Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Han mort els blogs?

Els blogs deixen de ser notícia mediàtica com a mètode per comunicar-se a la Xarxa
Per jordi 19 de desembre de 2008
Img deadblogs portada
Imagen: Blake Patterson

Xarxes socials com Tuenti,sistemes de micropublicacióncom Twitter i l’auge de les plataformes de publicació devídeo i fotografies componen un univers on elsblogs ja no són l’únic sistema que utilitzen els usuarisper comunicar-se. Davant tal situació, alguns comentaristes s’han apressat a cantar el final de la blocosfera, o cumunidad global de blogueros. És això cert?

Enabril de 1997, DaveWiner va començar a escriure en ScriptingNews, el primer blog reconegut com a tal en Internet. Uns mesosmés tard, al desembre, Jorn Barger va utilitzar el terme“weblog” per descriure el seu propi lloc, RobotWisdom, dedicat a recopilar els enllaços més interessantsdescoberts cada dia.

Durantla “bombolla puntocom” a mitjan anys noranta, elsweblogs no van rebre l’atenció d’usuaris, mitjans decomunicació i empreses. No obstant això, arran de ladepressió sorgida a la Xarxa a causa de la caiguda de lesprimeres “start ups” (empreses tecnològiques derecent creació), un moviment de professionals i usuarisamateurs van començar a utilitzar els blogs com una forma de connectaramb audiències i xarxes d’aficions i inquietuds similars.

Des del seu naixement la blocosfera no ha parat de créixer i avui són centenars de milers els blogs escrits en espanyol

Enaquells temps, sobre l’any 2001, a Espanya erapossible llegir les últimes actualitzacions de tots blogs enespanyol (al voltant d’una vintena) en un mateix dia. Des dellavors, la blocosfera no ha parat de créixer i avui són centenars demilers els blogs escrits en espanyol. Esdeveniments com elsatemptats de l’11 de setembre de 2001, l’enfonsament de Prestige en2002 o l’atemptat de l’11 de març de 2004 a Madrid, van revelar queels blogs eren una de les eines més útils parainformar i comunicar-se a la Xarxa. Es va començar a parlar de“periodisme ciutadà”.

133 milions de blogs

Elcercador Technorati publica des de l’any 2004 un estudianual sobre l’estat de la blocosfera. Segons els últimsdades publicades aquest any, Technorati té indizados 133milions de blogs des de 2002, dels quals 1,5 milions han escritun post, o entrada, en els últims set dies. Esestima que cada 24 hores s’escriuen 900.000 entrades.

La major part dels blogueros té com a objectiu comunicar-se i conèixer a persones amb interessos similars als seus

Elperfil dels blogueros no és homogeni, ja que estàformat per usuaris amateurs, professionals i corporacions, amb les sevespropis interessos i cobertures. No obstant això, la major part delsblogueros fa blogs personals, i el seu objectiu no és un altre quecomunicar i obtenir un impacte positiu en les seves vides en conèixer apersones amb interessos similars als seus. També busquendonar-se a conèixer i així tenir majors oportunitats d’ocupació oautosatisfacció personal.

Peròel temps passa molt ràpid a la Xarxa, i durant aquests anyshan aparegut nous desenvolupaments que permeten formes de comunicaciódiferents i no menys atractives: ara els blogs nosón l’única fórmula de comunicació i publicacióque poden utilitzar els usuaris. Vídeos, podcasts, àlbumsde fotos i, sobretot, les xarxes socials i el “microblogging”s’han convertit en els sistemes que major creixement estanexperimentant, molt per sobre dels blogs.

La mort dels blogs?

Un provocador article de la revista Wired argumentava que els blogs són una moda que ha acabat

Unarticle publicat fa un parell de mesos pel comentaristaPaul Boutin en la revista Wired argumentava que elsblogs són una moda que ha acabat. El seu reemplaçament, a dir delautor, es trobaria a les xarxes socials i en uns altressistemes de publicació més ràpids, intuïtiusi multimèdia que els esforçats textos dels blogs. L’article,escrit en clau provocadora, esgrimeix que un dels grans gurúsdel blogueo, JasonCalacanis, ha decidit tancar el seublog per considerar que no li aportava gens nou.

Enel fons de la polèmica que ha provocat l’articleestà el fet que els blogs són una eina senzilla ibarata per publicar i adquirir notorietat en Internet, fins i totmassa, ja que la falta d’implicació i passió demolts usuaris ha fet que la majoria dels blogs ques’obrin deixin d’actualitzar-se al poc temps, omplint la Xarxa depàgines irrellevants que entorpeixen la labor delscercadors, la qual cosa es coneix com infobasura.

Mésràpids, més senzills, més socials

Lacontrapartida als blogs es troba en nous serveis querequereixen menys passió, un menor esforç i procuren unasatisfacció social immediata. Serveis de xarxes socialscom Facebook o Tuenti permeten entrar en contacte amb amics igrups on s’intercanvien opinions i realitzen accions en comunitat,una experiència més gratificant que els, fins a certpunt, solitaris blogs.

Peruna altra part, llocs de publicació de contingut multimèdia comYoutube per al vídeo, o Flickr per a les fotografies,entre uns altres, s’han convertit en eines molt utilitzades paracompartir continguts personals. Finalment, l’arribada del sistemade “microblogging” Twitter ha suposat un acostament aldia a dia de cadascun dels internautes, que podencompartir el que estan fent al segon amb els seus grups deinterès.

Desacord dels experts

Els blogs de l’argentí HernánCasciari es troben entre els més reeixits. A Casciari els seusblogs li serveixen per donar regna solta al seu treball com a cronista iescriptor i li permeten publicar en paper les seves novel·les, donada el seu actualpopularitat on line. Precisament va parlarsobre la hipotètica mort dels blogs en la clausura deEsdeveniment Blog 2008, laprincipal reunió de blogueros a Espanya iLlatinoamèrica.

Alguns experts consideren que els blogs han perdut certa funció social de nivell més superficial, com la comunicació immediata amb els amics

Casciariopina que els blogs no estan morts, sinó que el que haacabat ha estat la seva repercussió mediàtica, a causa queel seu ús s’ha estès entre la resta de la societat. Per Casciari,els blogs no són més que una eina en la qual es recolzenels professionals i usuaris amb inquietuds per donar a conèixer elstemes dels quals són experts, i celebra que s’apartin per fi del focus mediàtic.

Uns altresanalistes com Enrique Dans recolzen aquestes tesis i consideren que elsblogs simplement s’han integrat en el teixit social icomunicatiu, per la qual cosa la seva visibilitat és menor, però no la sevaactivitat. “Que hi hagi alternatives alsblogs a l’hora de crear una presència a la web és alguna cosa bé, queno fa sinó reflectir la progressiva maduresa d’Internet i el papercreixent que la Xarxa juga en les nostres vides”, opina Dans en unaentrada del seu blog.

Perla seva part, José Luis Oriola, professor de la Facultat deComunicació de la Universitat de Navarra i estudiós delsblogs, comentaa la seva pàgina que aquesta eina ha suposat un canvi enla forma de comunicació, i que s’ha fet amb una funciósocial que fins a la seva aparició estava encarregada als mitjans decomunicació massius.

Uns altresexperts, no obstant això, van una mica més enllà i pensen que els blogs han perdut una certa funciósocial de nivell més superficial, com és la comunicacióimmediata amb els amics, que passa a sustentar-se en Twitter, Facebooko Tuenti. Així, el blog es quedaria com una einamés reflexiva i opinativa per a aquells que tenen alguna cosa quedir i que consideren interessant.