys unaespina clavada amb les xarxes socials. Malgrat nombrosos intentsi projectes com GoogleWave i GoogleBuzz, no ha aconseguit posicionar-se mínimament en aquestàmbiti veu com a poc a poc perdtemps de permanència dels seus usuaris en favor de Facebook i Twitter,la qual cosa equival a perdre vendes publicitàries. És per això que habolcat en 2011 tota la seva estratègia en una nova aposta, Google +,amb la qual espera convertir-se en un actor rellevant a la Internet2.0 o social. De moment, el seu ràpid creixement en membres és unbon indici.

En aquest segment, on lapresència deFacebook domina de forma contundent, està en joc un mercatpublicitari on la informació personal sobre els usuaris, comgustos, aficions i hàbits, són la base d’una nova forma de ferpublicitat en Internet. A més, a empreses com Google, lesrecomanacions socials de continguts elspermeten millorar els seus productes actuals, com les cerques, idefinir nous. Google+,llançat a principis d’estiu, compte en l’actualitat amb més de25 milions de membres actius, la qual cosa suposa un dels mésràpids creixements d’una plataforma a la Xarxa.

Encara està per veure si es generarà molta activitat en el seu interior o es quedarà en una xarxa de culte

Però encara que la sumaésespectacular a pocs mesos del seu llançament, encara està per veuresi es generarà molta activitat en el seu interior, es quedarà en unaxarxa de culte o caurà en l’oblit, com els va ocórrer als seuspredecessors. Si es consolida, serà una dura competènciaper Facebook.

Identitat i privadesa

Ambdues xarxes s’assemblen enla seva essència ien el concepte de la identitat de l’individu. Segons el president deGoogle, Eric Schmidt, aquesta nova xarxa social està pensada per als usuaris que vulguin utilitzar els seus noms reals enInternet. No és un lloc per utilitzar pseudònims nimoure’s de forma anònima, ja que cada usuari requereix d’un compteen Google per participar. El cercador segueix ladeixant de Facebooki Tuenti,on es castiga la utilització de noms que no siguin reals nirepresentin a una persona.

Aquesta estratègia hadonat problemes a molts usuaris, ja que Google ha cancel·latcomptes de persones que han utilitzat un nom col·loquial o amb elque són coneguts en altres xarxes i en el seu cercle més íntim. Peraquest motiu, Google hacreat una pàgina perquè els usuaris puguin reclamar lareactivació del seu perfil en cas necessari. A més, per els qui es considerin persones rellevants, com a famosos, Google, aligual que Twitter, compta amb un sistema de verificació d’esttipus d’identitats.

Img
Imatge: CONSUMER EROSKI

D’altra banda, elsusuaris delstelèfons mòbils basats en Androidi en iOS disposen d’una aplicació gratuïta per gestionar Google+ des del terminal. Una de les característiques més polèmiques deaquesta aplicació, en la seva versió per Android, és que per defecteenvia de forma automàtica totes les imatges realitzades des deltelèfon mòbil a Google +. Després, és l’usuari qui des deaquesta xarxa social ha de determinar si desitja la seva publicació o béprefereix eliminar-les del sistema. Aquesta funcionalitat potdesactivar-se des dels ajustos generals de l’aplicació.

És una situació similar ala que esva trobar Facebook respecte a la identificació de cares enles fotografies que penjaven els usuaris. En aquest cas, els contactes podien identificar a l’usuari gràcies a un entrepà amb el seu nom localitzat sobre lafotografia, sense que fos necessari demanar-lipermís. Més tard Facebook va rectificar i va activar unprocediment per demanar permís al contacte abans d’etiquetar-li.

Una gestió de contactes més visual i senzilla

Img
Imatge: CONSUMER EROSKI

Entre els seus principalscaracterístiquesdiferenciadores respecte a Facebook, destaca un sistema per lagestió dels contactes molt visual, que permet crear diferentscercles on agregar a amics i coneguts. D’aquesta forma, espoden crear nombrosos cercles d’amistats, segons el criteri delusuari, i compartir amb ells comentaris, fotografies, vídeos oenllaços. La gestió dels contactes és així molt més senzilla queen Facebook.

Per utilitzar de forma eficient Google +, cal saber gestionar els cercles, ja que una mala concepció dels mateixos pot comportar problemes de privadesa

No obstant això, per utilitzarde formaeficient Google +, cal saber gestionar de forma correcta elscercles, ja que una mala concepció dels mateixos puguesdistorsionar l’ús de la plataforma. Entre altres coses, la pàgina inicialde Google + disposa de diferents opcions per accedir a l’últimaactivitat de tots els contactes, o de cadascun dels grups creats,i comunicar-se amb ells. No haver col·locat cada contacte en el seucorresponent cercle pot suposar explicar alguna cosa privat a uncontacte amb qui no es té la suficient confiança. És elperill que té poder manejar molts més nivells de privadesa queen Facebook, on es té clar a qui s’expliquen les coses.

Videotertulias

D’altra banda, igual queFacebookofereix videocharlas gràcies al seu acord amb Skype, Google + també disposa deuna eina, “hungouts“, per crear videoconferències amb una o vàriespersones seleccionades a través dels contactes, o bé organitzaruna sala de xerrada amb un cercle concret. Aquesta videoconferència,que es realitza a través de la plataforma web de la xarxa social, ésmolt fàcil d’utilitzar i solament requereix que l’usuari tingui unnavegador actualitzat amb tecnologiaflaix i una webcam, alguna cosa a l’abast de la majoria delsusuarisavui dia.

Una altra de les novetats mésdestacablesde Google + és un sistema de recomanació de notícies denominat“interessos”. Aquesta eina realitza un filtrat denotícies sobre diferents temes d’actualitat. És a dir, és una formapersonalitzada d’utilitzar GoogleNews, l’agregador de notícies de Google. A més, Google hamodificat el disseny de la capçalera de totes les seves plataformes ieines per incorporar i promocionar Google + en elles i aixítenir una aparença més unificada.