Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Guerra de patents: la víctima és l’usuari

Les empreses tecnològiques compren patents per frenar la innovació i el llançament de nous productes per part de la competència
Per jordi 14 de setembre de 2011
Img guerras patentes listado
Imagen: Nist6dh

El sistema de patents es va inventar com una forma de protegir les innovacions comercials enfront d’infractorsi la competència deslleial, que podria copiar fàcilmentun producte sense haver invertit en el seu desenvolupament. Aquest model, que aEuropa solament s’utilitza per a la protecció d’innovacions físiques,a Estats Units també s’estén al programari. Això suposa unproblema d’envergadura per a moltes empreses, ja queprogramesabans comuns al desenvolupament tecnològic s’han patentat araper empreses com Apple, Google o Microsoft, que els usen comun arma més per desactivar als seus competidors en les noves guerrescomercials deslligades per la revolució dels mòbilsintel·ligents. Al final el gran afectat és el consumidor, queveu la innovació i l’oferta de preus minvada, amb tendència aperillosos monopolis.

És famós elcas de la patent d’Amazon per a la compra on line a travésd’un únic clic de ratolí, que va aixecar polseguera per l’absurd dela llicència, però no és l’únic exemple. Fa unes setmanes Appleva aconseguirbloquejar la venda de diversos models de telèfons Samsung enEuropa gràcies a que havia comprat la patent de certs programesde funcionament comuns en molts telèfons. Mentre el cas estàen revisió, molts usuaris veuen com l’oferta de modelsempetiteix.

Una amenaça al mercat lliure

Aquesta situació, queconstitueix unaamenaça al mercat lliure, ha portat a lídersdel programari lliure i els ciberderechos a posicionar-seen contra de les patents de programari, a causa que elsprogramespatentats en els últims temps són camins lògics i necessarisen qualsevol tipus de procediment i desenvolupament de les novestecnologies. Segons aquests activistes, és com intentar patentar eloxigen en un determinat país per impedir que existeixi vida en elli que no hi hagi desenvolupament comercial que ens amenaci.

Un dels exemples més destacats del que ocorre quan no existeixen aquest tipus de patents és el desenvolupament d’Internet

Un dels exemples mésdestacats deel que ocorre quan no existeixen aquest tipus de patents tanrestrictives és que el creixement i desenvolupament de noves tecnologieses dispara i aconsegueix nivells impensables. Internet, creat en elestament militar i després en l’universitari, ha crescut de formaexponencial gràcies a que els seus principals protocols i tecnologies han estat donades al domini públic o utilitzen alguna llicènciad’ús poc restrictiva.

La compra de patents no eslimita ales guerres empresarials, sinó que pot ser una font debeneficis seudolegales per a molts professionals, sobretotadvocats però també enginyers, desaprensivos. Els abusos alsistema de patents per part de bufets d’advocats han generat eladjectiu “patent troll” per definir a qui viu delsplets deguts a les patents. Un exejecutivo de Sony ha denunciat a Nintendo per infraccionsde patent en la pantalla de la consola 3DS, quan la fabricació i eldesenvolupament d’aquesta tecnologia està, se suposa, en mans de laempresa Sharp, amb qui Nintendo té un acord en vigor. Si ladenúncia prosperés, la venda de la consola 3DS podria bloquejar-se, amb el consegüent detriment per als consumidors.

La batalla del mòbil

És en el sector de latelefonia mòbili les tabletas on en els últims anys s’han empitjorat aquestespràctiques, ja que gairebé la totalitat de les empreses més rellevantses troben en pugna entre elles per la infracció d’algunapatent. És un sector d’un espectacular creixement en els productesd’electrònica de consum i s’ha convertit en la principal portad’entrada a Internet per part de molts usuaris. De cara alfutur, l’empresa que domini el mercat dominarà tot el sectortecnològic, un pastís sucós amb molts, massa, nuvis-Microsoft amb Windows Phone, Google amb Android, Apple amb iOs,etc.-, on les patents juguen un paper principal.

Aquesta batalla ha arribat a extrems grotescs, com va succeir quan Apple va bloquejar la venda a Europa de la tableta de Samsung

Aquesta batalla ha arribat aextremsgrotescs, com va succeir amb Apple i Samsung arran d’algunespatents relacionades amb les tabletas. A Europa, Apple va aconseguir enagost bloquejarjudicialment la venda de la tableta de Samsung, GalaxyTab, encara que al final la mesura es va aixecar. La tableta, queutilitza el sistema operatiu Android, és un dels principalsrivals al mercat de l’iPad ,la tableta d’Apple.

La disputava començar entribunals d’Estats Units, on Samsung, entrialtres argumentacions, ha utilitzat una seqüència de lapel·lícula“2001, una Odissea a l’espai”, realitzada en 1968, paraassenyalar que el disseny de les tabletas ja es va imaginar en aquellsanys per Stanley Kubrick.

Fa un mes, un consorciliderat perMicrosoft, Apple i Oracle va comprar patents de l’empresa Novell,responsable de la distribució de Linux Suse (programari lliure), pervalor de 2.200 milions de dòlars. L’objectiu d’aquesta compra erafrenarels desenvolupaments de Google, principal competidor de totsells,sobretot referent al sistema de telefonia mòbil Android.Finalment, les autoritats nord-americanes han revisat l’operació, que sospiten malintencionada, i el departamentde justícia haanunciat que limitarà aquest tipus de compres massives per partde Microsoft.

Un altre cas de litigi de patents amb final pervers ésel mantingut per Microsoft i el fabricant HTC. Gràcies a un acordentre aquestes empreses, Microsoft guanyafins a cinc vegades més amb la venda de telèfons mòbilsfabricats amb HTC, que funcionen amb el sistema operatiu Android,que amb els ingressos aconseguits amb les vendes del seu propi sistemaoperatiu, Windows Phone.

Les patents de Motorola són per Google

L’objectiu de Google amb aquesta compra és assegurar-se un desenvolupament on ostenti l’autoria de totes les patents

En els últims mesos s’hanacceleratles compres relacionades amb les patents. Al maig, un consorciliderat per Apple, RIM, Microsoft i Sony, entre uns altres, va comprarels actius de Nortel, formats sobretot per milers depatents.L’objectiu, com en la compra de Novell, és frenar a Google i el seusistema operatiu Android. Per la seva banda, Google va anunciarel passat mes d’agost la compra de la secció dedicada a latelefonia mòbil del fabricant Motorola.

Pretén d’aquesta manera assegurar-seun desenvolupamenton ostenti l’autoria de totes les patents. Una de les raonsd’aquesta adquisició és poder fabricar directament dispositiusmòbils amb el sistema operatiu Android d’igual manera que Applecontrola tots els processos en la fabricació de l’iPhone. A més,Motorola és una empresa que compta amb més de 17.000 patentsrelacionades amb la telefonia mòbil, amb el que pot contribuir al fet queGoogle tingui menys problemes d’infracció de patents amb altresempreses en els propers anys. De totes aquestes patents, hi ha 18 quesónles més importants per Android i que rivalizan ambinnovacions desenvolupades per altres fabricants. Google tambéva comprar al juliol patents a IBM.