Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Internet com a servei universal

A partir de 2011 a Espanya, tots els ciutadans tindran dret a l'accés a Internet en banda ampla
Per Antonio Delgado 5 de gener de 2010
Img adsluniversal portada
Imagen: Mr ATM

La banda ampla és un privilegi que alguns ciutadans no poden gaudir a causa de la seva situació geogràfica, ja que aquesta tecnologia resulta molt cara en zones remotes o d’orografia complicada. Alno estar considerada com un projecte econòmicament viable per partdels operadors de telecomunicacions, el servei ha estatabsent en nombrosos pobles de muntanya o altres aïllats. A partir de2011, per Decret Llei, aquesta situació canviarà. Tots els ciutadans tindran dret aInternet, amb una qualitat mínima d’un megabit per segon (Mbps) i unpreu assequible, sense importar el lloc de residència.

El passat 17de novembre,durant la inauguració de la fira de continguts digitals (FICOD),es va anunciar que l’accés aInternet de banda ampla formaràpart del servei universal. La proposta, que no indica elcost, encara que s’ha assegurat que serà “assequible”,preveu dotar amb una connexió a Internet d’un Mbps de velocitat deaccés a tots els ciutadans del país.

Es considera. que 1 Mbps és una velocitat suficient per arribar a unnombre màxim de persones, a pesar que en altres païsosestà previst per llei que aquesta velocitat mínima augmenti de manera progressiva amb el pas dels anys.

Un dret fonamental

Les telecomunicacions no tenen a l’origen un caràcter de servei públic, a pesar que s’han convertit en una peça clau del desenvolupament social

La connexió aInternet com a dret fonamental dels ciutadans és una de les reivindicacionsmés recolzades per part de les associacions d’usuaris i consumidors. L’accés a la Xarxa és condició gairebé indispensableper no perdre el tren de l’educació i el coneixement. La connexió web es considera com una garantia d’igualtat de totsels ciutadans i l’objectiu és eliminar les bretxes entre els quidisposen de la mateixa i els qui no, ja sigui per la seva situació geogràfica, cultural o econòmica.

Lestelecomunicacions no tenen a l’origen un caràcter de serveipúblic,a pesar que s’han convertit en una peça clau deldesenvolupament social i econòmic. Per aquest motiu, s’han introduïtuna sèrie d’obligacions al llarg del temps, a manera d’excepció,que garanteixen uns drets mínims als ciutadans. Aquestesobligacions es coneixen com a “servei universal detelecomunicacions” i comprenen diversos apartats que la sevaprestació ha d’estar garantida per a tots els usuaris. Han detenir, a més d’independència de la localització delsconsumidors, un preu assequible i una qualitat determinada.

L’accés a Internet es realitza en moltes zones rurals mitjançant connexió per mòdem, a un màxim de 56 Kbps, una velocitat que fa impossible la navegació

Fins ara, s’emmarcaven dins del “serveiuniversal de telecomunicacions” la connexióa la xarxa telefònica per rebre i efectuar trucades, l’accés aInternet de banda estreta, l’accés a la guia general d’abonats,als serveis telefònics públics de pagament i les mesures parausuaris amb discapacitat en l’accés a les telecomunicacions.Ara la banda ampla entrarà en el paquet.

En lapràctica, la connexió aInternet es realitza en moltes zones rurals mitjançant mòdem, a una velocitat màxima de 56 Kbps. En zones d’orografia complicada, aquesta velocitat és fins i tot inferior si el servei es presta a travésde Telefonia Rural per Accés Cel·lular (TRAC). Resulta impossible accedir a Internet i navegar. Només carregar la pàgina d’inici d’un mitjà de comunicació digital pot portar uns cinc minuts. Altres alternatives són el mòdem USB GPRS o la WiMax, però el seu preués massa car per a un ús quotidià.

Servei universal a Europa

Finlàndia va ser el primer país de la Unió Europea que va declarar l’accés a Internet de banda ampla com un servei universal

Durant el primer semestre de 2010, Espanyapretén impulsar des de la presidència europea el debat perquè, com a part d’una Carta Europea de Drets dels Usuaris de les Telecomunicacions, es contempli la connexió a banda ampla com aservei universal. No obstant això, alguns països dela Unió Europea han recolzat diferents legislacions pel seu compte per considerar Internet com un servei universal i la Comissió jas’ha manifestat en el passat en aquesta mateixa línia.

El primerpaís de la UE a convertir l’accés a Internet de banda ampla en un serveiuniversal va ser Finlàndia, on el 80% delsciutadans té connexió a Internet i, a partir de 2010, es garanteix una connexió d’un Mbps, que s’incrementarà fins a garantirels 100 Mbps en 2015. El pla preveu que es puguin utilitzar les xarxesmòbils per dotar de connexió a zones aïllades. Més enllà de laUE, només Suïssa havia establert el serveiuniversal per a banda ampla des de 2008, amb una velocitat de baixadade 600 Kbps (0,6 Mbps) i 100 Kbps (0,1Mpbs) de càrrega.