Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

HbbTV, l’alternativa a Smart TV

Al costat de Smart TV, la HbbTV és la principal tecnologia per portar el contingut d'Internet als televisors
Per Jordi Sabaté 31 de juliol de 2012
Img hbbtv portada
Imagen: Acid Pix

La televisió digital interactiva porta els continguts de la Xarxa al televisor, barrejats amb els de els canals tradicionals, i permet emissions de programes, sèries i pel·lícules a la carta. Existeixen dues línies fonamentals de desenvolupament tecnològic entorn d’ella. La primera és Smart TV,que passa per la producció de televisors-ordinador, ambprocessadors i un sistema operatiu (sobretot Android) capaç d’executarordres i mostrar tot tipus de continguts. La segonatecnologia es coneix com HbbTVi va ser creada en 2009 per un consorci franc-alemany amb la finalitat deconcebre un protocol de televisió per Internet (IPTV) obert ique no deixés el contingut en mans dels fabricants de televisors.Encara que el seu desenvolupament a Espanya és limitat, RTVEja ha començat implantar-ho per als televisors compatibles i LaSisena medita incorporar-ho. A continuació en aquest article s’expliquen les característiques de la HbbTV i les seves diferències pel que fa a la Smart TV.

Es tracta d’una tecnologia que barreja la televisió de cadenes tradicionals amb els continguts de les seves plataformes web

És coneguda com “l’evolució delteletext” o “la televisió híbrida”, però HbbTV és bastantmés complexa del que aquests conceptes puguin emparar. És diferentde Smart TV, un projecte on el televisor ve a ser una espècie deiPad gegant amb les aplicacions de tercers que donen accés alscontinguts i serveis de la Xarxa. Consisteix en una tecnologia quebarreja la televisió de cadenes tradicionals amb els continguts deles seves plataformes web.

Antítesi de Smart TV

Sony, Philips, Panasonic i Loewe tenen models al mercat amb capacitat HbbTV

Tot això ho fa alhora sobre la mateixapantalla del televisor, que ha d’estar degudament dotat paraacceptar aquesta tecnologia. Si en el cas de Smart TV es precisa d’un televisor ambun potent processador i sistema operatiu, HbbTV no va per darrere,encara que se centra més en la capacitat de mostrar pàgines web ireproduir contingut que a executar ordres i programes complexos,pel que les seves exigències de maquinari són menors. De moment Sony,Philips, Panasonic i Loewe tenen models al mercat amb capacitat HbbTV.

D’aquesta manera, quan s’estigui davant untelevisor que tingui l’opció HbbTV i es vegi un canal determinat,per exemple La2 de Televisió Espanyola, si s’estreny el botóHbbTV en el comandament, apareixerà en el marge inferior de lapantalla una finestra amb tots els serveis de RTVE a la carta, elsmateixos que s’ofereixen a la pàgina web. Això permetrà triar si es prescindeix de la programació pel canal tradicional i es va a lesemissions de la Web, que retransmetran el contingut en streaming.

Img
Imatge: Acid Pix

Aquest salt de canal tradicional apersonalitzat implica un canvi de tecnologia des de la TDT a unaemissió en IPTV, per la qual cosa el televisor haurà de tenir capacitatper connectar-se a la banda ampla de la llar. En aquest sentit, lesordres que es donen a l’aparell en manera HbbTV van pel canalterrestre de la banda ampla i no per satèl·lit, que era la manera enque es va pensar la TDT interactiva que mai es va arribar a desenvolupar enel nostre país.

Un sistema que interessa a les cadenes

HbbTV vol ser una alternativa aSmart TV, un model que no acaba d’agradar a les cadenes iproductores de televisió perquè replica el model de “jardíclos” de l’iPhone d’Apple i dels telèfons amb Android. Estsistema es basa que el fabricant assegura una experiència òptimaa l’usuari, però a canvi d’exercir un control ferri sobre elscontinguts i aplicacions als quals aquest pot accedir. Això atorga molt poder al productor de la marca,que pot així crear el seupropi ecosistema de continguts en detriment del control de laprogramació per part de les cadenes tradicionals.

Smart TV replica el model de “jardíclos” de l’iPhone, on Apple controla els continguts

En canvi, elmodel HbbTV permet una televisió interactiva amb accés acontinguts digitals i personalitzables, però sense que el fabricantdel maquinari pugui controlar el contingut, que depèn de lescadenes.

Al principi en 2009 les companyies deelectrònica domèstica no es van preocupar molt a desenvolupar elestàndard i van donar més embranzida al desenvolupament de prototips Smart TV,avui plenament instal·lats al mercat. Però en els últims tempsalgunes signatures han reprès projectes basats en HbbTV. Elmotiu és que possibilita una entrada de l’espectador senzilla en latelevisió digital, més propera a experiències com Imagenio, alguna cosaimportant atès que la televisió digital no acaba d’alçar el voli perd basa enfront d’altres alternatives com els portàtils o lestabletas.

També influeix l’interès de lescadenes a desenvolupar el canal web en detriment de l’ús dels seusfreqüències d’emissió TDT, que estan molt desaprofitades tant perfalta de propostes com de demanda. A més, davant la imposició del “dividend digital”, moltes d’aquestes freqüències aniran a parar alsoperadors de telefonia mòbil, per la qual cosa la revenda de les mateixespodria ser un negoci lucratiu.