Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

HTML 5, revolució o posada al dia?

Aquesta nova versió del llenguatge amb el qual es construeix la Web promet integrar gran part de les característiques dels llocs més innovadors
Per Benyi Arregocés Carrere 4 de agost de 2009

Cada pàgina que es visualitza en Internet només mostra la interpretació que realitzen els navegadors. Darrere s’amaguen línies de codi HTML (sigles en anglès de “HyperText Markup Language”, Llenguatge de Marques d’Hipertext), que ensenyen l’estructura del lloc en conjunció amb les fulles CSS, dedicades a definir l’estil. HTML 5 és l’última versió, encara en procés i inacabada, de l’estàndard realitzat pel Consorci World Wide Web (W3C).

La Web ha canviat de forma radical des del començament dela seva popularització en 1995 fins al dia d’avui. En aquests14 anys, s’ha passat de les pàgines estàtiques delinici als llocs recolzats en bases de dades per generarpàgines sota demanda i en llenguatgesde desenvolupament web cada vegada més avançats. No obstant això, laúltima versió oficial de l’HTML, la 4.01, datava de1999, una data bastant llunyana si es considera la rapidesa delsavanços a la Xarxa.

La nova versió de l’HTML, el primer esborrany del qual va sortir al gener de 2008 i en la qual estreballa en l’actualitat, tracta d’incorporar els elements que eshan tornat comuns a la Web, com el vídeo o l’àudio.El cas del vídeo és paradigmàtic, perquè s’ha tornat ubic a través d’una tecnologia de codi tancat, Adobe Flash, en lloc de fer-ho mitjançant un estàndard obert, com ha estat tradició en Internet.

L’última versió oficial de l’HTML, la 4.01, datava de 1999, una data bastant llunyana

HTML 5 suposa un intent de pal·liar aquesta fallada de dissenyen els temes multimèdia. Amb ell, es dificulten les adaptacions de la Web a sistemes operatius i dispositius diferents, com els telèfons mòbils, en els quals encara és difícil veure vídeos en format flaix i que concedeixen poder als amos d’aquestes tecnologies sobre continguts disseminats per la Xarxa.

Proposa un format de reproducció multimèdia obert, Ogg Theora. No obstant això, el W3C s’ha trobat amb la lluita de diverses empreses per imposar el format H.264, que s’enquadra dins de l’estàndard MPEG i ofereix una millor qualitat que Ogg Theora. La diferència està que el promogut per les empreses és de codi tancat i el del W3C és lliure.

Substituirà en part a l’Ajax

El passat mes de juliol la pressió empresarial de Microsoft, Apple, Google i uns altres va aconseguir que en l’especificació d’HTML 5 no figurés Ogg Theora com a format de reproducció multimèdia. En cas contrari, serveis com YouTube, que utilitza flaix, o iTunes Music Store, que usa el format de vídeo propietari QuickTime, es veurien obligats a adaptar les seves tecnologies.

Es va decidir que HTML 5 no es decantés per cap en concret, la qual cosa mostra la diferència d’interessos entre el W3C, una fundació sense ànim de lucre que vetlla pels estàndards lliures, i la indústria relacionada amb Internet. El W3C no accepta incorporar cap nova característica fins que almenys dos navegadors la suportin.

Empreses com Google i Apple tenen interès en què HTML 5 no sigui per complet de codi obert

Un altre bon exemple de l’actualització que suposarà HTML 5 es troba en la difusió dels Javascript que caracteritzen al llenguatge mixt Ajax. En serveis web com Gmail o Google Maps, l’usuari pot actualitzar determinades parts de la pàgina i operar amb una interactivitat major que abans si aplica aquests petits paquets de codi.

No obstant això, fins ara els dissenyadors de pàgines havien de recórrer a Ajax per incorporar-los perquè HTML no l’hi permetia. En la nova versió, s’incorpora la possibilitat d’arrossegar i deixar anar Javascript dins del codi.

Noves etiquetes i atributs

També resulta nova l’aparició d’etiquetes per explicar millor als navegadors i als cercadors quin és el contingut que s’alberga entre elles. S’incorporen < àudio > i < video >, que mostren tots dos continguts audiovisuals; < nav >, que designa als menús de navegació d’un lloc; < article >, que equival al document principal de la pàgina; o < footer >, que indica la part inferior de la mateixa. D’altra banda, algunes etiquetes de l’HTML 4 s’han eliminat perquè s’encarreguen de designar l’estil dels continguts, com < font > o < center >, un aspecte que el W3C vol que recaigui sobre les fulles d’estil en cascada.

Els navegadors que es basen en HTML 4 podran llegir sense problema les pàgines preparades per HTML 5

Ara bé, HTML 5 és compatible cap a enrere i els navegadors que es basen en HTML 4 podran llegir sense problema les pàgines preparades per a aquest format. S’incorporen també nous atributs: els elements que especifiquen com es comporta cada etiqueta. Un aspecte interessant es troba que suportarà millor la sintaxi incorrecta del codi i mostrarà un aspecte més semblat en els diferents navegadors.

A més, estrena unes API, laporta d’entrada del programador, que han permès afegirfuncions molt interessants que fins ara s’introduïen en els navegadors a través de tècniques de programació externes: pintar en dues dimensions (alguna cosa ja vist en el navegador Safari), arrossegar i deixar anar, edició de documents, la possibilitat que les aplicacions web guardin dades en els navegadors, etc.

Wave usa HTML 5

Wave,el projecte d’eina de comunicació adaptada a la Web2.0 que prepara Google, empra per al seu funcionament el codiHTML 5. És un nou programa i, al mateix temps, protocol,que centralitza les comunicacions en un servidor. D’aquesta manera, lesconverses s’actualitzen de forma instantània per a totsels participants. La idea consisteix a aprofitar les possibilitatsde la Web actual per compartir informació, en un sistema quecombina el correu electrònic, la missatgeria instantània i populars aplicacions web. Altres projectes que ja són compatibles amb HTML 5 són Firefox o Internet Explorer 8.