Infografia

iCache

Icache

És un dispositiu que registra i guarda tota la informació de les targetes de banda magnètica que utilitza una persona.