Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Gravadors de música en streaming

Les cançons es poden descarregar amb diverses aplicacions, igual que succeeix amb els vídeos
Per Benyi Arregocés Carrere 4 de maig de 2009
Img freemisikzilla portada
Imagen: Nicolas Chang

El núvolmusical permetescoltar quantitats ingents de cançons de forma gratuïta i enqualsevol ordinador connectat a Internet. Quin és la sevaprincipal pega? Que en principi aquestes cançons no es poden gravaren un ordinador, ni traslladar a un reproductor portàtil oun CD per sentir-les en el cotxe, per exemple. No obstant això, hi hadeterminats programes que sí permeten transformar les dadesde l’emissió via streaming en arxius permanents per serguardats com MP3.

Encara queexisteixin maneres d’atrapar les cançons de forma manual, a partir dela memòria memòria cau que utilitzen les transmissions en streaming,el més còmode consisteix a recórrer a aplicacions querealitzen aquestes tasques automàticament. Un bon exemple estroba en Freemusiczilla.Els seus creadors la consideren la primera eina ideada paradescarregar música dels llocs socials. Permet extreure elsarxius d’Imeem ,Last.fm,Pandora,Ràdio.blog.club,eSnips,un lloc per emmagatzemar i compartir arxius, Mogo iJigg,entre uns altres.

Freemusiczilla permet extreure els arxius d’Imeem, Last.fm, Pandora i Ràdio.blog.club entre uns altres

Funciona en Windows a través d’un programaextern al navegador, encara que s’han de manejar tots dos gairebé alhora.Quan es visita un dels llocs citats i es reprodueix unacançó, Freemusiczilla la detecta en la seva aplicació imostra un nom d’arxiu, generalment el nombre que laidentifica internament, el tipus de format audiovisual en qüestiói l’hora en què s’ha començat a reproduir. A partir d’aquestsdades, brinda l’oportunitat de descarregar-ho a la carpeta prèviamenttriada per l’usuari. Tot aquest procés s’ha de realitzar mentrela cançó es reprodueix perquè es pugui emmagatzemar elcontingut. La qualitat del gravat és la mateixa que la de l’emissióoriginal en streaming.

Funciona en qualsevol navegador

Per defecte,aquest programari funciona amb Internet Explorer i Firefox, encara que el seu úses pot estendre a qualsevol navegador, per exemple Operao Safari. Una de les seves pegues consisteix que no permet canviar el nom elsarxius amb espais entre les paraules, amb la qual cosa aquesta tasca laha de realitzar l’usuari més tard dins del sistemaoperatiu.

Descàrrega de Last.fm els continguts en MP3, però no de MySpace, Imeem o Ràdio.blog.club, on usa el format FLV

Freemusiczilladescàrrega de Last.fm els continguts en MP3, amb la codificacióque utilitza aquest servei de 128 kilobits per segon. Si aquestaoperació es realitza en MySpace, Imeem o Ràdio.blog.club, esaconsegueixen arxius FLV, o Flaix Video, el tradicional de YouTube ique es pot reproduir en programes com VLCMitjana Player, però noamb Windows Mitjana Player.

En aquest últimcas, una opció consisteix a extreure els MP3 que conté elformat FLV perquè l’arxiu sigui compatible amb els reproductorsportàtils i amb els equipsde so del cotxe,una tasca que s’efectua amb programes com FLVExtract. Dins deaquest grup, es troben alguns programes en Internet queautomatitzen el procés sense necessitat d’instal·lar cap aplicació.Per exemple, FLVto MP3 proporciona unarxiu després de teclejar l’adreça en Internet del contingutque interessa a l’usuari. També ofereix lapossibilitat de pujar el FLV des d’un ordinador per al seu posteriorconversió i d’enviar el resultat per correu electrònic.

Altres alternatives

A mésde Freemusiczilla hi ha altres alternatives com Freezer,que s’encarrega de traslladar al format d’arxiu els continguts deDeezer,Imeem i de Jiwa.fm. Es tracta d’un programari dissenyat enFrança que permet descàrregues simultànies d’aquests llocs sensenecessitat que es reprodueixin les cançons al mateix temps.

Hi ha llocs web que es dediquen a convertir les adreces d’Internet assenyalades per l’usuari per més tard facilitar els arxius

D’altra banda,s’han creat programes especialitzats únicament endeterminats llocs. Pandora’s Jar emmagatzema la músicade Pandora, la ràdio musical semàntica que en principi nomésemet per als residents a Estats Units. A més incorporaen els arxius dades útils com el nom de la cançóo l’artista.

Així mateix,existeixen llocs web que es dediquen a convertir les adreces deInternet assenyalades per l’usuari per més tardfacilitar els arxius. Així, en File2HD l’usuari pot descarregar una còpia després d’introduir l’adreçad’un contingut. Funciona amb àudio, vídeo, imatges,entre altres formats.

Els descargadores de vídeo també serveixen

Com a resultafreqüent integrar la música en Internet a través detecnologia Flaix, en una forma similar a com s’integra elvídeo, els descargadoresde vídeotambé compleixen aquesta comesa en nombrosos llocs, encara que noen els més populars. Per exemple, el complement per FirefoxVideoDownloadHelper elsdetecta i els posa a la disposició de l’usuari. A més,també pot recuperar els continguts en MP3 que estrobin durant la navegació.

OrbitDownloader és unproducte de la mateixa empresa que Freemusiczilla que a més dedescarregar vídeos i un altre tipus de continguts, pot emmagatzemaràudio en streaming. Funciona de manera similar i es tracta d’unaalternativa per a aquells que no usin cap programari pergestionar les descàrregues i busquin un tot en un. Treballa ambels principals navegadors en Windows.