Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

IMAP, el correu més eficient

Aquest protocol, successor del POP3, es recolza en el servidor per sincronitzar els missatges en qualsevol terminal
Per Benyi Arregocés Carrere 2 de gener de 2009
Img imap portada
Imagen: Rick Audet

IMAPés el nom d’un protocol per rebre els correus electrònicsemmagatzemats en un servidor, en programes instal·lats en l’ordinador(com Outlook, Windows Mail o Thunderbird). Mark Crispin ho dissenyoen 1986 i des de llavors ha evolucionat fins a adquirir la seva formaactual. Es va postular fa anys com a successor del “PostOffice Protocol 3” (POP3),però no ha aconseguit imposar-se. No obstant això, IMAP ofereix avantatgespràctics quan es vol consultar el correu electrònicen diferents ordinadors.

El protocol per rebrecorreus electrònics emmagatzemats en un servidor mésusat és, paradoxalment, el més antic, POP3. Gràcies a ell, l’usuaries connecta amb el servidor on es guardin els seus correus, els descàrregai es desconnecta del servidor per llegir-los. La seva manera de funcionamentbrilla quan es tracta de connexions intermitents a Internet, comper exemple quan s’accedeix via mòdem i sense tarifaplana, o quan s’accedeix únicament des d’un ordinador.

No obstant això, en l’actualitat la banda ampla ambtarifa plana s’ha estès, d’igual forma que l’ús de varisterminals (l’ordinador de casa, el del treball, el telèfonmòbil) per llegir els missatges de correu electrònic.Així, la qual cosa s’antoja interessant és poder descarregar-los atots aquests dispositius alhora. I això és el que permet IMAP.

IMAP permet descarregar els correus allotjats en un servidor web a diversos dispositius alhora i de manera perfectament sincronitzada

Amb POP3 es té l’opció que elsmissatges romanguin en el servidor i que, cada vegada que es connectaun dels dispositius de l’usuari, obtingui una còpia dels nouscorreus sense eliminar els originals. El gran inconvenient radica enque si no s’ha consultat el correu en un dels terminals durantmolt temps, l’equip trigarà bastant a descarregar elsdades des del servidor, sobretot si tenen adjunts pesats.

A més, en cas que es vulgui comprovarsi s’ha enviat un determinat missatge, no es podrà realitzarla comprovació, perquè els correus enviats només esguarden en l’ordinador emissor del missatge.

IMAP, connexió permanent i de varisequips

IMAP soluciona aquestes situacions perquè esrelaciona de forma diferent amb el servidor, que s’encarrega en estcas de centralitzar la informació. L’usuari es connecta iactualitza la llista de missatges, però sense descarregar cap deantemano, només les capçaleres; a més, aquesta tasca esefectua amb rapidesa.

L’usuari es connecta i actualitza la seva llista de missatges, però sense descarregar cap per endavant, només les capçaleres

Quan s’obre un correu en particular, es baixenles dades però aquest es manté en el servidor fins que esdecideixi esborrar-ho. Aquesta dependència del servidor presenta avantatges paral’accés des de diversos dispositius. Quan es consulta el correudes d’un altre ordinador, s’accedeix a la mateixa safata d’entradaalbergada en el servidor, sense importar que s’hagi llegit des deun altre terminal.

A més, l’organització en carpeteses replica exactament igual en tots els dispositius. Per elcontrari, en POP3 els missatges es classifiquen en el terminal delusuari i s’ha de repetir la tasca d’arxiu si es maneja un altreordinador.

Així mateix, aquesta sincronització pot ajudara aquelles entitats on diverses persones gestionen una únicaadreça de correu electrònic de nom genèric,de l’estil d’administracion@ “”, ja que tots podenaccedir als continguts rebuts i enviats (si se seleccionaguardar una còpia dels enviats) sense que es perdi cap perquèuna altra persona els hagi descarregat amb anterioritat.

Aquest estàndard es troba preparat paraque diverses persones manin i rebin missatges simultàniamenten el mateix compte, però cadascun des de la seva terminal. A més,així es pot saber si un en concret ha estat llegit peruna altra persona de l’equip.

Major flexibilitat

Configurar larecepció de missatges amb IMAP ofereix comoditat i rapidesa,com en el POP3, combinat amb unes possibilitats de mobilitat que esapropen a les aportades pels correusweb de l’estil de Yahoo! Mail, Hotmail oGmail. Per exemple, l’usuari pot decidir què missatges esdescarregaran per treballar amb ells sense connexió a la Xarxa;només consultar els classificats en determinades carpetesquan s’accedeix des d’un terminal específic; o fins i tot nodescarregar els adjunts més pesats perquè la consulta siguimés ràpida.

Aquest protocol roman connectat a tot moment al servidor, i la recepció de missatges es produeix de manera gairebé instantània, a diferència del POP3

D’altra banda, aquest protocol roman connectata tot moment al servidor, i la recepció de missatges esprodueix de manera gairebé instantània, a diferència del POP3,on s’ha de determinar el lapse en què el programa d’escriptoriconsultarà el servidor per descarregar nous correus.

Malgrat els evidents avantatges d’IMAP,lamentablement avui dia hi ha proveïdors d’accés aInternet que no ofereixen aquest protocol de recepció decorreus. Opten pel POP3 per a les adreces que proporcionen aels seus clients. Les raons es troben que així s’estalvienoferir l’espai de disc dur necessari per manejar un correu avuien dia des d’un servidor (amb POP3 se suposa que els missatgeses descarreguen a l’ordinador de l’usuari) i també eviten laconnexió contínua de l’usuari al seu servidor.

Gmail va apostar per IMAP

Gmail és l’únic dels grans correu-vosweb que brinda per defecte la possibilitat d’accedir des d’unprograma d’escriptori als missatges a través d’IMAP. Aixòpermet a l’usuari lliurar-se de llegir la publicitat textual quecaracteritza a aquest servei. A més, Google ha implantat unsistema d’etiquetes que es transforma en diferents carpetes ambaquest estàndard.

Yahoo! Mail també permet aquest estàndard, però només a través del programa de codi lliure Zimbra, que va adquirir en 2007

Una altra delsavantatges de la integració d’aquest protocol en Gmail radicaque se simplifica el trasllat de missatges que s’hagin rebut oenviat des d’altres comptes de correu electrònic que esgestionin amb el mateix programa. Només amb copiar i pegar-los auna de les carpetes de l’adreça IMAP, es guarden enel servidor de Google amb les dates originals. Yahoo! Mail, que ofereixla possibilitat d’accedir per POP3, també permet aquestestàndard, però només a través del programa decodi lliure Zimbra,que va adquirir en 2007.